Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Woźniak, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-8520-6443

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913630
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Access of enterprises to bank credit in Poland before and after economic crises / Maciej WOŹNIAK // W: Expectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-52-2. — S. 117–124. — Bibliogr. s. 123–124, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstwBarriers of running and growing of small and medium-sized enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstwBarriers of running and growing of small and medium-sized enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary managerial concepts in theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-369-6. — S. 71–94. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Business incubators as drivers for development of enterprisesInkubatory przedsiębiorczości jako czynniki rozwoju firm / Maciej WOŹNIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 390–399. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 398–399, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: polityka gospodarcza, inkubatory przedsiębiorczości, małe i średnie przedsiębiorstwa

  keywords: economic policy, business incubators, small and medium-sized enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Crowdfunding jako nowe źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstwCrowdfunding as new source for finance of small and medium-sized enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Paweł Krzemiński. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. — ISBN: 978-83-65907-04-2 ; e-ISBN: 978-83-65907-05-9. — S. 149–159. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Financial instruments supporting access of small and medium-sized enterprises to foreign capital in Poland and other European Union countriesInstrumenty finansowe wspierające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału obcego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / Maciej WOŹNIAK // W: Contemporary issues in economy : international conference : 20–21 November 2009, Toruń, Poland : [abstracts] / eds. Adam P. Balcerzak, Jerzy Boehlke, Elżbieta Rogalska ; Polish Economic Society Branch in Toruń, Nicolaus Copernicus University. The Faculty of Economic Sciences and Management. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2009] + CD-ROM. — Na dołączonym CD-ROM-ie załączono również pełne teksty referatów. — Dod. ISBN 978-83-231-2424-5. — ISBN: 978-83-62049-00-4. — S. 248–249. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Financial sources and instruments for public grants and financial facilities of SMEs in EU / Simeon Karafolas, Maciej WOŹNIAK // World Academy of Science, Engineering and Technology ; ISSN 2010-376X. — 2014 vol. 8 no. 8, s. 2540–2546. — Bibliogr. s. 2546, Abstr.. — Artykuł w części: International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. — Maciej Woźniak – dod. afiliacja: MEERI, Polish Academy of Sciences

 • keywords: SMEs, DIFASS, financing, grants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Formy pomocy MŚP w dostępie do zewnętrznych źródeł kapitału własnego[Support instruments for SMEs access to external sources of own capital] / WOŹNIAK Maciej // Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2012 nr 7/8, s. 47–50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Impact of business incubators upon development of enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Small and medium-sized enterprises in the European Union : development challenges in 2014–2020 perspective / ed. by Marek Matejun. — Lodz : Lodz University of Technology Press, 2014. — (Monographs / Lodz University of Technology). — ISBN: 978-83-7283-625-0. — S. 39–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Inkubatory przedsiębiorczości jako czynniki rozwoju firmBusiness incubators as drivers for development of enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: polityka gospodarcza, inkubatory przedsiębiorczości, małe i średnie przedsiębiorstwa

  keywords: economic policy, business incubators, small and medium-sized enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Innovation of Polish small and medium-sized enterprisesInnowacyjność Polskich małych i średnich przedsiębiorstw / Joanna DUDA, Maciej WOŹNIAK // Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review ; ISSN 2544-221X. — Tytuł poprz.: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego ; ISSN: 1897-7480. — 2017 nr 27, s. 79–95. — Bibliogr. s. 94–95, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: innowacje, badania i rozwój, małe i średnie przedsiębiorstwa

  keywords: innovation, research and development, small and medium-sized enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Instrumenty finansowe wspierające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału obcego w Polsce na tle innych krajów Unii EuropejskiejFinancial instruments supporting access of small and medium-sized enterprises to fereign capital in Poland and other European Union countries / Maciej WOŹNIAK // W: Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy / red. nauk. Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. — Na k. red. dod.: monografia.. — ISBN: 978-283-231-2547-1. — S. 255–267. — Bibliogr. s. 265–267, Summ.. — Afiliacja AGH potwierdzona erratą z Wydawnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Instrumenty podatkowe wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych krajach Unii EuropejskiejInstruments of taxation supporting small and medium-sized enterprises in chosen countries of European Union / Maciej WOŹNIAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 711–716. — Bibliogr. s. 715, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych[Supporting instruments of small and medium-sized enterprises in public procurement market] / Maciej WOŹNIAK // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa : szanse i zagrożenia rozwoju / red. Nelly Daszkiewicz. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2007. — ISBN: 978-83-60089-28-6. — S. 143–156. — Bibliogr. s. 155–156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Klastry i ich wpływ na gospodarkę[Clasters and their impact on economy] / Maciej WOŹNIAK // W: Klaster gospodarki odpadowej i recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu [Dokument elektroniczny] : Kielce, 18.03.2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu], [2014]. — 22 slajdy. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/Prezentacje/Maciej%20Wo%C5%BAniak%20Klastry.pdf [2014-04-15]. — Bibliogr. slajdy 19–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Loan Guarantee schemes : private and public examples / Simeon Karafolas, Maciej WOŹNIAK // World Academy of Science, Engineering and Technology ; ISSN 2010-376X. — 2014 vol. 8 no. 5, s. 1210–1216. — Bibliogr. s. 1215–1216, Abstr.. — Artykuł w części: International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. — M. Woźniak – dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: DIFASS, Guarantees, loans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw kredytem bankowymPossibilities to financing the development of small and medium-sized enterprises by bank credit / Maciej WOŹNIAK // W: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-154-8. — S. 127–135. — Bibliogr. s. 134–135, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena możliwości finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw kapitałem własnymThe estimate of financing possibilities of the small and medium-sized enterprises by the equity capial / Maciej WOŹNIAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1). — Na okł. dodatkowo: I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — S. 423–432. — Bibliogr. s. 431–432, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena niefinansowych instrumentów wspierania przez małe i średnie przedsiębiorstwaThe assessment of the non-financial support instruments by the small and medium-sized enterprises / Maciej WOŹNIAK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2012 nr 6, s. 33–34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena znaczenia finansowych instrumentów wspierania, stosowanych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej[Evaluation of financial support instruments' importance using in Poland and other countries of European Union] / Maciej WOŹNIAK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2011 nr 7–8, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena związku preferencji podatkowych z poziomem inwestycji przedsiębiorstw w PolsceEvaluation of relationship between fiscal instruments and investments of companies in Poland / Maciej WOŹNIAK, Robert LISOWSKI // W: Finanse publiczne / red. wyd. Agnieszka Flasińska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 451). — ISBN: 978-83-7695-618-3. — S. 520–532. — Bibliogr. s. 531–532, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: podatki, preferencje podatkowe, inwestycje przedsiębiorstw, tax expenditures, polityka ekonomiczna

  keywords: taxes, investments, tax expenditures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.451.42

22
23
 • Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki w PolsceDevelopment of small and medium sized enterprises in economic transition of Poland / Maciej WOŹNIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 = Enterprise management : theory and practice : IX international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-098-7. — S. 190–196. — Bibliogr. s. 196, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów Unii EuropejskiejDevelopment of small and medium-sized enterprises in Poland in comparison to other countries of European Union / Maciej WOŹNIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–35]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [35], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów Unii EuropejskiejDevelopment of small and medium-sized enterprises in Poland in comparison to other countries of European Union / Maciej WOŹNIAK // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 181–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: