Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Wierzbicki, mgr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0558-7405

ResearcherID: F-9576-2017

Scopus: 56845855000

PBN: 4013175

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • A1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$ / D. WIERZBICKI, R. BARAN, K. ŚWIRK, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania SEM nanotlenkowych katalizatorów otrzymanych na bazie hydrotalkitu w procesie DRM[The SEM characterization of hydrotalcite-like catalysts in DRM process] / M. MOTAK, D. Duraczyńska, R. DĘBEK, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, B. SAMOJEDEN // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 338–339. — Bibliogr. s. 339

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie właściwości zasadowych materiałów pochodzenia hydrotalkitowego zawierających nikiel[The basicity study of hydrotalcite-derived materials containing nickel] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Patric da Costa, Dominik WIERZBICKI // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 62. — R. Dąbek, M. Motak, D. Wierzbicki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characterization of hydrotalcites containing iron, cobalt and nickel as prospective catalysts for Fischer-Tropsch synthesis / D. WIERZBICKI, T. Piwowarczyk, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 314–315. — Bibliogr. s. 315

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Effect of postsynthesis preparation procedure on the state of copper in CuBEA zeolites and its catalytic properties in SCR of NO with $NH_{3}$ / Rafał BARAN, Frederic Averseng, Dominik WIERZBICKI, Karolina Chalupka, Jean-Marc Krafft, Teresa GRZYBEK, Stanislaw Dzwigaj // Applied Catalysis. A, General ; ISSN 0926-860X. — 2016 vol. 523, s. 332–342. — Bibliogr. s. 341–342, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-06. — R. Baran – dod. afiliacje: Sorbonne Universités ; CNRS. — tekst: http://goo.gl/0VXTew

 • keywords: copper, NH3, beta zeolites, SCR of NO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apcata.2016.06.008

7
 • Effect of reduction temperature on catalytic activity of nickel-containing hydrotalcite-derived in $CO_{2}$ methanation reaction / D. WIERZBICKI, M. MOTAK, M. E. Galvez, P. da Costa, T. GRZYBEK // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 148. — Bibliogr. s. 148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Effect of reduction temperature on the structure of hydrotalcite-derived mixed oxides containing nickel and lanthanum / Dominik WIERZBICKI, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 126. — Bibliogr. s. 126

 • keywords: reduction, nickel, hydrotalcite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Hydrotalcite-derived nickel containing catalysts for $CO_{2}$ methanation / Dominik WIERZBICKI, Maria Elena Galvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick da Costa // W: AEM 2016 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{th} International conference on Advanced energy materials ; 8\textsuperscript{th} International conference on Advanced nanomaterials ; 2\textsuperscript{nd} International conference on Hydrogen energy : September 12–14 2016, Guildford, England : programme book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [England : s. n.], [2016]. — S. 6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/oOB16P [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hydrotalcite derived mixed oxides containing $Cu, Co$ and $Mn$ as efficient catalysts for low-temperature selective catalytic reduction of $NO_{x}$ with ammonia / D. WIERZBICKI, R. DĘBEK, J. SZCZUROWSKI, M. Włodarczyk, M. MOTAK, R. BARAN, T. GRZYBEK // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 52–53. — Bibliogr. s. 53. — R. Dębek - dod. afiliacja: Sorbonne Universités

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Katalizatory niklowe, promowane lantanem do reakcji metanizacji dwutlenku węglaNickel-containing lanthanum-promoted catalysts for carbon dioxide methanation reaction / Dominik WIERZBICKI // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 21

 • słowa kluczowe: nikiel, CO2, metanizacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • La-promoted Ni-hydrotalcite-derived catalysts for dry reforming of methane at low temperatures / Hongrui Liu, Dominik WIERZBICKI, Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick da Costa, Maria Elena Gálvez // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2016 vol. 182, s. 8–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universités, France. — tekst: http://goo.gl/2s3W1p

 • keywords: hydrogen production, syngas, hydrotalcites, nickel catalysts, lanthanum, dry methane reforming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.fuel.2016.05.073

14
 • La-promoted Ni-hydrotalcite-derived catalysts for methane dry reforming at low temperatures / Hongrui Liu, Dominik WIERZBICKI, Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick da Costa, Maria Elena Gálvez // W: AEM 2016 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{th} International conference on Advanced energy materials ; 8\textsuperscript{th} International conference on Advanced nanomaterials ; 2\textsuperscript{nd} International conference on Hydrogen energy : September 12–14 2016, Guildford, England : programme book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [England : s. n.], [2016]. — S. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/oOB16P [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 7. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universités

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mechanism insight of $CO_{2}$ methanation on $Ni-La$ hydrotalcite-derived catalysts by \emph{operando} XAS and XES spectroscopy / Dominik WIERZBICKI, R. Baran, R. Debek, M. E. Galvez, P. Da Costa, M. Motak // W: International conference on Catalysis and surface chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne : 18–23 March, 2018, Kraków : book of abstracts. — Kraków : IKiFP PAN, 2018. — ISBN: 978-83-60514-28-3. — S. 78-79. — Bibliogr. s. 79. — D. Wierzbicki - dod. afiliacja: Sorbonne Université, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Methane production from $CO_{2}$ over Ni-hydrotalcite derived catalysts / K. V. Kaliappan, M. C. Bacariza, D. WIERZBICKI, T. GRZYBEK, C. Henriques, M. F. Ribeiro // W: $10^{\circ}$ ENCMP [Dokument elektroniczny] : Encontro Nacional de Catálise e Materiais Porosos : Lisboa, 19–20 Maio 2016 : livro de resumos / Sociedade Portuguesa de Química. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisboa : Sociedade Portuguesa de Química], 2016. — ISBN: 978-989-8124-13-5. — S. 67. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/okv9jC [2016-08-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modyfikowane materiały warstwowe jako katalizatory reakcji SCR[The modified layered materials as catalysts for the SCR reaction] / M. MOTAK, B. SAMOJEDEN, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, T. GRZYBEK // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 340. — Bibliogr. s. 340

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • New nano-oxide catalysts for chemical utilisation of $CO_{2}$ / Dominik WIERZBICKI, Tomasz Piwowarczyk, Monika MOTAK, Luca Lietti, Michela Martinelli, Carlo Giorgio Visconti, Teresa GRZYBEK // W: Współczesne problemy ochrony środowiska III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-942601-3-2. — S. 301–312. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago [2015-12-29]. — Bibliogr. s. 312, Streszcz.. — Tekst dostępny w zakładce: Współczesne problemy ochrony środowiska III

 • keywords: Ni, hydrotalcite, Fe, CO2 hydrogenation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ni-hydrotalcite derived materials as $CO_{2}$ methanation catalysts / K. V. Kaliappan, M. C. Bacariza, D. WIERZBICKI, C. Henriques, Teresa GRZYBEK, M. F. Ribeiro // W: EUROPACAT 2017 [Dokument elektroniczny] : 13th European congress on Catalysis : Florence, Italy, 27–31 August. — Wersja do Windows. — Dante tekstowe. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.europacat2017.eu/ [2017-09-19]. — Bibliogr. s. [2]. — K. V. Kaliappan – dod. afiliacja: Centro de Química Estrutural, Lisboa, Portugal

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Nowe nanotlenkowe hydrotalkitowe katalizatory do redukcji emisji NOx[New hydrotalcite derived nano-oxide catalysts for NOx emission reduction / Dominik WIERZBICKI, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Współczesne problemy ochrony środowiska III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-942601-3-2. — S. 291–300. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago [2015-12-29]. — Bibliogr. s. 299–300, Streszcz.. — Tekst dostępny w zakładce: Współczesne problemy ochrony środowiska III

 • słowa kluczowe: Cu, hydrotalkity, selektywna katalityczna redukcja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nowe nanotlenkowe katalizatory do ochrony środowiska[New nano oxide catalysts for environment protection] / Dominik WIERZBICKI, Monika MOTAK, Radosław DĘBEK, Rafał BARAN, Teresa GRZYBEK, Bogdan SAMOJEDEN // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nowe nanotlenkowe katalizatory do uwodornienia $CO_{2}$[New nano oxide catalysts for carbon dioxide hydrogenation] / Dominik WIERZBICKI // W: III sesja naukowa doktorantów [Dokument elektroniczny] : 11 czerwca 2015 : streszczenia wystąpień. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: Ni, hydrotalkity, uwodornienie CO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nowe tlenkowe materiały do utylizacji $CO_{2}$[New oxide materials for $CO_{2}$ utilisation] / Dominik WIERZBICKI, Monika MOTAK, Radosław DĘBEK // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 275. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Operando XANES study on Ni-containing La-promoted hydrotalcite-derived catalysts for $CO_{2}$ methanation / Rafał Baran, Dominik WIERZBICKI, Radosław DĘBEK // W: ABC-8 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} international symposium on Acid-Base Catalysis : May 7–10\textsuperscript{th} 2017, Rio de Janeiro, Brazil. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil : s. n.], [2017]. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://acid-base-catalysis.com/wp-content/uploads/2017/05/id_83.pdf [2017-06-02]. — Bibliogr. s. [3]

 • keywords: CO2, XANES, hydrotalcite, operando, methanation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: