Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Iwulski, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909453

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza dokonanej eksploatacji oraz sposobu dalszego prowadzenia robót eksploatacyjnych w polu G-7/5 O/ZG „Rudna”Analysis of ore exploitation process and future plants in "G-7/5" panel in Rudna Copper Mine / Jan Butra, Rafał Dąbrowski, Zdzisław IWULSKI, Marcin Szpak // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_08.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza stateczności skarpy, oraz koncepcje zabezpieczeńAnalyse of slope stability and conception of its securing / Zdzisław IWULSKI // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Eupópskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.–10. október 2008 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, [et al.]. — [Slovak Republic] : SBS, [2008]. — ISBN: 978-80-969144-7-0. — S. 159–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Dobre praktyki w stosowaniu systemu GPS do monitoringu mikroprzemieszczeń wież szybowychGood practice in the application of the GPS system for monitoring micro-movements of shaft towers / Antoni TAJDUŚ, Edward STEWARSKI, Zdzisław IWULSKI, Paweł KAMIŃSKI // W: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : nová surovinová politika – progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : Demänovská Dolina - Slovak Republic, 13–14 október 2014 = Conference proceedings from the international conference : the new mineral policy – progressive technologies in mining, geology and environment / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — Slovak Republik : [s. n.], [2014]. — ISBN: 978-80-970521-4-0. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 141–142, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: GPS, monitoring przemieszczeniowy, L.W.,,Bogdanka''

  keywords: monitoring, displacement, GPS, L.W.,,Bogdanka''

4
 • Eksploatacja złoża w filarze oporowym pochylni centralnych 9–12 – doświadczenia z fazy robót rozcinkowychCooper ore exploitation experience in pillar of the central inclined drift 9–12 / Rafał Dębkowski, Zdzisław IWULSKI, Mariusz Kirej, Marcin Szpak // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 193–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Matematyczne metody modelowania wstrząsów górotworu podczas eksploatacji złóżMathematical modelling of tremors accompanying of underground exploitation / Zdzisław IWULSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 467–473. — Bibliogr. s. 473, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Mathematical model for high-energy tremor prediction / Zdzisław IWULSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 112. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : underground mine environment, methane treatment, ground control & rock burst, work safety in mining : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / eds. Jacek Skiba, [et al.]. — Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „OSTOJA”, 2008. — Na s. tyt. dod.: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — ISBN 978-83-921582-7-1. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 163, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Method of construction of mathematical model for high-energy tremor prediction / Zdzisław IWULSKI // W: Nerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Mineral resources and mineral policy : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-80-970521-1-9. — S. 244–257. — Bibliogr. s. 256–257, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Modelowanie wystąpienia wstrząsu górotworu podczas eksploatacji złóż rud miedziModeling of the rock massive shocks during the extraction of copper ores / Zdzisław IWULSKI // W: Nerastné suroviny a životné prostredie : zborník prednášok z miedzinárodnej konferencie = Mineral resources and environment : conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 7–8. octóber 2010 / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská Banícka Spološnosť, [et al.]. — [Slovakia] : SBS, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970521-0-2. — S. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Ogólne badania wytrzymałościowe węgla z GZWAn overview of results on coal strenght research performed by the GZW AGH / Zdzisław IWULSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Progresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia : zborník prednášok : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 15.–16. November 2012 = Progressive technologies of exploration, extraction and beneficiation of mineral deposits, and environment protection : conference proceedings / Slovenská Banícka Spoločnosť = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2012]. — ISBN: 978-80-970521-2-6. — S. 204–215. — Bibliogr. s. 215, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Opracoawanie modelu matematycznego dla prognozy wstrząsów górotworu podczas prowadzenia eksploatacji w złożach rud miedziElaboration of the mathematical model for prognosis of rock massive shock during the excavation of copper ore deposits / Zdzisław IWULSKI // W: Nerastné suroviny Slovenskej republiky : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina – Slovak Republic, 17.–18. október 2002 = Mineral resources of the Slovak Republic : conference proceedings from the international conference / [red.] Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnost' = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic] : Sbs, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 152–159. — Bibliogr. s. 159, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Statyka i stereomechanika w zadaniach[Statics and stereomechanics in exercises] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 213, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1714). — Bibliogr. s. 213–[214]. — ISBN: 978-83-7464-292-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Właściwości pozniszczeniowe betonów zwykłych i wysokowartościowychThe post-failure characteristics of ordinary and high-performance concretes / Andrzej SZUMIŃSKI, Zdzisław IWULSKI // W: Nerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Mineral resources and mineral policy : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-80-970521-1-9. — S. 236–243. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami[Calculation of shear forces and bending moments in beams : problems and solutions] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Wyd. 2 popr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 209, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1709). — Bibliogr. s. 209–[210]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami[Calculation of shear forces and bending moments in beams : problems and solutions] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 209, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1721). — Bibliogr. s. 209–[210]. — ISBN: 978-83-7464-352-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Zastosowanie analizy obrazu do zwiększenia wydajności pracy ścianowych kombajnów węglowych[Application of image analysis to improve productivity of longwall shearers] / Zdzisław IWULSKI, Paweł KAMIŃSKI, Edward STEWARSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Nová surovinová politika a progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 10.–11. október 2013 = The new mineral policy and progressive technologies in mining, geology and environment : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : SBS], [2013]. — ISBN: 978-80-970521-3-3. — S. 126–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: analiza obrazu, koncentracja wydobycia, automatyzacja pracy kompleksów ścianowych