Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Osuch, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901362
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • 3D characterization and metrology of oxide nanoparticles in ODS alloy by electron tomography / A. KRUK, B. DUBIEL, W. OSUCH, G. CEMPURA, J. C. Hernandez, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: MC 2009 [Dokument elektroniczny] : Microscopy Conference in Graz, Austria : 30 August–4 September 2009 / eds. G. Kothleitner, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Graz : Verlag der TU, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — Na dysku optycznym dod.: First joint meeting of Dreiländertagung & Multinational congress on Microscopy. — ISBN: 978-3-85125-062-6. — S. 101–102. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 102. — Toż W: MC 2009 : Microscopy Conference, Graz, Austria, 30 August– 4 September 2009 : first joint meeting of Dreiländertagung & Multinational congress on Microscopy. Vol. 1, Instrumentation and methodology / eds. Gerald Kothleitner, Manfred Leisch. — Graz : Verlag der Technischen Universität : Austrian Society of Electron Microscopy, cop. 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • 3D imaging of strengthening particles in ${Cr-V-Mo}$ (13HMF) steel using FIB/SEM tomography / OSUCH W., KRUK A., MICHTA G., CZYRSKA-FILEMONOWICZ A. // W: EM 2011 : XIV\textsuperscript{th} international conference on Electron Microscopy : 26–30 June, 2011, Wisła, Poland : programme & abstracts. — [Polska : s. n.], 2011. — S. 115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • 3D imaging of strengthening particles in Cr-V-Mo (13HMF) steel using FIB/SEM tomography / Władysław OSUCH, Adam KRUK, Grzegorz MICHTA, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2012 vol. 186, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.. — Electron Microscopy XIV : selected peer reviewed papers from the XIV international conference on Electron Microscopy (EM 2011) : June 26–30, 2011, Wisla, Poland / ed. Danuta Stróż, Krystian Prusik. — Durnten-Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2012. — ISBN-13 978-3-03785-381-8. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.186.41

 • keywords: TEM, FIB/SEM tomography, 13HMF steel

4
 • Application of electron tomography to 3D visualization of carbonitrides in steel / A. KRUK, W. OSUCH, G. CEMPURA, J. C. Hernandez // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Application of FIB/SEM tomography to 3D imaging and quantification of microstructure elements in ${14MoV6-3}$ steel : [poster] / A. KRUK, W. OSUCH, G. MICHTA, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: MC 2011 Kiel [Dokument elektroniczny] : Microscopy Conference 2011 : Kiel, Germany, 28 August – 02 September 2011 / eds. Wolfgang Jäger [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Germany : DGE – German Society for Electron Microscopy e.V., cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-3-00-033910-3. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Bliźniaki przemiany w stalach niskowęglowychTransformation twins in high strength low alloyed steels / Władysław OSUCH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 181 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 218). — Bibliogr. s. 162–174, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-339-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Budowa strukturalna złączy ze stali DP spawanych wiązką laserowąStructural characterization of laser welded joints of DP steel / M. St. Węglowski, S. Stano, G. MICHTA, W. OSUCH // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-8. — S. 304–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Development of microstructure during high temperature thermomechanical treatment of P/M in 100 ${Ni}$-based superalloy containing layers of different powder particle fractions / A. KRUK, G. MICHTA, W. OSUCH, A. Wusatowska-Sarnek // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Examination of the microstructure and properties of austenitic-martensitic welded joinBadania mikrostruktury i własności połączenia zgrzewanego stali austenitycznej z martenzytyczną / Grzegorz MICHTA, Władysław OSUCH, Adam KRUK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 4, s. 324–327. — Bibliogr. s. 327, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, TEM, SEM, połączenia zgrzewane, zaworowe stale austenityczne, zaworowe stale martenzytyczne

  keywords: microstructure, welded joints, austenitic valve steels, martensitic valve steels, SEM, TEM

10
 • Examination of the microstructure and properties of austenitic-martensitic welded joint : [abstract] / MICHTA Grzegorz, OSUCH Władysław, KRUK Adam // W: AMT'2013 : Advanced Materials and Technologies : XX physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2013, Kudowa Zdrój / Częstochowa University of Technology. Institute of Materials Engineering. — [Częstochowa : University of Technology], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 60. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • keywords: microstructure, welded joints, austenitic valve steels, martensitic valve steels, SEM, TEM

11
12
 • Formy morfologiczne bliźniaków (mikrobliźniaków) przemiany w stalach niskowęglowych z mikrododatkiem wanaduMorphological forms of transformation twins (microtwins) in low carbon microalloyed vanadium steels / Władysław OSUCH // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 30 nr 2, s. 94–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • HAADF-STEM tomography of carbonitrides in steel / W. OSUCH, A. KRUK, G. CEMPURA, J. C. Hernandez, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: MC 2009 [Dokument elektroniczny] : Microscopy Conference in Graz, Austria : 30 August–4 September 2009 / eds. G. Kothleitner, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Graz : Verlag der TU, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — Na dysku optycznym dod.: First joint meeting of Dreiländertagung & Multinational congress on Microscopy. — ISBN: 978-3-85125-062-6. — S. 85–86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 86. — Toż. W: MC 2009 : Microscopy Conference, Graz, Austria, 30 August– 4 September 2009 : first joint meeting of Dreiländertagung & Multinational congress on Microscopy. Vol. 1, Instrumentation and methodology / eds. Gerald Kothleitner, Manfred Leisch. — Graz : Verlag der Technischen Universität : Austrian Society of Electron Microscopy, cop. 2009]. — ISBN 978-3-85125-062-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • Microstructure and mechanical properties of ultra-high strength steel Weldox 1300 : [abstract] / Węglowski Marek Stanisław, OSUCH Władysław, MICHTA Grzegorz // W: AMT'2013 : Advanced Materials and Technologies : XX physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2013, Kudowa Zdrój / Częstochowa University of Technology. Institute of Materials Engineering. — [Częstochowa : University of Technology], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 59

 • keywords: toughened steels, fine-grained steel, Weldox 1300

16
 • Microstructure and mechanical properties of ultra-high strength steel Weldox 1300Mikrostruktura i własności mechaniczne wysokowytrzymałej stali Weldox 1300 / Marek Stanisław Węglowski, Władysław OSUCH, Grzegorz MICHTA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 3, s. 205–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stale ulepszane cieplnie, stale drobnoziarniste, Weldox 1300

  keywords: toughened steels, fine-grained steel, Weldox 1300

17
 • Microstructure and properties of $12Cr2MoWVTiB$ steel for power generation applicationWłasności i mikrostruktura stali $12Cr2MoWVTiB$ dla zastosowań w energetyce / Krzysztof Cieszyński, Władysław OSUCH, Maciej Kaczorowski, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 4, s. 257–260. — Bibliogr. s. 260, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ściana szczelna, własności i mikrostruktura stali 12Cr2MoWVTiB, materiały dla energetyki

  keywords: microstructure and properties of 12Cr2MoWVTiB, water wall, materials for power generation

18
 • Natural occurrence of graphene and its formation by epitaxial growth on the 001 planes of mica minerals / Henryk KUCHA, Władysław OSUCH, Bogdan RUTKOWSKI, Adam KRUK // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 30–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Pad welding of Inconel 625 layer on structural steel used in the power industry / Władysław OSUCH, Grzegorz MICHTA, Adam KRUK // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 303–304. — Bibliogr. s. 304

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Pad welding of Inconel 625 layer on structural steel used in the power industry / OSUCH Władysław, MICHTA Grzegorz, KRUK Adam // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2015 vol. 231, s. 107–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr.. — XV international conference on Electron Microscopy EM2014 : 15–18 September 2014, Kraków, Poland

 • keywords: SEM, TEM, Inconel 625, biomass combustion, 13CrMo4-5 steel, power boiler, pad welding

21
 • Structural characterization of Nd:YAG laser welded joint of dual phase steelCharakterystyka struktury złącza ze stali typu dual phase spawanej laserem Nd:YAG / M. St. Węgłowski, S. Stano, G. MICHTA, W. OSUCH // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 211–220. — Bibliogr. s. 220. — 38th School of Materials Science

 • keywords: microstructure, dual phase steel, laser welding, automobile industry

22
 • Superstructuring in the garavellite-berthierite solid solution series $FeSbBiS_{4} - (Fe_{2}Sb_{2}Bi_{2}S_{8} - Fe_{2}Sb_{3}BiS_{8}$, a TEM and XRD micro diffraction study / Henryk KUCHA, Heinz Mali, Władysław OSUCH, Oskar Paris // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 172–173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • The correlation of the microstructure and mechanical properties of the ${Fe-30Ni}$ alloy after thermo-mechanical treatment / F. CIURA, B. DUBIEL, W. OSUCH, G. MICHTA, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • The effect of structural order on nanotubes derived from Kaolin-group minerals / Jakub MATUSIK, Adam GAWEŁ, Elżbieta Bielańska, Władysław OSUCH, Krzysztof BAHRANOWSKI // Clays and Clay Minerals ; ISSN 0009-8604. — 2009 vol. 57 no. 4, s. 452–464. — Bibliogr. s. 463–464, Abstr.

 • keywords: intercalation, kaolinite, halloysite, rolling, nanotubes, structural order

25