Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Zielińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Budowa petrograficzna lądowej materii organicznej we fliszu Karpat Zachodnich w PolscePetrographic structure of terrestrial organic matter in Poland's Western Flysch Carpathians / Magdalena ZIELIŃSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 4, s. 567–584. — Bibliogr. s. 580–582, Abstr., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/add-ons/pdf.png

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Changes of {\em coalification} degree of organic matter in the Silesian Unit formations in the western flysch Carpathians, Poland / M. SYREK // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník, s. 371. — Herlandia 2009 : 10th international conference of young geologists : Herl'any 2.–4.4.2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Stopień uwęglenia materiału organicznego w utworach jednostki śląskiej w zachodnich Karpatach fliszowych w PolsceThe rank of organic matter of the Silesian Unit formations in the western flysch Carpathians, Poland / Magdalena SYREK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Stopień uwęglenia rozproszonego materiału organicznego w jednostce magurskiej i strefie okiennej (Karpaty Zewnętrzne)Degree of coalification dispersed organic matter in Magura Unit and tectonic windows (Outer Carpathians) / Magdalena SYREK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The geological structure of Zabierzów quarry (Cracow Upland) / M. SYREK // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 18. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Twardy węgiel brunatny w polskich Karpatach fliszowych – badania wstępneSubbituminous coal in Polish Flysch Carpathians – preliminary studies / Magdalena SYREK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 89–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Typy morfologiczne materii organicznej występującej we fliszu karpackimMorphological types of organic matter occurs in the Flysch Carpathians / ZIELIŃSKA Magdalena // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — ISBN: 987-83-919850-6-4. — S. 105–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Występowanie uwęglonego detrytusu w polskich Karpatach fliszowych[Occurrences of detritus coalification in Polish Flysch Carpathians] / Magdalena SYREK // W: Kwasem & młotkiem : studencka konferencja geologiczna : Miękinia, 16–18 V 2008 : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 36–38. — Bibliogr. s. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zmiany średniej refleksyjności witrynitu uwęglonej materii organicznej w warstwach istebniańskich jako przykład tektonicznej ewolucji płaszczowiny śląskiej (zachodnie Karpaty fliszowe)Changes of random vitrinite reflectance of coalified organic matter in the Istebna Beds as evidence of tectonic evolution of the Silesian nappe (western flysch Carpathians) / Magdalena SYREK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 61–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: