Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Utrata, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909548

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Adaptacyjne metody predykcji mierników procesu wydobywczo-przeróbczego na podstawie szeregów czasowychAdaptive methods for the prediction of indicators in mining and working processes with the use of time series / Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA, Mariusz SIERPIEŃ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 60–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prognozowanie ekonomiczne, modele adaptacyjne, predykcja mierników procesu wydobywczo-przeróbczego

  keywords: economic forecasting, adaptive models, prediction of indicators in the process of mining and working

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kosztów i korzyści jako podstawa oceny efektywności gospodarowania i stymulowania warunków zrównoważonego rozwojuCosts-benefit-analysis in estimation the efficiency management and stimulation sustainable development conditions / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 125–133. — Bibliogr. s. 132–133, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza porównawcza metod predykcji wykorzystywanych do krótkoterminowego prognozowania mierników procesu produkcyjnegoComparison analysis of prediction methods used for short term forecasting of production course meters / Arkadiusz UTRATA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 88–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Antycypacyjne modele górniczych procesów produkcyjno-marketingowych w aspekcie budowania współpracy przedsiębiorstwa z klientamiAnticipating models of mining production and marketing processes in terms of creating relations between a company and the customers / Arkadiusz UTRATA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 192–196. — Bibliogr. s. 196, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prognozowanie ekonomiczne, modelowanie antycypacyjne, antycypacyjne modele procesu wydobywczo-przeróbczego

  keywords: economic forecasting, anticipating modeling, anticipating models of the mining and working process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Badanie i ocena skuteczności stosowania rabatów w przedsiębiorstwach górniczychResearch and assesment of the effectiveness of the application the rebate policy in mining enterprises / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / oprac. i red. nauk. Andrzej Jaki, Małgorzata Kowalik. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — ISBN: 978-83-65173-16-4 ; e-ISBN: 978-83-65173-17-1. — S. 367–372. — Bibliogr. s. 372, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Funkcja narastania pracochłonności procesu wydobywczo-przeróbczegoFunction of labor consumption increase in mining and processing operations / Arkadiusz UTRATA, Barbara Jabłońska-Firek // Zeszyt Naukowy.pl [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 2300-6258. Zarządzanie. — Tytuł poprz.: Zeszyt Naukowy ; ISSN: 1897-659X. — 2014 nr 32, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.. — Opisano na podstawie wersji elektronicznej dwujęzycznej. — Dostęp: {http://http://zeszytnaukowy.pl/biezace_wydanie/?change_lang=pl}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Funkcja zaniku wydajności pracy w procesach wydobywczo-przetwórczychWork efficiency decrease in mining and processing / Arkadiusz UTRATA, Barbara Jabłońska-Firek // Zeszyt Naukowy.pl [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 2300-6258. Zarządzanie. — Tytuł poprz.: Zeszyt Naukowy ; ISSN: 1897-659X. — 2013 nr 27, s. [1–16]. — Bibliogr. s. [15–16], Streszcz.. — Opisano na podstawie wersji elektronicznej dwujęzycznej. — Dostęp: {http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/?change_lang=pl}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Krótkookresowa predykcja mierników procesu produkcyjnego na podstawie szeregów czasowych[Short term prediction of the production process based on time series] / Arkadiusz UTRATA, Barbara Jabłońska-Firek // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X ; 21. Zarządzanie. — 2011 nr 7, s. 178–192. — Bibliogr. s. 192, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda operacyjnego sterowania antycypacyjnego procesami realizowanymi w ramach procesu wydobywczo-przeróbczegoThe short-term anticipating control of working in mines / Arkadiusz UTRATA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 297–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie antycypacyjne procesów produkcyjnych i marketingowych w aspekcie budowania współpracy przedsiębiorstwa z klientamiAnticipation modelling of production and marketing processes in the aspect of creating cooperation between a company and its customers / Arkadiusz UTRATA // W: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : behawioralny wymiar przedsiębiorczości / pod red. Przemysława Kulawczuka i Andrzeja Poszewieckiego. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — ISBN: 978-83-7531-094-8. — S. 195–205. — Bibliogr. s. 205, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie procesu wydobywczo-przeróbczego z uwzględnieniem sprzężeń zwrotnych i wyprzedzających oraz interakcji otoczenia i zasobów przedsiębiorstwaMining and processing modelling based on feedback, feedforward and interaction between environment and resources of enterprise / Arkadiusz UTRATA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 325–333. — Bibliogr. s. 332, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowanie procesu wydobywczo-przeróbczego z wykorzystaniem sprzężeń wyprzedzającychMining and processing modelling based on feedforward method / Arkadiusz UTRATA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 373–382. — Bibliogr. s. 382, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Prognozowania obsad dla wybranych procesów górniczych z wykorzystaniem modelowania stochastycznegoUsage of stochastic models to forecast of the staff in mining processes / Arkadiusz UTRATA, Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Ignacy ŁUCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 307–316. — Bibliogr. s. 315, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Uwarunkowania geograficzne oraz geologiczno-górnicze funkcjonowania zakładów górniczych w MongoliiGeographical and geological-mining conditionings of functioning of mining enterprises in Mongolia / UTRATA Arkadiusz, Lepszy-Bayaraa Saruul // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 185–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wybrane aspekty amortyzacji środków trwałych w ujęciu podatkowym i bilansowymSelected aspects of depreciation's methods of tangible assets from tax and balance sheet point of view / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Arkadiusz UTRATA, Mariusz SIERPIEŃ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 91–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: amortyzacja środków trwałych, metody i zasady amortyzacji podatkowej, metody i zasady amortyzacji bilansowej

  keywords: depreciation of tangible fixed assets, the tax depreciation methods and rules, the balance sheet depreciation methods and rules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wykorzystanie funkcji narastania pracochłonności do analizy chłonności pracy procesu wydobywczo-przeróbczegoThe use of the function of labour consumption growth for the analysis of labour absorptiveness of the mining- and preparation process / Arkadiusz UTRATA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 168–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wykorzystanie podatkowych metod amortyzacji środka trwałego w kopalni surowców skalnychImplementation of tax depreciation methods of tangible assets in use in rock materials opencast mine / Mariusz SIERPIEŃ, Arkadiusz UTRATA, Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 81–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: metody amortyzacji, zasady amortyzacji podatkowej, amortyzacyjne oszczędności podatkowe, koszty uzyskania przychodów

  keywords: depreciation tax saving, the depreciation methods, the rules of tax depreciation methods, the costs of obtaining income

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie trendu pełzającego do prognozowania[The use of the moving trend for forecasting] / Barbara Jabłońska-Firek, Arkadiusz UTRATA // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2009 nr 2, s. 108–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie wskaźników płaskości i kształtu do oceny jakości kruszywaDetermination of geometrical properties of aggregates by the use of shape index and flakiness index for evaluation of the quality of aggregates / Wojciech Miśkiewicz, Arkadiusz UTRATA, Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 62–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: badania dotyczące oceny jakości kruszywa (oznaczenia kształtu ziaren), wskaźnik płaskości, wskaźnik kształtu

  keywords: research on the evaluation of the quality of the aggregate - geometrical properties of aggregates, flakiness index, shape index

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Znaczenie Krzeszowickiego Zagłęnia Surowców Skalnych dla gospodarkiSignificance of the Krzeszowice Rock Raw Materials Basin for the economy / Zdzisław GAŁAŚ, Mariusz SIERPIEŃ, Arkadiusz UTRATA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: