Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Wójcik, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1953-6983

ResearcherID: U-5765-2017

Scopus: 7005229655

PBN: 900521

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Base metal accumulation by sulphate reducing bacteria – examples from carbonate-hosted $Zn-Pb$ deposits and recent polluted river sediments / KUCHA H., Raith J. G., SKWARCZEK M., WÓJCIK R. // W: 29\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10\textsuperscript{th}–-13\textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leoben] : IAS, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 611. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Impact of ${Zn-Pb}$ historical and present mining and smelting at Bukowno (Upper Silesia, Poland) on contamination of rivers and soils / HELIOS-RYBICKA Edeltrauda, WÓJCIK Rafał // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 76–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oddziaływanie na środowisko Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Szpitalnych w KrakowieEnvironmental impact of the Hospital Waste's Incineration Plant in Krakow / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Agnieszka GIELAR, Rafał WÓJCIK // W: „Paliwa z odpadów 2009” : VII międzynarodowa konferencja : Szczyrk, 21–23 października 2009 : [abstrakty] = „Fuel from waste 2009” : II international conference. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2009]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The influence of $Zn-Pb$ flotation waste & slag on plants-soils system / Alicja KICIŃSKA, Rafał WÓJCIK // Acta Environmentalica Universitatis Comenianae ; ISSN 1335-0285. — 2011 vol. 19 suppl. 1, s. 164–168. — Bibliogr. s. 167–168, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — Průmyslová ekologie II : védecké práce z konference / Vysoká Škola Chemicko-Technologická v Praze. — Bratislava : Univerzita Komenského, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The use of spent glauconite in lightweight aggregate production / Wojciech Franus, Małgorzata Franus, Jolanta Latosińska, Rafał WÓJCIK // Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio ; ISSN 0366-3175. — 2011 vol. 50 [no.] 4, s. 193–200. — Bibliogr. s. 200

 • keywords: glauconite, pickle wastewater, lightweight of aggregate, utilization of wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3989/cyv.252011

7
 • Wpływ przemysłu wydobywczo-przeróbczego rud Zn-Pb na środowisko w rejonie olkuskim[The impact of mining and processing of Zn-Pb ores on the environment in Olkusz area] / Alicja KICIŃSKA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Rafał WÓJCIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 171 s.. — Bibliogr. s. 146–171. — ISBN: 978-83-7464-804-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wymywalność anionów z powierzchniowej warstwy składowisk odpadów Krakowskich Zakładów SodowychAnion leachability from the top layer of the Cracow Soda Waste Dumps / Rafał WÓJCIK, Łukasz Zawadzki // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2011 nr 49, s. 433–442. — Bibliogr. s. 441–442. — Wójcik Rafał – afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zawartość anionów w wodzie rzeki Wilgi na obszarze składowisk odpadów Krakowskich Zakładów SodowychAnion concentration in the Wilga river at the intersection of the Kraków Soda waste dumps / Rafał WÓJCIK, Łukasz Morawski // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2009 nr 41, s. 497–504. — Bibliogr. s. 503–504

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zawartość anionów w wodzie rzeki Wilgi na obszarze składowisk odpadów Krakowskich Zakładów SodowychAnion concentration in the Wilga river at the intersection of the Cracow Soda waste dumps / R. WÓJCIK, Ł. Morawski // W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 24–25 września 2009 r. = Element cycling in the environment: bioaccumulation – toxicity – prevention : VIII international scientific-technical conference / Instytut Ochrony Środowiska. — [Warszawa : IOŚ], [2009]. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Znaczenie dla środowiska właściwości buforowych odpadów flotacyjnych i żużli hutniczych przemysłu ${Zn-Pb}$ w BukownieEnvironmental significant of buffering capacities of ${Zn-Pb}$ flotation waste and slags, Bukowno, Poland / Rafał WÓJCIK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 305–311. — Bibliogr. s. 310–311, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: