Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Włodyka-Bergier, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 54411604900

PBN: 900639

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 102, z ogólnej liczby 102 publikacji Autora


1
2
 • Aliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 64). — ISBN: 978-83-7193-416-2. — S. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands / T. BERGIER, A. WŁODYKA-BERGIER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 74–79. — Bibliogr. s. 78–79, Abstr.. — IX Conference on micropollutants in human environment : Poland, Częstochowa 28–30 April 2009 /Częstochowa University of Technology. Departament of Chemistry, Water and Wastewater Technology. — Olsztyn : HARD Publishing Company, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości zastosowania zaawansowanych metod utleniania do dezynfekcji ścieków komunalnychAnalysis of possibility to apply the advanced oxidation processes to disinfect municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9773–9779. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9778–9779, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: promieniowanie UV, dezynfekcja ścieków, forokataliza, zaawansowane procesy utleniania

  keywords: photocatalysis, UV irradiation, wastewater disinfection, advanced oxidation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of possibility of using the processes of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 98

 • keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of possibility of using the process of photocatalysis for disinfection of municipal wastewaterAnaliza możliwości zastosowania procesu fotokatalizy do dezynfekcji ścieków komunalnych / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4891–4896. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4895–4896, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: dezynfekcja ścieków komunalnych, promieniowanie UV, procesy fotokatalizy

  keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of possibility to apply the advanced oxidation processes to disinfect municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 104

 • keywords: UV irradiation, photocatalysis process, wastewater disinfection, advanced oxidation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania laboratoryjne nad wykorzystaniem rożnych metod do dezynfekcji ściekówLaboratory studies on the use of variety of methods for wastewater disinfection / M. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER, M. NOWAK-BATOR // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [167]–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania laboratoryjne nad wykorzystaniem różnych metod do dezynfekcji ściekówLaboratory studies on the use of variety of methods for wastewater disinfection / M. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania wpływu promieniowania nadfioletowego na stabilność mikrobiologiczną wodyStudies of the influence of UV irradiation on drinking water microbial stability / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2015 vol. 37 nr 4, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: water treatment, organic matter, tap water, disinfection, water stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • BETX removal from motorway runoff on constructed weltlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 91–98. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bez smaku. Bez zapachu. Bez bakterii[Tasteless. Odorless. Without bacteria] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Wioleta ZAJĄC // Agro Przemysł ; ISSN 1734-7971. — 2014 nr 4, s. 60–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Carbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9914–9921. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9919–9921, Abstr.

 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Carbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 110 [CD-ROM]. — Publikacja na dołączonym CD-ROMie

 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Charakterystyka prekursorów lotnych ubocznych produktów chlorowania wody w sieci wodociągowej KrakowaCharacterization of precursors to volatile water chlorination by-products in the Krakow water distribution system / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2011 vol. 33 nr 3, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr.

 • keywords: natural organic matter, fractionation, chlorination by-product

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Czas kontaktu a zawartość produktów ubocznych w sieci wodociągowej „Bielany”Contact time and by-products occurrence in ”Bielany” water distribution system / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: sieć wodociągowa, czas kontaktu, produkty uboczne chlorowania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dezynfekant idealny? : czyli o dwutlenku chloru w dezynfekcji wody[Ideal disinfectant? : about chlorine dioxide in the water disinfection] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // Kierunek Spożywczy ; ISSN 2451-1811. — 2016 nr 3, s. 28–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie[Water disinfection : threats, challenges, new technologies] / red. nauk. Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 258, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-946-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dezynfekcja wody basenowej promieniami UV a zdrowie użytkowników[UV disinfection of swimming pool water and the health of users] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Wioleta ZAJĄC // W: Nauka i wiedza kluczem do poznania świata : monografia / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. — Słupsk : NETWORK SOLUTIONS, 2015. — Na okładce tyt.: Nauka kluczem do poznania świata : monografia 2015. — Na s. red. i na okładce błędny ISBN. — ISBN: 978-83-63216-01-6. — S. 34–41. — Bibliogr. s. 40–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dezynfekcja wody pitnej podchlorynem sodu i elektrochlorem[Drinking water disinfection with sodium hypochlorite and elektro-chlorine] / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 165. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dostosowanie technologii uzdatniania wody na basanie AGH do nowych przepisów prawnychThe adjustment of water treatment technology on AGH swimming pool to the new legislation / Beata PRZYBYŁOWSKA-STANEK, Władysław Sobiech, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Instalacje basenowe : praca zbiorowa / pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. — Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2017. — ISBN: 978-83-934758-9-6. — ISSN 2080-1580. — S. 193–205. — Bibliogr. s. 204–205, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Efektywność oczyszczania ścieków w przydomowej hybrydowej oczyszczalni hydrofitowo-biologicznejThe efficiency of wastewater treatment with the household hybrid (biological-constructed wetland) wastewater treatment plant / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie = Water. Environment. Rural Areas ; ISSN 1642-8145. — 2012 t. 12 z. 1, s. 25–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Efektywność usuwania związków ropopochodnych ze ścieków deszczowych przez eksperymentalne złoża hydrofitowe w skali półtechnicznej[Effectiveness of oil derivatives removal from stormwater treated by the experimental constructed wetland beds in semi-technical scale] / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : streszczenia referatów i posterów : Częstochowa, 26–28 września 2011 r. / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 67). — ISBN: 978-83-7193-511-4. — S. 59. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Effectiveness of the household hybrid wastewater treatment plant in removing mesophilic, psychrophilic and {\em Escherichia coli} bacteria / T. BERGIER, A. WŁODYKA-BERGIER // W: Environmental Engineering IV : proceedings of the conference on Environmental engineering IV : Lublin, Poland, 3–5 September 2012 / eds. Artur Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2013. — ISBN: 978-0-415-64338-2 ; e-ISBN: 978-1-315-88748-7. — S. 521–526. — Bibliogr. s. 526, Abstr.

 • keywords: constructed wetlands, microorganisms removal, psychrophilic bacteria, mesophilic bacteria, Escherichia coli

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Factors influencing the efficiency of oil-derivatives removal from stormwater with constructed wetlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 9–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.

 • keywords: constructed wetlands, aliphatic hydrocarbons, stormwater treatment, oil derivatives

  cyfrowy identyfikator dokumentu: