Wykaz publikacji wybranego autora

Lechosław Trębacz, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: K-4392-2012

Scopus: brak

PBN: 901403
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
2
 • Identification of the boundary conditions in the continuous casting of steelIdentyfikacja warunków brzegowych w procesie COS / M. RYWOTYCKI, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, L. TRĘBACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 385–393. — Bibliogr. s. 392–393

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Identyfikacja warunków brzegowych w procesie COSIdentification of the boundary conditions in the continuous casting of steel / Marcin RYWOTYCKI, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Lechosław TRĘBACZ // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, requirements for quality : V international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — ISBN: 978-83-932594-0-3. — S. 106–113. — Bibliogr. s. 113. — Marcin Rywotycki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Improving efficiency of CCS numerical simulations through use of parallel processingPoprawa wydajności obliczeń numerycznych symulacji COS poprzez wykorzystanie przetwarzania równoległego / K. KONOPKA, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, L. TRĘBACZ, J. FALKUS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 235–238. — Bibliogr. s. 238

 • keywords: numerical modelling, continuous casting of steel, ProCAST, efficiency of numerical calculations

5
 • Modelling of fatigue behaviour of hard multilayer nanocoating system in nanoimpact test / Magdalena KOPERNIK, Lechosław TRĘBACZ, Maciej PIETRZYK // W: Composites with micro- and nano-structures : computational modeling and experiments / Vladimir Kompiš. — [S. l.] : Springer, cop. 2008 + CD-ROM. — (Computational Methods in Applied Sciences ; ISSN 1871-3033 ; vol. 9). — ISBN: 978-1-4020-6974-1. — S. 137–159. — Bibliogr. s. 157–159, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Modelowanie rozwoju mikrostruktury stopu AA1050 wyciskanego w procesie ECAP[Modelling of the microstructure evolution during ECAP process in the AA1050 alloy] / H. Paul, Ł. MADEJ, M. Bijak, L. TRĘBACZ, W. Wajda, M. Miszczyk // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 632–640. — Bibliogr. s. 640, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Numerical analysis of the microstructure and mechanical properties evolution during Equal Channel Angular Pressing / Lechosław TRĘBACZ, Henryk Paul, Łukasz MADEJ, Maciej PIETRZYK // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2010 vols. 638–642, s. 1940–1945. — Bibliogr. s. 1945, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie: THERMEC'2009 [Dokument elektroniczny] : 6th international conference on Processing & manufacturing of advanced materials : Berlin, Germany, August 25–29, 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. T. Chandra, N. Wanderka, W. Reimers, M. Ionescu. — Switzerland : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-3-908454-83-0 ; ISBN 978-0-87849-293-0 [Supplement]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.638-642.1940.pdf

 • keywords: aluminium alloys, ultra fined structures, Equal Channel Angular Pressing

10
 • Numerical analysis of the microstructure and mechanical properties evolution during Equal Channel Angular Pressing / L. TRĘBACZ, H. Paul, Ł. MADEJ, M. PIETRZYK // W: Thermec'2009 : international conference on Processing & manufacturing of advanced materials : August, 25–29, 2009, Berlin, Germany : abstracts. — [Germany : s. n.], [2009]. — S. 448

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • Numerical simulation of the continuous casting of steel / Lechosław TRĘBACZ, Krzysztof KONOPKA, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Jan FALKUS // W: CGW workshop'14 : October 27–29, 2014, Krakow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2014. — ISBN: 978-83-61433-10-1. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64

 • keywords: FEM, continuous casting of steel, ProCAST

13
 • Numerical simulation of the continuous casting of steel on a grid platform / Lechosław TRĘBACZ, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Krzysztof KONOPKA, Jan FALKUS // W: eScience on distributed computing infrastructure : achievements of PLGrid Plus domain-specific services and tools / eds. Marian Bubak, Jacek Kitowski, Kazimierz Wiatr. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014 + CD. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8500). — ISBN: 978-3-319-10893-3 ; e-ISBN: 978-3-319-10894-0. — S. 407–418. — Bibliogr. s. 417–418, Abstr.

 • keywords: Grid, FEM, continuous casting of steel, ProCAST, speed-up

14
 • Odkształceniowe zachowanie monokryształów stopu aluminium $Al-1\%Mn$[Deformation behaviour of $Al-1\%Mn$ aluminium alloy single crystals] / Marcin Bijak, Wojciech Wajda, Łukasz Madej, L. TRĘBACZ, Henryk Paul // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Poprawa wydajności obliczeń numerycznych symulacji COS poprzez wykorzystanie przetwarzania równoległegoImproving efficiency of CCS numerical simulations through use of parallel processing / Krzysztof KONOPKA, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Lechosław TRĘBACZ, Jan FALKUS // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, walcowanie wlewków : VI międzynarodowa konferencja : Krynica, 4–6 czerwca 2014 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, rolling of CCS ingots : VI international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2014]. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, numeryczne modelowanie, wydajność obliczeń numerycznych, ProCAST

  keywords: numerical modelling, continuous casting of steel, ProCAST, efficiency of numerical calculations

16
 • Propozycja wykorzystania automatów komórkowych do modelowania inicjacji i propagacji pęknięć w wyniku zmęczenia cieplnego : [abstract][Proposition of application of cellular automata to modeling crack initiation and propagation due to thermal fatigue] / Łukasz RAUCH, Paweł Nowak, Lechosław TRĘBACZ, Marcin Marciniak, Maciej PIETRZYK // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Propozycja wykorzystania automatów komórkowych do modelowania inicjacji i propagacji pęknięć w wyniku zmęczenia cieplnegoProposition of application of cellular automata to modeling crack initiation and propagation due to thermal fatigue / Łukasz RAUCH, Paweł Nowak, Lechosław TRĘBACZ, Marcin Marciniak, Maciej PIETRZYK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, s. 737–742. — Bibliogr. s. 742. — Odkształcalność metali i stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa: 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: automaty komórkowe, numeryczne modelowanie, narzędzia kuźnicze, zmęczenie cieplne

  keywords: numerical modelling, cellular automata, thermal fatigue, forging dies

18
 • Simulation of plastic behaviour of FCC metals accounting for latice orientation / L. TRĘBACZ, Ł. MADEJ, W. Wajda, H. Paul // W: WCCM8 ; ECCOMAS 2008 : 8th World Congress on Computational Mechanics ; 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering : Venice, Italy, 30 June – 4 July 2008 : programme / eds. B. A. Schrefler, U. Perego ; Department of Structural and Transport Engineering Faculty of Engineering, Università di Padova, Department of Structural Engineering Politecnico di Milano. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-84-96736-55-9. — S. 220 [informacja o wystąpieniu]. — Bibliogr. s. [2]. — Abstract na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Slag formation during the steel refining process in a ladle furnace combined with the vacuum treatment / Jan FALKUS, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Lechosław TRĘBACZ, Paweł DROŻDŻ, Tomasz KARGUL, Jacob Lamut, Alojz Rozman // W: MOLTEN12 : ninth international conference on Molten slags, fluxes and salts : Beijing, China, May 27–31, 2012 : extended abstracts. — [Beijing : Chinese Society for Metals], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 154. — Pełny tekst W: MOLTEN12 [Dokument elektroniczny] : ninth international conference on Molten slags, fluxes and salts : Beijing, China, May 27–30, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Beijing : The Chinese Society for Metals, 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10 [całość numeracji nieciągła]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Termomechaniczny model numeryczny procesu ciągłego odlewania stali w strefie krystalizatoraThermo-mechanical numerical model of a process of continuous steel casting in mold zone / Krzysztof SOŁEK, Lechosław TRĘBACZ // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, requirements for quality : V international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — ISBN: 978-83-932594-0-3. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150. — Krzysztof Sołek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Thermo-mechanical analysis of the power turbine casing at the running conditionsAnaliza termo-mechaniczna obudowy turbiny napędowej silnika odrzutowego w warunkach eksploatacji / Paweł WOJNAROWSKI, Andrzej Kuźniar, Stanisław Kiełbasa, Lechosław TRĘBACZ, Danuta SZELIGA, Maciej PIETRZYK, Jacek ROŃDA // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 188–193. — Bibliogr. s. 193, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.cmms.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=430

 • keywords: numerical modelling, thermal fatigue, thermo-mechanical analysis, power turbine casing

22
 • Thermo-mechanical model of steel continuous casting processTermomechaniczny model numeryczny procesu ciagłego odlewania stali / K. SOŁEK, L. TRĘBACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 355–361. — Bibliogr. s. 361

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Utilization of the steelmaking slag by reduction with the use of the modified the chemical composition of the input material / J. FALKUS, L. TRĘBACZ, B. ZAWADA // W: Utilization of steelmaking slags with by-product recovery : May 10–11\textsuperscript{th}, 2010, Kraków, Poland : proceedings / ed. Mirosław Karbowniczek ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe “Akapit”, cop. 2010. — Na s. tyt.: eea grants norway grants iceland liechtenstein norway. — Opis część. wg wstępu. — ISBN: 978-83-60958-56-8. — S. 77–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Utilization of the steelmaking slag by reduction with the use of the modified the chemical composition of the input materialZagospodarowanie żużli stalowniczych poprzez zastosowanie metody redukcji i modyfikacji składu chemicznego materiału redukowanego / J. FALKUS, L. TRĘBACZ, B. ZAWADA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 4, s. 1105–1112. — Bibliogr. s. 1112

 • keywords: utilization, modeling, slag, reduction