Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Wilkus, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4700-6827

ResearcherID: brak

Scopus: 56705535700

PBN: 3991022

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
2
 • Computer system for identification of tool wear model in hot forging / Marek WILKUS, Łukasz RAUCH, Zbigniew Gronostajski, Sławomir Polak, Maciej PIETRZYK // MATEC Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2261-236X. — 2016 vol. 80 art. no. 11006, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — NUMIFORM 2016 : 12\textsuperscript{th} international conference on Numerical Methods in Industrial Forming processes : Troyes, France, July 4–7, 2016. — tekst: https://goo.gl/2kQmt8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/matecconf/20168011006

3
 • Computer system for optimization of the forging process / Ł. RAUCH, M. WILKUS, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: 35th SENAFOR [Dokument elektroniczny] : 19th International forging conference, 18th National sheet forming conference / 5th International sheet metal forming conference / 2nd BDDRG congress, 5th RenoMat – International conference on Materials and processes for renewable energy : Porto Alegre, Brazil, October 7\textsuperscript{th} to 9\textsuperscript{th}, 2015 : ANAIS : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8]

 • keywords: optimization, hot forging, tool wear, cold forging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelling of the die wear in the hot forging process using the Archard modelModelowanie zużycia narzędzi do kucia na gorąco z wykorzystaniem modelu Archarda / Marek WILKUS, Sławomir Polak, Zbigniew Gronostajski, Marcin Kaszuba, Łukasz RAUCH, Maciej PIETRZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2015 vol. 15 no. 2, s. 311–321. — Bibliogr. s. 320–321, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=534

 • keywords: forging, identification, tool wear, Archard model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Opracowanie hybrydowego modelu zużycia narzędzi w procesie kucia na gorąco[Hybrid die wear model in hot forging process] / Marek WILKUS, Łukasz RAUCH, Danuta SZELIGA // W: FiMM : fizyczne i matematyczne modelowanie procesów wytwarzania : materiały X konferencji : 21–23.05.2017, Jabłonna. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Stworzenie podstaw do budowy hybrydowego modelu zużycia narzędzi do kucia na gorącoCreation of basis for the hybrid model of the hot forging tool wear / Marek WILKUS, Łukasz RAUCH, Sławomir Polak, Zbigniew Gronostajski, Maciej PIETRZYK // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2015 z. 267, s. 103–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7814-370-3. — FIMM 2015 : Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej : [17–19.05.2015, Jabłonna koło Warszawy]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Synergetyczne podejście do modelowania zużycia narzędzi w procesie kucia na gorącoSynergetic approach to die wear modelling in hot forging process / Marek WILKUS, Danuta SZELIGA, Łukasz RAUCH, Maciej PIETRZYK // W: KomPlasTech 2018 : materiały XXV jubileuszowej konferencji „Informatyka w technologii metali” : Wisła - Jawornik, 21-24 stycznia 2018 : streszczenia prac / ed. Monika Hyrcza-Michalska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2018]. — ISBN: 978-83-65955-05-0. — S. 54–56. — Bibliogr. s. 56. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, kucie na gorąco, zużycie narzędzi, synergiczny model

  keywords: finite element modeling, hot forging, die wear, synergetic model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie metod regułowych do wyboru modelu zużycia narzędzi w procesie kucia na gorącoRule-based method for choosing of wear model in hot forging simulation / Andrzej MACIOŁ, Marek WILKUS, Jerzy DUDA, Piotr MACIOŁ, Łukasz RAUCH, Maciej PIETRZYK // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 193–197. — Bibliogr. s. 195, 197. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: