Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Grzybek, prof. zw. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8956-3242

ResearcherID: brak

Scopus: 7003891283

PBN: 909944

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 112, z ogólnej liczby 115 publikacji Autora


1
 • A1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$ / D. WIERZBICKI, R. BARAN, K. ŚWIRK, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • ACApplication of modified hydrotalcites by Cu, Co and Mn in selective catalytic reduction of NO with ammonia / Magdalena Włodarczyk, Rafał BARAN, Radosław DĘBEK, Teresa GRZYBEK // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • APAC 2010 : 2nd international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 8–11 September 2010 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. P. Da Costa, C. Dujardin, T. GRZYBEK, A. Krztoń. — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials. Polish Academy of Sciences Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. — XVIII, 550 s.. — Bibliogr. przy ref.. — ISBN: 978-83-926523-3-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • AWPA Symposium 2007 / guest eds. Mieczysława Najbar, Andrzej Kotarba, Teresa GRZYBEK, Dobiesław Nazimek. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2008. — 2008 vol. 137 iss. 2–4, VII s., s. 145–509. — (Catalysis Today ; ISSN 0920-5861). — Bibliogr. przy ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • A short review on the catalytic activity of Hydrotalcite-derived materials for dry reforming of methane / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Maria Elena Galvez, Patrick Da Costa // Catalysts [Dokument elektroniczny] ; ISSN 2073-4344. — 2017 vol. 7 iss. 1, art. no. 32, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.mdpi.com/2073-4344/7/1/32/pdf [2017-03-30]. — Bibliogr. s. 21-25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-18. — R. Dębek - dod. afiliacja: Institut Jean Le Rond d’Alembert, Sorbonne Universités, UPMC

 • keywords: carbon dioxide, nickel, hydrotalcites, dry reforming of methane, layered double hydroxides

6
 • BEA zeolite modified with vanadium as effective catalyst for selective reduction of NO with ammonia / Stanisław Dzwigaj, Rafał BARAN, Thomas Onfroy, Yannick Millot, Teresa GRZYBEK // W: ICEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Environmental Catalysis : Asheville, August 24–27. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1–2], EC-P-38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — Rafał Baran – dod. afiliacja: Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris ; CNRS UMR

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Catalysis Today ; ISSN 0920-5861 / guest eds. Patrick Da Costa, Teresa GRZYBEK, Andrzej Krzton. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2011. — vol. 176 spec. iss. 1: 2nd international symposium on “Air Pollution Abatement Catalysis” (APAC 2011) : Cracow, 8–11 September 2011. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Catalytic activity of Cu(Mn)-Mg-Al mixed metal oxides obtained from hydrotalcites in selective oxidation of ammonia into nitrogen and water vapour / M. Jabłońska, T. GRZYBEK, A. Węgrzyn, Z. Piwowarska, S. Witkowski, L. Chmielarz // W: XLV OKK : XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 13–15.03.2013, Kraków = XLV Polish annual conference on Catalysis / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. — Kraków : IK i FP PAN, 2013 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-18-4. — S. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Catalytic activity of hydrotalcite-derived catalysts in the dry reforming of methane: on the effect of Ce promotion and feed gas composition / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Patrick Da Costa, Teresa GRZYBEK // Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis ; ISSN 1878-5190. — 2017 vol. 121 iss. 1, s. 185–208. — Bibliogr. s. 205–208, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — R. Dębek - dod. afiliacja: Sorbonne Universites. — 13th Pannonian international symposium on Catalysis : Siófok, Hungary, September 19–23, 2016. — tekst: https://goo.gl/Tdc9E7

 • keywords: CO2, nickel, hydrotalcite, dry reforming, cerium

10
 • Catalytic activity of Ni/Al and Ni/Mg/Al Ce-promoted hydrotalcite-derived mixed oxides in dry reforming of methane / R. DĘBEK, M. MOTAK, M. E. Galvez, P. da Costa, T. GRZYBEK // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 112. — Bibliogr. s. 112. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Catalytic aspects of biodiesel fuel byproduct valorisation / Michał Knapczyk, Wladimir Suprun, Helmut Papp, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: APAC 2010 : 2\textsuperscript{nd} international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 8–11 September 2010 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. P. Da Costa [et al.]. — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials. Polish Academy of Sciences Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. — ISBN: 978-83-926523-3-5. — S. 403–405. — Bibliogr. s. 405

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Catalytic properties of CuBEA and MnBEA zeolites in selective catalytic reduction of NO with ammonia / Rafał BARAN, T. GRZYBEK, S. Dźwigaj // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 30. — Bibliogr. s. 30. — Rafał Baran - dod. afiliacje: Sorbonne Universités, CNRS

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Ceria promotion over Ni-containing hydrotalcite-derived catalysts for $CO_{2}$ methane reforming / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez-Parruca, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa, Ludwik PIEŃKOWSKI // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 127. — Bibliogr. s. 127

 • keywords: nickel, dry reforming, ceria, hydrotalcites

15
 • Ceria promotion over Ni-containing hydrotalcite-derived catalysts for ${CO_2}$ methane reforming / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria E. Galvez-Parruca, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa, Ludwik PIEŃKOWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 02039, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_02039.pdf [2017-04-24]. — Bibliogr. s. 8–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — R. Dębek - dod. afiliacja: Sorbonne Universités. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Characterization of hydrotalcites containing iron, cobalt and nickel as prospective catalysts for Fischer-Tropsch synthesis / D. WIERZBICKI, T. Piwowarczyk, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 314–315. — Bibliogr. s. 315

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Charakterystyka modyfikowanych węgli aktywnych jako katalizatorów w reakcji DeNOxThe characterization of modified active carbons for DeNOx reaction / Bogdan SAMOJEDEN, Jerzy KLINIK, Teresa GRZYBEK, Helmut Papp // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 295–303. — Bibliogr. s. 301–302, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2433/samojeden-i-inni.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Chemia ogólna i nieorganiczna[General and inorganic chemistry] / Teresa GRZYBEK, Zofia KALICKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 163 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0306) ; (Chemia dla Energetyków ; 1). — Bibliogr. s. 163. — ISBN: 978-83-7464-190-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Conversion of by-product from biodiesel production / Michał Knapczyk, Wladimir Suprun, H. Papp, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Catalysis for environment: depollution, renewable energy and clean fuels : 3\textsuperscript{th} international annual meeting 2009 : Zakopane, 9–12 September 2009 : proceedings / eds. P. Da Costa, G. Djéga-Mariadassou, A. Krztoń ; International Group of Research (GDRI) Austria, Brazil, France, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Vietnam. — Zabrze : Polish Academy of Sciences. Centre of Polymer and Carbon Materials, 2009. — ISBN: 978-83-926523-2-8. — S. 161–166. — Bibliogr. s. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Conversion of glycerol to C3 valuable chemical products over transition metal oxides supported on montmorillonite / Bartłomiej Lis, Wladimir Suprun, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Catalysis for polluting emissions aftertreatment and production of renewable energies : 4\textsuperscript{th} international annual meeting 2011 : Zakopane, 7–10 September 2011 / eds. P. da Costa, C. Dujardin, A. Krztoń ; International Group of Research. — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences, 2011. — ISBN: 978-83-926523-4-2. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Copper oxide containing catalysts for low temperature $DeNo_{x}-NH_{3}-SCR$ / M. Pietraszek, M. Kasprick, W. Suprun, B. SAMOJEDEN, T. GRZYBEK, R. Gläser // W: XV Ukrainian-Polish symposium ; 2\textsuperscript{nd} NANOBIOMAT conference : Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications ; Nanostructured biocompatible/bioactive materials : Lviv, Ukraine, September 12–15, 2016 : proceedings / sci. eds. M. T. Kartel, Yu. I. Tarasevich, V. V. Brei. — [Lviv] : L'vìvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Ivana Franka, cop. 2016. — ISBN: 978-617-10-0303-3. — S. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • DeNOx properties of activated carbons modified with N-compoundsWłaściwości DeNOx węgli aktywnych modyfikowanych związkami azotu / Bogdan SAMOJEDEN, J. KLINIK, T. GRZYBEK, W. Suprun, R. Gläser, H. Papp // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 337–342. — Bibliogr. s. 341, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Dry reforming of methane over Zr,Y-modified Ni/Mg/Al hydrotalcite catalysts for hydrogen and carbon monoxide production / Katarzyna ŚWIRK, Maria Elena Gálvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa // W: 2017 AIChE annual meeting [Dokument elektroniczny] : [October 26–November 03, 2017, Minneapolis, USA]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2017]. — S. [1–4] ID 406c. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://aiche.confex.com/aiche/2017/meetingapp.cgi/Paper/496600 [2017-11-06]. — Bibliogr. s. [3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • DTA–TPD–MS study of catalysed conversion of glycerol over acidic catalysts : [streszczenie] / W. YA. Suprun, M. Knapczyk, T. GRZYBEK, C. Patzschke, B. Stolze, H. Papp // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Effect of cerium addition to hydrotalcite based catalysts for low-temperature methane dry reforming : [abstract] / Radosław DĘBEK, Katarzyna Zubek, Monika Motak, Patrick da Costa, Teresa GRZYBEK // W: TOCAT7 : [Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology] : June 1–6, 2014, Kyoto, Japan. — [Japan : s. n.], [2014]. — S. 80. — R. Dębek – dod. afiliacja: UPMC, Sorbone Universités

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych