Wykaz publikacji wybranego autora

Janina Wolszczak, dr

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Biomass as a limited resource – Polish perspective / Adam GUŁA, Tomasz MIROWSKI, Janina WOLSZCZAK // W: Proceedings of 1\textsuperscript{st} Polish-Icelandic conference on renewable energy : Warsaw, 21–22 June, 2010 / ed. Tomasz S. Wiśniewski ; RES The School for Renewable Energy Science. — Warsaw : Warsaw University of Technology, 2010. — ISBN: 978-83-901411-5-2. — S. 113–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Nowe kierunki rozwoju źródeł biopaliwDevelopment trends of new biofuels sources / Mariusz WĄDRZYK, Janina WOLSZCZAK, Janusz JAKÓBIEC // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2012 nr 4, s. 111–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sorption of pure components and mixtures $CO_{2}$ and $CH_{4}$ on hard coalsSorpcja pojedynczych gazów $CO_{2}$ i $CH_{4}$ oraz ich mieszaniny na węglach kamiennych / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA, Janina WOLSZCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/1, s. 123–131. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Abstr.

 • keywords: hard coal, sequestration, sorption of CO2, CH4, sorption of mixture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Właściwości fizykochemiczne i użytkowe biopaliw B50 skomponowanych w wersji letniej i zimowej przeznaczonych do zasilania pojazdów rolniczychPsychochemical and utility properties of B50 biofuels composed in summer and winter versions for the purpose of supplying power to agricultural vehicles / Janina WOLSZCZAK, Janusz JAKÓBIEC // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2010 [nr] 5, s. 299–309. — Bibliogr. s. 307–308, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ dodatków uszlachetniających na błąd oznaczania zawartości FAME w oleju napędowym metodą FTIR[The impact of fuel improvers on the FTIR determination of FAME contents in the diesel fuel] / Adam Rubin, Janina WOLSZCZAK // W: „Aktualne zagadnienia metodyczne w analityce paliw płynnych z uwzględnieniem biopaliw, estrów FAME, innych przetworów naftowych oraz problematyki ochrony środowiska” : konferencja : Kraków, 29–30 maja 2007 / Tusnovics Instruments Polska Sp. z o. o.. — [Kraków : TIP], [2007]. — S. 13. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: