Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Urbański, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913626

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu wartości podatku dochodowego na efektywny koszt finansowania inwestycji kredytem bankowym i leasingiem operacyjnym[Analysis of the impact of income tax at an effective cost of financing investment bank credit and operating leases] / Stanisław URBAŃSKI // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 191–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A new ICAPM approach to multifactor stock pricing using bootstrapNowa aplikacja ICAPM do wieloczynnikowej wyceny akcji z zastosowaniem metod bootstrap / Stanisław URBAŃSKI, Jacek Leśkow // Folia Oeconomica Cracoviensia ; ISSN 0071-674X. — 2014 vol. 55, s. 15–33. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: wycena aktywów, metoda bootstrap, zmiany stop zwrotu, ryzyko systematyczne, wieloczynnikowa efektywność

  keywords: asset pricing, systematic risk, bootstrap method, return changes, multifactor efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • CAPM applications for appropriate stock pricing - impact of speculation companies / Stanisław URBAŃSKI, Iwona SKALNA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2017 vol. 18 no. 2, s. 227–245. — Bibliogr. s. 241–243, Summ.

 • keywords: return changes, stock pricing, penny stocks, speculative stocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2017.18.2.227

4
 • Comparison of a modified and classic Fama-French model for the Polish market / Stanisław URBAŃSKI // Folia Oeconomica Stetinensia ; ISSN 1730-4237. — 2017 vol. 17 iss. 1, s. 80–96. — Bibliogr. s. 95–96, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-16. — tekst: https://goo.gl/87YGgj

 • keywords: Fama-French model, market portfolio, systematic risk, ICAPM applications, return simulation, price of risk

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/foli-2017-0007

5
 • Cross-section changes of rates of return on the shares traded on the Warsaw Stock ExchangeZmiany stóp zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Stanisław URBAŃSKI // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2011 nr 5, s. 709–732. — Bibliogr. s. 730–731, Streszcz., Summ., Rez.

 • keywords: CAPM pricing model, Fama-French model, market portfolio, Fama-MacBeth method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dyskretne implikacje ICAPM jako narzędzie wyceny akcjiICAPM discrete implications – a tool for assessing the value of shares / Stanisław URBAŃSKI // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka / red. nauk. Bogumił Bernaś. — Wrocław : Wydawnictwo UE, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 48). — ISBN: 978-83-7011-960-7. — S. 823–835. — Bibliogr. s. 835, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Fundamentalne determinanty modelowania inwestycji kapitałowychFundamental determinants of the capital investments simulation / Stanisław URBAŃSKI // W: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1109). — S. 647–659. — Bibliogr. s. 658–659, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Long-run performance persistence of investment funds / Stanisław URBAŃASKI, Maciej Winiarz, Kacper Urbański // Emerging Markets Finance and Trade ; ISSN 1540-496X. — 2016 vol. 52 iss. 8, s. 1813–1831. — Bibliogr. s. 1830-1831, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/Rg2HfX

 • keywords: investment funds performance, long-run persistence, performance persistence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1540496X.2015.1069134

9
 • Modelowanie równowagi cenowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresach przed i po wejściu Polski do Unii EuropejskiejModeling of price equilibrium on Warsaw Stocks Exchange in the periods before and after Poland's admission to the EU / Stanisław URBAŃSKI // W: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 4/8). — Zawiera publikacje powstałe na bazie referatów z IV konferencji „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej” : 23–25 maja 2011, Sopot. — S. 295–306. — Bibliogr. s. 305, Summ.. — Zawiera publikacje powstałe na bazie referatów z IV konferencji „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej” : 23–25 maja 2011, Sopot

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie[Modelling of equilibrium on capital market – empirical revision on the basis of shares listed on the Warsaw Stock Exchange] / Stanisław URBAŃSKI. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — 352 s.. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). — Bibliogr. s. 297–318. — ISBN: 978-83-7246-657-0. — Afiliacja zamieszczona w erracie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Model CAPM w świetle spekulacji na polskim rynku akcjiThe CAPM theory in the light of speculation on the Polish stock market / Stanisław URBAŃSKI // W: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania : rynki finansowe / red. nauk. Janina Harasim, Janusz Cichy. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 106). — ISBN: 978-83-7875-005-5. — S. 263–272. — Bibliogr. s. 271, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Model empiryczno-indukcyjny do wyceny nowej emisji akcji spółek giełdowych[Empirical-inductive model for the valuation of a new issue of shares of listed companies] / Stanisław URBAŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996 Kraków : materiały pokonferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — ISBN10: 83-902384-7-0. — S. 58–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Multifactor-efficiency of the Fama-French portfolios formed on the Warsaw Stock Exchange: bootstrap method applicationWieloczynnikowa efektywność portfeli Famy-Frencha formowanych na GPW w Warszawie: zastosowanie metod bootstrap / Stanisław URBAŃSKI, Jacek Leśkow // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2015 nr 4, s. 515–530. — Bibliogr. s. 528–529, Streszcz., Abstr., Rez.

 • słowa kluczowe: model Famy-Frencha, metoda bootstrap, ryzyko systematyczne, zmiany stóp zwrotu

  keywords: Fama-French model, systematic risk, bootstrap method, return changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie[The evaluation of managing investment funds in the Polish life insurance company's portfolios] / Stanisław URBAŃSKI, Anna Wrzecionek // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na ŻycieThe evaluation of managing investment funds in the Polish Life Insurance Company's portfolios / Stanisław URBAŃSKI, Anna Wrzecionek // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 305–320. — Bibliogr. s. 319, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: powtarzalność wyników, fundusz inwestycyjny, zarządzanie funduszem

  keywords: investment funds, investment funds performance, performance persistence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena zarządzania polskimi funduszami inwestycyjnymi w latach 2000–2011Evaluation of the management of Polish investment funds in the last decade / Stanisław URBAŃSKI, Maciej Winiarz, Kacper Urbański // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka : [materiały z XIV konferencji : maj 2013] / red. nauk. Adam Kopiński, Agnieszka Bem. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7. — S. 284–295. — Bibliogr. s. 294–295, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, powtarzalność wyników

  keywords: investment funds, repeatability of the results

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Reakcje stóp zwrotu na publikowane wyniki fundamentalne spółek notowanych na GPW w WarszawieThe response of the rates of return to the published fundamental performance of companies listed on the Warsaw stock exchange / Stanisław URBAŃSKI, Krystian Rak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, s. 657–666. — Bibliogr. s. 664–665, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Równowaga cenowa akcji notowanych na GPW w Warszawie w świetle modelu Famy i Frencha[Price equilibrium of shares listed on Warsaw Stock Exchange in the light of Fama-French model] / Staniław URBAŃSKI // W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach : praca zbiorowa / pod red. Piotra Chrzana, Ewy Dziwok. — Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. — ISBN: 978-83-7246-477-4. — S. 245–257. — Bibliogr. s. 256–257. — Afiliacja potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Short-, medium- and long-run performance persistence of investment funds in Poland / Stanisław URBAŃSKI // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2017 vol. 48 no. 4, s. 343–373. — Bibliogr. s. 352–354, Abstr.. — tekst: goo.gl/TmXtVf

 • keywords: Fama-French model, investment funds performance, performance persistence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Stopy zwrotu akcji GPW w Warszawie a wskaźniki oceny rynkowej[The rates of return on the shares traded on the Warsaw Stock Exchange vs market valuation and pricing ratios] / Stanisław URBAŃSKI // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2008 nr 6, s. 817–836. — Bibliogr. s. 836

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The impact of penny stocks on the pricing companies listed on the Warsaw stock exchange in light of the CAPM / Stanisław URBAŃSKI, Paweł Jawor, Kacper Urbański // Folia Oeconomica Stetinensia ; ISSN 1730-4237. — 2014 t. 14 [z.] 2014/2, s. 163–178. — Bibliogr. s. 177–178, Abstr.

 • keywords: return changes, stock pricing, penny stocks, stock portfolio

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The impact of speculation on the pricing of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in light of the ICAPM / Stanisław URBAŃSKI // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2015 vol. 16 no. 1, s. 91–111. — Bibliogr. s. 109–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2015.16.1.91

24
 • The influence of penny stocks on the pricing of companies quoted on the Warsaw stock exchange in the context of the ICAPM / Stanisław URBAŃSKI // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace ; ISSN 2082-0976. — 2015 nr 3 t. 3, s. 75–92. — Bibliogr. s. 89–90

 • keywords: return changes, stock pricing, penny stocks, Fama and French model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ innowacji wybranych czynników na równowagę cenową walorów notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w WarszawieImpact of innovation of selected factores on price equilibrium on the Warsaw Stock Exchange / Stanisław URBAŃSKI // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2008 R. 39 nr 7, s. 37–49. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: