Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Żegleń, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909920

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Analiza sygnałów reprezentujących składowe impedancji czujnika indukcyjnego pętlowegoAnalysis of signals representing the components of the inductive loop sensor impedance / Zbigniew MARSZAŁEK, Ryszard SROKA, Tadeusz ŻEGLEŃ, Marek STENCEL // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 8, s. 242–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: czujnik indukcyjny pętlowy, fuzja danych, profil magnetyczny rezystacyjny i reaktancyjny pojazdu

  keywords: inductive loop sensor, data fusion, resistance and reactance magnetic profile of vehicle

2
 • Analysis of the temperature influences on the metrological properties of polymer piezoelectric load sensors applied in weigh-in-motion systems / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr PIWOWAR, Piotr BURNOS // W: 2012 IEEE I2MTC [Dokument elektroniczny] : International Instrumentation and Measurement Technology Conference : Graz, Austria, May 13–16, 2012 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4577-1771-0. — S. 772–775. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 775, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • A comparison of the properties of conditioning systems cooperating with the eddy-current inductive loop sensorPorównanie właściwości układów kondycjonowania współpracujących z wiroprądowymi czujnikami indukcyjnymi / Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Zbigniew MARSZAŁEK, Piotr PIWOWAR // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 11, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: czujnik indukcyjny pętlowy, profil magnetyczny pojazdu, układ kondycjonowania, mostek zmiennoprądowy

  keywords: conditioning system, inductive loop sensor, impedance, vehicle magnetic profile, ac-bridge

5
 • Badania symulacyjne i eksperymentalne układu kondycjonowania sygnału czujnika indukcyjnościowego do detekcji obiektów metalowychSimulation and experimental verification of inductance sensor interfacing circuit for metallic object detection / Tadeusz ŻEGLEŃ // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVIII sympozjum = XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011 / pod red. Janusza Gajdy ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2011. — ISBN: 978-83-61528-28-9. — S. 49–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Design and accuracy assessment of the multi-sensor weigh-in-motion system / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr PIWOWAR, Piotr BURNOS, Zbigniew MARSZAŁEK // W: $I^{2}MTC$ [Dokument elektroniczny] : 2015 IEEE international Instrumentation and Measurement Technology Conference : May 11–14, 2015, Pisa, Italy : proceedings / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-6113-9. — S. 1036–1041. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1041, Abstr.

 • keywords: MS-WIM systems, load sensors, weighing of vehicles

7
 • Inductive loop for vehicle axle detection from first concepts to the system based on changes in the sensor impedance components / Zbigniew MARSZAŁEK, Ryszard SROKA, Tadeusz ŻEGLEŃ // W: MMAR 2015 : 20\textsuperscript{th} international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 24–27 August 2015, Międzyzdroje, Poland : program, abstracts, proceedings (CD). — Szczecin : ZAPOL Sobczyk Sp. j., [2015] + CD. — Dod. ISBN: 978-1-4799-8701-6, 978-1-4799-8700-9. — ISBN: 978-83-7518-756-4. — S. 85. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 765–769. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 769, Abstr.

 • keywords: inductive loop sensor, magnetic profile, measurement of traffic parameters, vehicle axle detection

8
9
 • Laboratory manual for basic metrology course / Tadeusz SIDOR, Tadeusz ŻEGLEŃ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 50 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1717). — Bibliogr. s. 50. — ISBN: 978-83-7464-283-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Measurement of the maximum force exerted by the vehicle wheels on the road pavement / Janusz GAJDA, Piotr BURNOS, Tadeusz ŻEGLEŃ // W: IMEKO [Dokument elektroniczny] : 21\textsuperscript{th} World congress "Measurement in research and industry" : August 30–September 4, 2015 Prague, Czech Republic : full papers / ed. Jan Holub. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Technical University, [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-80-01-05793-3. — S. [1-5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • keywords: weigh in motion systems, dynamic weighing, maximum value of axle load

11
 • Measurement of the maximum force exerted by the vehicle wheels on the road pavement / J. GAJDA, P. BURNOS, T. ŻEGLEŃ // W: IMEKO : XXI world congress : Prague, August 30–September 4, 2015 : abstract book. — [Prague: s. n.], [2015]. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Metody oceny dokładności systemów WIMMethods of WIM systems accuracy assessment / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr PIWOWAR, Piotr BURNOS // W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63792-40-4. — S. 67–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: systemy WIM, systemy MS-WIM, ważenie pojazdów w ruchu, niepewność pomiaru, charakterystyka niezawodności

  keywords: measurement uncertainty, WIM systems, MS-WIM systems, weighing vehicles in motion, reliability characteristic

13
 • Multi-frequency conditioning system of the inductive loop sensor - simulation investigations / Zbigniew MARSZAŁEK, Ryszard SROKA, Tadeusz ŻEGLEŃ // W: MMAR 2017 : 22nd international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 28–31 August 2017, Międzyzdroje, Poland : program, abstracts. — Szczecin : ZAPOL, [2017]. — ISBN: 978-83-7518-844-8. — S. 98. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. 889–893. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 892–893, Abstr. — ISBN: 978-1-5386-2402-9. — Toż w: {https://goo.gl/tQaZ9c}

 • keywords: signal processing, inductive loop sensor, impedance, vehicle magnetic profile, multi-frequency

14
 • Multi-sensor weigh-in-motion system / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ // W: HVParis2008 – ICWIM5 : proceedings of the International conference on Heavy Vehicles : 5th International Conference on Weigh-in-Motion of Heavy Vehicles / eds. Bernard Jacob [et al.] ; iste. — [S.  l.] : Wiley, [2008]. — ISBN: 978-18-48210-59-2. — S. 199–208. — Bibliogr. s. 207–208, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Nowe układy izolatorów galwanicznych sygnałów dolnopasmowychThe new constructions of insulation amplifiers for low-pass signals / Andrzej BIEŃ, Artur BOROŃ, Michał SZYPER, Andrzej WETULA, Tadeusz ŻEGLEŃ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 12, s. 1008–1011. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Pomiary parametrów ruchu drogowego[Measurements of road traffic parameters] / oprac. Ryszard SROKA, Tadeusz ŻEGLEŃ // W: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych : dla specjalności pomiary technologiczne i biomedyczne : podręcznik współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Fabryka Inżynierów” : człowiek – najlepsza inwestycja / pod red. Ryszarda Sroki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7464-350-4. — S. 293–347

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Pomiary parametrów ruchu drogowego[Measurements of road traffic parameters] / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr BURNOS, Piotr PIWOWAR. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 267, [1] s., 2 k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) ; (Fabryka Inżynierów). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-492-1. — Na okł. dod.: Człowiek – najlepsza inwestycja

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Porównanie właściwości układów kondycjonowania współpracujących z wiroprądowymi czujnikami indukcyjnymi[A comparison of the properties of conditioning systems cooperating with the eddy-current inductive loop sensor] / Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Zbigniew MARSZAŁEK, Piotr PIWOWAR // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 91–92. — Bibliogr. s. 92. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: czujnik indukcyjny pętlowy, profil magnetyczny pojazdu, układ kondycjonowania

20
 • Rekonfigurowalny system pomiaru parametrów ruchu drogowegoA measurement system of road traffic parameters with flexible structure / Piotr BURNOS, Janusz GAJDA, Zbigniew MARSZAŁEK, Piotr PIWOWAR, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 213–214. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Road traffic parameters measuring system with variable structure / Piotr BURNOS, Janusz GAJDA, Zbigniew MARSZAŁEK, Piotr PIWOWAR, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2011 vol. 18 no. 4, s. 659–666. — Bibliogr. s. 666, Abstr.

 • keywords: vehicle classification, traffic parameters measurements, weigh-in-motion systems

22
 • Selektywna klasyfikacja pojazdów samochodowych z wykorzystaniem pętli indukcyjnychSelective vehicle classification based on inductive loop detectors / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr BURNOS, Zbigniew MARSZAŁEK // W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63792-40-4. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 109-110, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: klasyfikacja pojazdów samochodowych, profile magnetyczne, pomiary parametrów ruchu drogowego, indukcyjnościowe detektory pętlowe

  keywords: vehicle classification, inductive loop detectors, magnetic signature, traffic parameters measurements

23
 • Sposób i układ do pomiaru zastępczej średnicy prętów profilowanych[Method and system for measurement of the diameter of preformed bars] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GAJDA Janusz, SOCHA Mirosław, SROKA Ryszard, ŻEGLEŃ Tadeusz. — Int.Cl.: G01B 7/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385323 A1 ; Opubl. 2009-12-07. — Zgłosz. nr P.385323 z dn. 2008-05-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 25, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385323A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Sposób i układ do pomiaru zastępczej średnicy prętów profilowanych[Method and system do measuring of substitute diameter of profiled bars] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz GAJDA, Mirosław SOCHA, Ryszard SROKA, Tadeusz ŻEGLEŃ. — Int.Cl.: G01B 7/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 211930 B1 ; Udziel. 2012-02-02 ; Opubl. 2012-07-31. — Zgłosz. nr P.385323 z dn. 2008-05-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL211930B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Sposób transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową i układ elektroniczny przeznaczony do transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową[The method of transfer of analog signals by the capactive barrier and the electronic system designed to transfer analog signals by the capactive barrier] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZYPER Michał, ŻEGLEŃ Tadeusz, BOROŃ Artur, GRYBOŚ Paweł, SZCZYGIEŁ Robert. — Int.Cl.: H03F 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386193 A1 ; Opubl. 2010-04-12. — Zgłosz. nr P.386193 z dn. 2008-09-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 8, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386193A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych