Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Wachniew, dr inż.

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzf, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: B-7271-2008

Scopus: 11239133600

PBN: 900803

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • $^{137}Cs, ^{210}Pb$ heavy metals and magnetic susceptibility as age indicators of Vistula river overbank alluvia near Kraków / Piotr Szwarczewski, Tomasz Kalicki, Edyta Łokas, Anna Michno, Barbara Radwanek-Bąk, Jacek B. Szmańda, Przemysław WACHNIEW, Elżbieta Król // W: “Methods of absolute chronology” : 10\textsuperscript{th} international conference : 22–25\textsuperscript{th} April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Airborne radionuclides in the proglacial environment as indicators of sources and transfers of soil material / Edyta Łokas, Przemysław WACHNIEW, Paweł JODŁOWSKI, Michał Gąsiorek // Journal of Environmental Radioactivity ; ISSN 0265-931X. — 2017 vol. 178-179, s. 193–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-04. — 14th Biennial Conference of the South-Pacific-Environmental-Radioactivity-Association (SPERA) : Bali, Indonesia, 05-09 September 2016. — tekst: https://goo.gl/niYvVE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza warunków depozycji mad wiślanych w oparciu o badania uziarnienia, aktywności radioizotopów i koncentracji metali ciężkich[Conditions of overbank deposition on the Vistula floodplain based on grain size analysis and radionuclides and heavy metals concentrations] / Jacek B. Szmańda, Tomasz Kalicki, Edyta Łokas, Anna Michno, Barbara Radwanek-Bąk, Przemysław WACHNIEW, Piotr Szwarczewski // W: Georóżnorodność rzeźby Polski : IX Zjazd Geomorfologów Polskich : Poznań, 20–22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego ; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — ISBN: 978-83-62662-81-4. — S. 143. — Afiliacja P. Wachniew: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • A decision tree tool supporting assessment of groundwater vulnerability / Przemysław WACHNIEW, Anna ŻUREK, Christine Stumpp, Alexandra Gemitzi, Alessandro Gargini, Maria Filippini, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jessica Meeks, Jens Kvaerner, Stanisław WITCZAK // W: Groundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : international conference : Ustroń, Poland 25–29 May 2015 : abstracts / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. — Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences Univeristy of Silesia, 2015. — ISBN: 978-83-61644-47-7. — S. 65–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • A decision tree tool supporting the assessment of groundwater vulnerability / Christine Stumpp, Anna J. ŻUREK, Przemysław WACHNIEW, Alessandro Gargini, Alexandra Gemitzi, Maria Filippini, Stanisław WITCZAK // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2016 vol. 75 iss. 13 art. no. 1057, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-29. — tekst: http://goo.gl/szZrz8

 • keywords: lag time, groundwater directive, groundwater management, vulnerability assessment

6
 • A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland / Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI // W: AQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42\textsuperscript{nd} IAH congress - ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rome : [IAH], 2015. — Dysk Flash. — S. 505. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

7
8
 • A new data of the present day overbank sedimentation in the Vistula river flood plain in the Krakow Gate / Jacek B. Szmanda, Tomasz Kalicki, Edyta Łokas, Anna Michno, Barbara Radwanek-Bąk, Przemysław WACHNIEW, Piotr Szwarczewski // W: State of geomorphological research in 2009 : proceedings of the conference : 15.–17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic : book of abstracts / eds. Pavel Mentlík, Filip Hartvich ; Czech Association of Geomorphologists, Department of Geography, University of West Bohemia in Plzeň, Institute of Rock Structure and Mechanics AS CR, v.v.i., Prague. — [Czech Republic] : Tribun EU, cop. 2009. — (Geomorfologický Sborník ; 8). — Na okł. tyt. konf. w j. czeskim. — ISBN: 978-80-7399-746-5. — S. 55–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
 • CFD simulation of water flow in river / M. POLIŃSKI, Z. STĘGOWSKI, P. WACHNIEW // W: XXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7464-704-5. — S. 54. — Pełny tekst na dołączonym dysku Flash. — S. [1–7] ID CFD-17. — Bibliogr. s. [7], Abstr., Summ.

 • keywords: CFD, river, RTD, effective diffusion, tracer

11
 • Chemiczna i izotopowa ewolucja rzeki proglacjalnejThe chemical and isotopic evolution of a proglacial river: preliminary results / Przemysław WACHNIEW, Piotr Mazur, Edyta Łokas // W: Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych : XXXII miedzynarodowe sympozjum polarne : Wrocław 2008 / pod red. Anny Kowalskiej [et al.] ; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. — Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2008. — Dod. ISBN 978-83-88178-57-3. — International Polar Year 2007–2008. — ISBN: 978-83-921524-8-4. — S. 171–177. — Bibliogr. s. 176–177, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Determination of the self-attenuation based on the sample composition in gamma-ray spectrometry of $^{210}Pb$: requirements for the scope of chemical analyses / Paweł JODŁOWSKI, Przemysław WACHNIEW, Jakub NOWAK // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Print) ; ISSN 0236-5731. — 2017 vol. 311 iss. 2, s. 1511–1516. — Bibliogr. s. 1515–1516, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-03. — 1st international conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry (RANC) : Budapest, Hungary, April 10–15, 2016. — tekst: https://goo.gl/mfPW77

 • keywords: chemical composition, Monte Carlo simulation, gamma-ray spectrometry, Pb-210, self-attenuation

13
14
15
 • Ekosystemy zależne od wód podziemnych: konflikt priorytetów[Ecosystems dependent on groundwater: conflict of priorities] / Przemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Adam POSTAWA, Jarosław KANIA, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 19. — Bibliogr. s. 19. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Enhanced levels of fallout radionuclides in the proglacial environment : [abstract] / WACHNIEW P., Lokas P., Bartmiński P., Kawiak T., Środoń J. // W: Knowledge for the future [Dokument elektroniczny] : IAHS-IAPSO-IASPEI joint assembly : Gothenburg, Sweden, 22–26 July, 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gothenburg : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — Abstract no. Hw06S2.05. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Environmental water requirements of groundwater dependent ecosystems: conflict between nature and man / S. WITCZAK, J. KANIA, K. RÓŻAŃSKI, P. WACHNIEW, A. ŻUREK, M. DULIŃSKI // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2012 : Vienna, Austria, 22–27 April 2012 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 14). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: data – abstracts)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Gospodarowanie wodami podziemnymi w Polsce a kierunki zmian w dyrektywach UE w świetle realizacji europejskiego projektu GENESISGround waters management in Poland and directions of changes in the EU directives in the light of the European GENESIS project realisation / Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Anna ŻUREK, Marek DULIŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2013 R. 73 nr 3, s. 96–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
22
 • Groundwater pollution and quality monitoring approaches at the European level / Matteo Balderacchi, Pierre Benoit, Philippe Cambier, Ole Martin Eklo, Alessandro Gargini, Alexandra Gemitzi, Melike Gurel, Bjørn Kløve, Zoran Nakic, Elena Preda, Stanko Ruzicic, Przemysław WACHNIEW, Marco Trevisan // Critical Reviews in Environmental Science and Technology ; ISSN 1064-3389. — 2013 vol. 43 iss. 4, s. 323–408. — Bibliogr. s. 387–408

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
25
 • Identification of nitrate origin in groundwater by measurements of $\delta^{15}N$ and $\delta^{18}O$ and $N_{2}$ excess / Damian ZIĘBA, Joanna Najman, Dominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI // W: Groundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44\textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25\textsuperscript{th} – 29\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-953-6907-61-8. — S. 248. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: groundwater, nitrate, isotopes