Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Uznański, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4363-7525

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900636

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza istotności wsparcia systemem GLONASS pomiarów RTK GPS na obszarach kolejowychAnalysis of support significance by GLONASS system for RTK GPS satellite measurement on railway areas / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział, 2012. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). — S. 333–348. — Bibliogr. s. 348, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości wdrożenia technologii pomiarów satelitarnych GNSS w określeniu geometrii dróg szynowych[Analysis of the implementation of GNSS satellite surveying technology in determining geometry of railways] / Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza porównawcza jakości pomiarów RTN nawiązanych do wszystkich sieci referencyjnych w PolsceComparative analysis of the quality of RTN measurements related to all reference networks in Poland / Andrzej UZNAŃSKI // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171. — 2017 nr 1, s. 167–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Summ.. — Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cz. 1, Droga kolejowa : [29 listopada-01 grudnia 2017, Zakopane]

 • słowa kluczowe: RTK, ASG-EUPOS, TPI NETpro, VRSnet.pl, sieć stacji referencyjnych, pomiary RTN, Nadowski NET, SmartNet, precyzja RTN, dokładność RTN

  keywords: RTN, RTK, ASG-EUPOS, Nadowski NET, TPI NETpro, reference stations network, SmartNet, VRSnet.pl measurements, RTN precision, RTN accuracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza precyzji i dokładności pozycjonowania punktów na bazie serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOSAnalysis of precision and accuracy of point positioning based on NAWGEO service of ASG-EUPOS system / Andrzej UZNAŃSKI // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/II, s. 67–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz. ,Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu nawiązania pomiarów satelitarnych do różnych systemów referencyjnych na współrzędne punktów osnowy kolejowejAnalysis of the influence of satellite measurements on different reference systems on railway track points / Andrzej UZNAŃSKI // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171. — 2017 nr 1, s. 183–196. — Bibliogr. s. 196, Streszcz., Summ.. — Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cz. 1, Droga kolejowa : [29 listopada-01 grudnia 2017, Zakopane]

 • słowa kluczowe: kolejowa osnowa geodezyjna, Ig-7, ASG-EUPOS, NadowskiNET, VRSnet.pl, SmartNet, TPINetPRO, satelitarne pomiary statyczne, naziemne systemy satelitarnych danych referencyjnych

  keywords: Ig-7, ASG-EUPOS, VRSnet.pl, SmartNet, NadowskiNET, TPINetPRO, satellite static measurements, terrestrial satellite reference systems, geodetic railway

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Analysis of the implementation of GNSS satellite surveying technology in determining geometry of railways / Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 439–445. — Bibliogr. s. 445. — ISBN: 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Estymacja precyzji i dokładności wyników RTN w odniesieniu do sieci ASG-EUPOSEstimation of precision and accuracy of RTV measurement results in the reference to ASG-EUPOS network / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie : [2–4.12.2009 Zakopane] = Modern technologies and systems increasing the efficiency of managing railway transport. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2009. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; z. 149. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 91). — S. 595–610. — Bibliogr. s. 609, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kolejowa osnowa geodezyjna – przepisy oraz praktyka pomiarowaRail geodetic net and regulations and practice of measurement / Andrzej UZNAŃSKI // W: Drogi kolejowe 2013 : [XVII konferencja naukowa : Krynica-Zdrój, 23–25 października 2013 r.] = Railways 2013. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2013. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; 101). — S. 313–324. — Bibliogr. s. 324, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kolejowa osnowa geodezyjna, kolejowa osnowa specjalna, znaki regulacji osi toru, Ig-7

  keywords: rail geodetic net, special rail net, signs of track axis regulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Metody wyznaczania pozycji techniką RTK GPSMethods of positioning with RTK GPS / Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2, s. 191–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/vvDP1x

 • słowa kluczowe: wirtualne stacje referencyjne, pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym, Ntrip, FKP

  keywords: Ntrip, FKP, virtual reference stations, real time kinematic surveys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Niezawodność pomiarów geodezyjnych w zintegrowanej osnowie kolejowejSatellite surveying reliability at integrated railway contour-map / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie = Modern technologies and systems increasing the efficiency of managing railway transport. — Kraków : [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział], 2010. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; 154. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 95). — S. 619–632. — Bibliogr. s. 631–632, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Niwelacja RTN w odniesieniu do nowego modelu quasi-geoidy PL-geoid-2011RTV satellite levelling in reference to the new quasi-geoidyPL-geoid-2011 model / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cz. 1, Droga kolejowa = Modern technologies and anagement systems for rail transport. Pt. 1, Railway track. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2016. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 2). — S. 209–220. — Bibliogr. s. 219–220, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: model quasi-geoidy, PL-geoid2011, niwelacja satelitarna w czasie rzeczywistym, pomiary RTK/RTN

  keywords: quasi-geoid model, PL-geoid-2011, levelling satellite in real time, RTK/RTN measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Niwelacja satelitarna obiektów liniowych z wykorzystaniem modelu quasi-geoidySatellite leveling line structure using the model of quasi-geoid / Piotr BANASIK, Andrzej UZNAŃSKI // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2010 [nr] 9, s. 3–14. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Niwelacja satelitarna RTK GPS I RTNRTK GPS and RTN satellite leveling / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie = Modern technologies and systems increasing the efficiency of managing railway transport. — Kraków : [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział], 2010. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; 154. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 95). — S. 633–650. — Bibliogr. s. 649–650, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Niwelacja satelitarna w czasie rzeczywistym obiektów liniowych[Satellite leveling in the real-time of linear objects] / Andrzej UZNAŃSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nowoczesne i klasyczne geodezyjne techniki pomiarowe na obszarach kolejowychModern and classic geodesic measurement techniques at railway area / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2014. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 2). — S. 357–370. — Bibliogr. s. 369–370, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, RTK GPS, pomiary satelitarne, RTN, niwelator kodowy, tachymetr elektroniczny, tachymetr skanujący

  keywords: laser scanning, RTK GPS, satellite measurements, RTN, levelling instrument, electronic tachymeter, tachymeter scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena dokładności metod RS i RTK w aspekcie ich przydatności w pomiarach realizacyjnychAn assessment of applicability of rapid static and real time kinematic GPS measurements to project surveying / Jan GOCAŁ, Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 61–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pomiary satelitarne w systemach sterowania maszynami budowlanymiSatellite surveying in construction machine control systems / Andrzej UZNAŃSKI // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/II, s. 93–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pomiary satelitarne w wyznaczaniu współrzędnych punktów kolejowej osnowy geodezyjnejSatellite ranging for determination of the co-ordinates for railway geodetic net / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2013. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). — S. 399–410. — Bibliogr. s. 410, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kolejowa osnowa geodezyjna, znaki regulacji osi toru, Ig-7, statyczne sesje satelitarne, niezależność wektorów satelitarnych

  keywords: railway geodesic net, signs of track axis adjustment, Ig-7, static satellite sessions, independency of satellite vectors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pozycjnowanie RTN w odniesieniu do różnych sieci stacji referencyjnych w PolsceRTN positioning in relation to the various reference station network in Poland / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cz. 1, Droga kolejowa = Modern technologies and anagement systems for rail transport. Pt. 1, Railway track. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2016. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 2). — S. 221–234. — Bibliogr. s. 234, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiary RTK/RTN, system stacji referencyjnych, ASG-EUPOS, ASG-PL, MSPP, NadowskiNET, TPI NETpro, VRSnet.pl

  keywords: ASG-EUPOS, reference station system, ASG-PL, MSPP, Nadowski NET, TPI NETpro, VRSnet.pl, RTK/RTN measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Praktyka realizacji i opracowania pomiarów satelitarnych punktów kolejowej osnowy geodezyjnejPractice of implementation and development of static satellite measurements for railway geodesic base / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2014. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 2). — S. 371–382. — Bibliogr. s. 382, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: dokładność, niezawodność, kolejowa osnowa geodezyjna, znaki regulacji osi toru, Ig-7, statyczne sesje satelitarne

  keywords: accuracy, reliability, Ig-7, static satellite sessions, railway geodesic base, signs for trackaxis adjustment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przyjmowanie do zasobu Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatów z pomiarów satelitarnychAccepting of technical samplings from satellite measurements by the Railway Centres of Geodetic and Cartographic documentation / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym : [9–11 grudnia 2015, Zakopane]. Cz. 1, Droga kolejowa = Modern technologies and management systems for rail transport. Pt. 1, Railway track. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2015. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 2). — S. 199–214. — Bibliogr. s. 212–214, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kolejowa osnowa geodezyjna, Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, operat techniczny, statyczne pomiary satelitarne

  keywords: technical sampling, geodetic railway warp, static satellite measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Real-time satellite levelling of linear structures / Andrzej UZNAŃSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 507–514. — Bibliogr. s. 514, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: