Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Wojnicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1387-0000

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3960903

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
2
 • Bezprądowe osadzanie nanocząstek miedzi na powierzchni tlenku grafenuElectroless deposition of copper nanoparticles on graphene oxide surface / Marek WOJNICKI, Maciej Kozaczyk // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 1, s. 26–30. — Bibliogr. s. 29–30

 • słowa kluczowe: miedź, nanocząstki, DMAB, tlenek grefenu, grefen

  keywords: copper, graphene oxide, DMAB, nanoparticles, graphene

3
 • Catalytic properties of platinum nanoparticles obtained in a single step simultaneous reduction of Pt(IV) ions and graphene oxide / Marek WOJNICKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Krzysztof MECH, Justyna Grzonka, Krzysztof FITZNER, Krzysztof J. Kurzydłowski // Journal of Flow Chemistry ; ISSN 2062-249X. — 2015 vol. 5 no. 1, s. 22–30. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: graphene oxide, microreactor, platinum nanoparticles, microflow reactor, deposition, DMAB, glucose electro-oxidation

4
5
6
7
8
9
 • Electrodeposition of NiPd alloy from aqueous chloride electrolytes / K. MECH, M. WRÓBEL, M. WOJNICKI, J. Mech-Piskorz, P. ŻABIŃSKI, R. KOWALIK // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tytuł poprz.: Applications of Surface Science. — 2016 vol. 388 pt. B, s. 809-816. — Bibliogr. s. 815–816, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-06. — E-MRS 2015 Fall Meeting, Symposium D: ”12th International Symposium on Electrochemical/Chemical Reactivity of New Materials (ECRNM 12) – Surface Science – key to understand advanced materials” : 15th-18th September, 2015, Warsaw, Poland / eds. Marcin Pisarek et al.. — tekst: https://goo.gl/6B1ZI5

 • keywords: electrodeposition, voltammetry, Ni-Pd alloy, chloride electrolytes

10
11
 • Influence of experimental conditions on deposition of silver nanoparticles onto surface of graphene oxide / Marek WOJNICKI, Izabela MANIA, Mateusz MARZEC, Marta GAJEWSKA, Krzysztof MECH // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
14
 • Kinetics of the adsorption of gold(III) chloride complex ions onto activated carbonKinetyka adsorpcji jonów kompleksowych złota(III) na węglu aktywnym / K. PACŁAWSKI, M. WOJNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 853–860. — Bibliogr. s. 860

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
17
18
 • Kinetic studies of nucleation and growth of palladium nanoparticles / Marek WOJNICKI, Krzysztof Fitzner, Magdalena LUTY-BŁOCHO // Journal of Colloid and Interface Science ; ISSN 0021-9797. — 2016 vol. 465, s. 190–199. — Bibliogr. s. 199, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-02. — tekst: https://goo.gl/sbBkAM

 • keywords: nucleation, synthesis, palladium nanoparticles, kinetic studies, growth, Finke-Watzky model

19
20
 • Kinetic study of the photoelectrochemical gold recovery from diluted chloride solutionsBadania kinetyczne procesu odzysku złota z rozcieńczonych roztworów chlorkowych metodą fotoelektrochemiczną / M. WOJNICKI, T. TOKARSKI, P. KWOLEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 709–716. — Bibliogr. s. 716

 • keywords: gold, recovery, photoreduction, TiO2, aqueous solutions

21
 • Kinetyka adsorpcji kompleksów chlorkowych Au, Pt, Pd na węglu aktywnym[Kinetics of the adsorption chloride complexes Au, Pt, Pd onto activated carbon] / Marek WOJNICKI ; promotor/opiekun Krzysztof Fitzner // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2009–2012 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2012]. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Kinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowegoThe kinetics of redox reaction of palladium(II) chloride complex ions with L-ascorbic acid / CHAT Karolina, WOJNICKI Marek, LUTY-BŁOCHO Magdalena // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 7 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-65677-19-8. — ISBN: 978-83-65917-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65917-52-2. — S. 18–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: platynowce, absorbancja, prawo Lamberta-Berra, stała szybkości reakcji

23
 • Kinetyka sorpcji kompleksów chlorkowych złota (III) na węglu aktywnym[Kinetics of gold chloride (III) complexes sorption onto activated carbon] / Marek WOJNICKI, Krzysztof FITZNER // W: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : Toruń, 16–18.06.2011 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — [Toruń : s. n.], [2011]. — S. 17. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
25
 • Micro-flow magnetic separation of rare earth metals ions in aqueous solutions / K. KOŁCZYK, M. WOJNICKI, X. Yang, G. Mutschke, D. KUTYŁA, R. KOWALIK, P. ŻABIŃSKI // W: ICMS 2017 : the 7\textsuperscript{th} international conference on magnetoscience : Reims, France, October 23-27 2017 : program & abstracts. — [Reims : s. n.], [2017]. — S. 47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych