Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Waśkowska, dr hab.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 35303835400

PBN: 900515

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 161, z ogólnej liczby 162 publikacji Autora


1
 • 14th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 9th polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. Marta BĄK, Justyna Kowal-Kasprzyk, Anna WAŚKOWSKA, Michael A. Kaminski. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — 66 s.. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — Bibliogr. przy ref.. — ISBN: 13-978-83-88927-34-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Agglutinated foraminifera from changing oxygen conditions in Paleocene turbidities (Outer Carpathians, Poland) – preliminary results / Anna WAŚKOWSKA, Jan GOLONKA, Grzegorz MACHOWSKI // W: Tenth international workshop on Agglutinated foraminifera : Smolenice, Slovakia, April 19–23, 2017 : abstract volume / eds. J. Soták, M A. Kaminski, K. Fekete, J. Kowal-Kasprzyk. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2017. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; No. 23). — ISBN: 978-83-941956-2-5. — S. 88–89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • \emph{“Ammodiscus”} latus Grzybowski, 1898: its taxonomy, variability, and affinity to the genus \emph{Trochamminoides} Cushman, 1910 / Anna WAŚKOWSKA, Michael A. KAMINSKI // W: Proceedings of the ninth international workshop on Agglutinated foraminifera : Zaragoza, Spain, September 3–7, 2012 / eds. Michael A. Kaminski, Laia Alegret. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2017. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 22). — ISBN: 978-83-941956-1-8. — S. 229–238. — Bibliogr. s. 235–237, Abstr.. — M. A. Kaminski - dod. afiliacja: King Fahd University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • A new agglutinated foraminifera of the genus \emph{Bulbobaculites} from the Paleogene of Outer Carpathians (Silesian Nappe, Poland)– preliminary results / Anna WAŚKOWSKA // W: MIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — ISBN: 13-978-83-88927-34-8. — S. 61–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Beloveža Formation in the Rača Unit, Magura nappe in Hańczowa Mts. (Polish Flysch Carpathians) and adjacent part of Slovakia and remarks on the Beloveža Formation – Hieroglyphic Beds controversy / A. WAŚKOWSKA, J. GOLONKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2010 vol. 42 no. 4 dod. Geovestník, s. 519–520. — ESSE WECA : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians = Environmentálny, štruktúrny a stratigrafický vývoj Západných Karpát : conference : Bratislava, 2.–3.12.2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Beloveža Formation versus Hieroglyphic beds in the Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland / GOLONKA Jan, WAŚKOWSKA Anna // W: GeoShale 2012 : recent advances in geology of fine-grained sediments : international conference : 14–16 May 2012, Warsaw, Poland : book of abstracts, field trip guidebook. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2012. — ISBN: 978-83-7538-975-3. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bentonitized tuffites in the Lower Eocene deposits of the Subsilesian Unit (Western Outer Carpathians, Poland): lithology, stratigraphic position and mineral compositionZbentonizowane tufity w dolnoeoceńskich osadach jednostki podśląskiej (polskie Zachodnie Karpaty Zewnętrzne): litologia, pozycja stratygraficzna i skład mineralny / Marek Cieszkowski, Jan Środoń, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Tadeusz LEŚNIAK // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2006 vol. 76, s. 197–214. — Bibliogr. s. 211–213, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Biostratigraphy and depositional anatomy of a large olistostrome in the Eocene Hieroglyphic Formation of the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians / Anna WAŚKOWSKA, Marek Cieszkowski // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2014 vol. 84 no. 1, s. 51–70. — Bibliogr. s. 65, 67–70, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/84_1_051_070.pdf

 • keywords: Outer Carpathians, flysch, Eocene, olistostrome, olistoliths, foraminifers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Biostratigraphy of the organic rich deposits within the Hieroglyphic beds of the Silesian Nappe (Outer Carpathians) / Anna WAŚKOWSKA, Jan GOLONKA, Rafał Chodyń, Marek Cieszkowski, Renata STADNIK // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 80-81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Black Eocene in the Silesian Nappe – post-MECO event in deep water environment? / A. WAŚKOWSKA, J. GOLONKA, G. MACHOWSKI // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Slovak-Polish palaeontological conference : Kraków, 20–21 October 2016 : abstract volume / ed. board Andrzej Szydło, Michał Krobicki, Wojciech Granoszewski. — Warsaw : Polish Geological Institute - National Research Institute, 2016. — ISBN: 978-83-7863-666-3. — S. 96. — Bibliogr. s. 96. — Dostęp również online: {https://goo.gl/hMn6mY} [2016-11-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bryozoan-lithothamnium Szydłowiec Sandstones from the Subsilesian Nappe (Outer Carpathians, Poland) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Andrzej Ślączka, Anna WAŚKOWSKA // Berichte der Geologischen Bundesanstalt ; ISSN 1017-8880. — 2011 Bericht 85, s. 54. — CBEP 2011 : Climate & Biota of the Early Paleogene : 5th–8th June, 2011, Salzburg, Austria : conference program and abstracts / ed. Hans Egger. — [Wien] : Geologische Bundesanstalt, [2011]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Budowa geologiczna rejonu Sucha Beskidzka – Świnna Poręba (polskie Karpaty fliszowe)Geological structure of the Sucha Beskidzka – Świnna Poręba region (Polish Flysch Carpathians) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Monika CHRUSTEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2, s. 155–201, [1] k. tabl. złoż.. — Bibliogr. s. 194–200, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Budowa geologiczna zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych[Geological structure of western part of the Polish Outer Carpathians] / Jan GOLONKA, Andrzej Ślączka, Anna WAŚKOWSKA, Michał KROBICKI, Marek Cieszkowski // W: POKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — ISBN: 978-83-7863-192-7. — S. 11–61. — Bibliogr. s. 51–61. — Dod. afiliacja M. Krobickiego: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • \emph{Bulbobaculites gorlicensis} n. sp. – a new agglutinated foraminifera from Eocene of flysch Carpathians / Anna WAŚKOWSKA // Micropaleontology ; ISSN 0026-2803. — 2014 vol. 60 no. 5, s. 465–473. — Bibliogr. s. 472–473, Abstr.

 • keywords: Outer Carpathians, agglutinated foraminifera, Eocene, deep water foraminiferal assemblage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Carbonate “septary concretions” in the Eocene deposits of the Silesian Nappe in the Rożnów Lake area (Outer Western Carpathians, Poland) / Marek Cieszkowski, Anna WAŚKOWSKA, Justyna Kowal-Kasprzyk // W: 9\textsuperscript{th} ESSEWECA conference : environmental, sedimentary & structural evolution of the Western Carpathians : November 5–7, 2014, Smolenice, Slovakia : abstract book / eds. Jana Bučová, L'ubica Pu\v {s}kelová ; Slovak Academy of Sciences. Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences. Geological Institute. — Bratislava : Slovak Academy of Sciences. Geophysical Institute, cop. 2014. — ISBN: 978-80-85754-31-5. — S. 13–14. — Bibliogr. s. 13–14. — Toż wersja elektroniczna: {http://www.geol.sav.sk/esseweca/Abstract%20Book_9th%20ESSEWECA%202014.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Concentrations of tourmalines within the agglutianted tests of deep-water foraminifera from Carpathian Basin / Anna WAŚKOWSKA // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Cretaceous siliceous rocks as building material in local architecture in Myślenice (the central part of Polish Outer Carpathians) / WAŚKOWSKA A., BĄK M., GOLONKA J. // Buletini i Shkencave Gjeologjike ; ISSN 0254-5276. — 2014 vol. 1 spec. iss., s. 423–426. — Bibliogr. s. 426, Abstr.. — XX congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 24–26, 2014, Tirana, Albania : proceedings

 • keywords: Outer Carpathians, cherts, local architecture, building and decorating material, gaize

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Czarna kreda fliszu morawskiegoThe Black Cretaceous of the Moravian Flysh / Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Jan GOLONKA, Piotr STRZEBOŃSKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2007 nr 1, s. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Deep-water agglutinated foraminifera in Paleocene hemipelagic sediments of the Magura Basin in the Sucha Beskidzka area – variegated shales of the Łabowa Shale Formation / Marek Cieszkowski, Anna WAŚKOWSKA, Michael A. Kaminski // W: Integrating microfossil records from the oceans and epicontinental seas : MIKRO 2011 : eighth micropalaeontological workshop and annual TMS Foram-Nannofossil Group Meeting : Kraków, June, 27–30, 2011 / eds. Marta Bąk, Michael A. Kaminski, Anna Waśkowska. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation, 2011. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 17). — ISBN: 978-83-924869-8-5. — S. 53–63. — Bibliogr. s. 60–63, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Discussion of 'Olistostromes of the Pieniny Klippen Belt, Northern Carpathians' / Jan GOLONKA, Michał Krobicki, Anna WAŚKOWSKA, Marek Cieszkowski, Andrzej Ślączka // Geological Magazine ; ISSN 0016-7568. — 2017 vol. 154 iss. 1, s. 193–200. — Bibliogr. s. 196–200. — M. Krobicki – afiliacja: Polish Geological Institute – National Research Institute, Carpathian Branch, Kraków. — tekst: https://goo.gl/VKJinT

 • keywords: structure, Cretaceous, palaeogene, mass-transport deposits, Carpathian Klippen Belt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1017/S0016756816000352

22
 • Distribution of the agglutinated foraminifer \emph {Ammolagena clavata} (Jones and Parker) in Western Tethyan Upper Cretaceous and Paleogene deep-water deposits (Outer Carpathians, Poland) / Anna WAŚKOWSKA // Micropaleontology ; ISSN 0026-2803. — 2014 vol. 60 no. 1 spec. iss., s. 77–88. — Bibliogr. s. 84, 86, 88, Abstr.. — The ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, IWAF-9 : Zaragoza, Spain, 3–7 September 2012

 • keywords: deep-water agglutinated foraminifera, attached foraminifera, paleoecology, Cretaceous-Paleogene, Outer Carpathian Basins

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Early Cretaceous dark shale olistoliths and Late Jurassic-Early Cretaceous carbonate clasts within the Turonian-Coniacian mass-transport deposits as indicators of activity of the Silesian Basin's southern margin (Outer Carpathians, Poland) : [abstract] / Cieszkowski M., GOLONKA J., Kowal J., Ślączka A., WAŚKOWSKA A., WENDORFF M. // W: 29\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10\textsuperscript{th}–-13\textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leoben] : IAS, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 415. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Eocene deposits with carbonate concretions in the Silesian Nappe in Rożnów Lake surroundings (Outer Carpathians, Poland) / Marek Cieszkowski, Justyna Kowal-Kasprzyk, Mateusz Szczęch, Anna WAŚKOWSKA // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 124. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Eocene foraminiferal assemblages from Hieroglyphic Formation of Skole Nappe (Polish Outer Carpathians) : [abstract] / Anna WAŚKOWSKA // W: Integrating microfossil records from the oceans and epicontinental seas : MIKRO 2011 : eighth micropalaeontological workshop and annual TMS Foram-Nannofossil Group Meeting : Kraków, June, 27–30, 2011 / eds. Marta Bąk, Michael A. Kaminski, Anna Waśkowska. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation, 2011. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 17). — ISBN: 978-83-924869-8-5. — S. 139–140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: