Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Teneta, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909877

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analysis of solar energy resources in southern Poland for photovoltaic applicationsAnaliza struktury zasobów energii słonecznej obszaru Polski Południowej do zastosowań fotowoltaicznych / Tadeusz Rodziewicz, Janusz TENETA, Aleksander Zaremba, Maria Wacławek // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2013 vol. 20 iss. 1, s. 177–198. — Bibliogr. s. 196–197, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • An analysis of the dust deposition on solar photovoltaic modules / Katarzyna STYSZKO, Marek JASZCZUR, Janusz TENETA, HASSAN Qusay, Paulina Burzyńska, Ewelina Marcinek, Natalia Łopian, Lucyna SAMEK // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 183. — Q. Hassan – dod afiliacja: Faculty of Physics and Applied Computer Science, Krakow

 • keywords: air pollution, dust accumulation, particle deposition, photovoltaic modules

3
 • An experimental study of the dust deposition effect on the photovoltaic module efficiency / Marek JASZCZUR, Janusz TENETA, Katarzyna STYSZKO, Qusay HASSAN, Paulina Burzyńska, Ewelina Marcinek, Natalia Łopian // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 102. — Q. Hassan – dod. afiliacja: Univeristy of Diyala, Iraq

 • keywords: PV system efficiency, dust accumulation, degradation of the efficiency of PV

4
 • Cheap sensor made of multicrystalline silicon for insolation and temperature measurements / Tadeusz Rodziewicz, Janusz TENETA, Aleksander Zaremba, Maria Wacławek // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2016 vol. 23 iss. 4, s. 583–591. — Bibliogr. s. 591, Abstr.

 • keywords: solar cells, solar sensor, silicon sensor

5
 • Estimation of the intensity of solar radiation on oblique surfaces by means of various models / Qusay HASSAN, Marek JASZCZUR, Janusz TENETA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 39. — Q. Hassan – dod. afiliacja: University of Diyala, Iraq

 • keywords: renewable energy, solar radiation, direct radiation, diffuse radiation

6
 • Identyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznegoAn identification of interval model an elevation angle in oriented PV system / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Witold GŁOWACZ, Mieczysław ZACZYK, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 8, s. 243–247. — Bibliogr. s. 246–247, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: systemy przedziałowe, orientowane ogniwa słoneczne, identyfikacja

  keywords: oriented PV systems, interval systems, identification

7
 • Influence of the accuracy of positioning of the photovoltaic system on electrical parameters and on the quantity of produced electric power / J. A. CHOJNACKI, J. TENETA, L. WIĘCKOWSKI // W: 23rd European photovoltaic solar energy conference [Dokument elektroniczny] : the compiled state-of-the-art of PV solar technology and deployment : proceedings of the international conference held in Valencia, Spain, 1–5 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain? : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 3-936338-24-8. — S. 3558-3561. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3561, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Intelligent power management algorithms for solar-powered, autonomous mobile robot / Ł. WIĘCKOWSKI, J. A. CHOJNACKI, J. TENETA // W: Renewable Energy 2010 [Dokument elektroniczny] : advanced technology paths to global sustainability : joint with 4th international solar energy society conference, Asia Pacific Region : 27 June–2 July, 2010, Yokohama, Japan : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. [4]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Jerzy Chojnacki – wspomnienie[Jerzy Chojnacki – in memorian] / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Janusz TENETA // W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla / red. tomu Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 2017. — (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3). — ISBN10: 83-922535-1-8. — S. 143–152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych – profile działalności naukowo-badawczejLaboratory of Automatics, Robotics and PV systems – areas of research / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Janusz TENETA, Mieczysław ZACZYK, Maciej GARBACZ, Łukasz WIĘCKOWSKI // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 12, s. 137–143. — Bibliogr. s. 141–143, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • Mikroinstalacje fotowoltaniczne[PV microsystems] / Janusz TENETA // Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie ; ISBN: 978-83-919421-5-4. — 2013 t. 2, s. 113–126. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — II Europejski Dni Słoneczne w Siemczynie : 17 maja 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach turystycznych[Possibilities of using renewable energy sources in touristic objects] / Alina Kowalczyk-Juśko, Janusz TENETA // W: Turystyka wiejska bez granic [Dokument elektroniczny] / pod red. Cezarego Jastrzębskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2015. — e-ISBN: 978-83-63634-08-7. — S. 59–69. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wseip.edu.pl/dniw/images/pliki/pelne_teksty_ksiazek/113_Turystyka_wiejska_Jastrzebski.pdf [2015-09-14]. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz.. — Niniejsza publikacja jest plonem wystąpień, warsztatów i dyskusji z VI międzynarodowej konferencji “Turystyka wiejska bez granic”, Kielce, 11 kwietnia 2014. – Dostęp tylko dla autora

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, turystyka

14
 • Osiągnięcia i potencjał badawczy laboratorium systemów fotowoltaicznych w Katedrze Automatyki na Wydziale EAIIE AGH[Achievements and research potential of the photovoltaic systems laboratory at the Institut of Automatics of Faculty of Electrical Engineering, Automatics, IT and Electronics of AGH University of Science and Technology] / Jerzy CHOJNACKI, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI // W: I Krajowa konferencja fotowoltaiki [Dokument elektroniczny] : Krynica Zdrój, 9–11 października 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Projekt nr UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00 „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w  procesie kształcenia na poziomie wyższym”. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; Napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Potential of application of photovoltaic systems in urban environments example of the city of Krakow / Jerzy A. CHOJNACKI, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI // W: 23rd European photovoltaic solar energy conference [Dokument elektroniczny] : the compiled state-of-the-art of PV solar technology and deployment : proceedings of the international conference held in Valencia, Spain, 1–5 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain? : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 3-936338-24-8. — S. 3374–3377. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3377, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • Prognozowanie generacji energii ze źródeł odnawialnych[Forecasting power generation from renewable sources] / Mateusz DUTKA, Bogdan ŚWIĄTEK, Janusz TENETA // W: Elektrownie ze źródłami odnawialnymi : zagadnienia wybrane / red. nauk. Zbigniew Hanzelka, Andrzej Firlit. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — ISBN: 978-83-7464-817-2. — S. 393–457. — Bibliogr. s. 456–457. — Błędny zapis nazwiska Autora: Mateusz Dudka. Błędny zapis imienia Autora: Bogdan Świątek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Prosument i instalacja fotowoltaiczna (PV)[The prosumer and PV system] / Janusz TENETA // Czysta Energia ; ISSN 1643-126X. — 2016 nr 11, s. 12–-14. — Dodatkowa afiliacja: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
20
 • Solar powered, Linux brained autonomous mobile robot / J. A. CHOJNACKI, J. TENETA, Ł. WIĘCKOWSKI, A. Kowalczyk, J. Kulesza // W: 24th European photovoltaic solar energy conference and exhibition [Dokument elektroniczny] : conference 21–25 September 2009 : exhibition 21–24 September 2009, Hamburg, Germany : the compiled state-of-the-art of PV solar technology and deployment : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hamburg : s. n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 3-936338-25-6. — S. 3955–3962. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3961–3962, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • The embedded ARM 9-based data logger for photovoltaic system control and monitoring / J. A. CHOJNACKI, J. TENETA, Ł. WIĘCKOWSKI, M. Suchecki // W: 24th European photovoltaic solar energy conference and exhibition [Dokument elektroniczny] : conference 21–25 September 2009 : exhibition 21–24 September 2009, Hamburg, Germany : the compiled state-of-the-art of PV solar technology and deployment : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hamburg : s. n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 3-936338-25-6. — S. 4057–4060. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4060, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • The thermographic research of the PV arrays / Jerzy A. CHOJNACKI, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI // W: 23rd European photovoltaic solar energy conference [Dokument elektroniczny] : the compiled state-of-the-art of PV solar technology and deployment : proceedings of the international conference held in Valencia, Spain, 1–5 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain? : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 3-936338-24-8. — S. 3384–3387. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3387, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • The use of renewable energy resources in selected tourist facilitiesWykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach turystycznych / Alina Kowalczyk-Juśko, Bogdan Kościk, Janusz TENETA // Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies ; ISSN 2083-3725. — Tytuł poprz.: Rozprawy Naukowe ; ISSN: 1899-1025. — 2016 vol. 9 no. 1, s. 77–85. — Bibliogr. s. 85, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/244

 • słowa kluczowe: kolektory słoneczne, fotowoltaika, turystyka, biomasa, pompy ciepła, energia odnawialna

  keywords: solar collectors, biomass, photovoltaic, heat pumps, tourism, renewable energy resources

24
 • Two years' experience in monitoring of a small Grid-connected photovoltaic power station / Jerzy A. CHOJNACKI, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI // W: 24th European photovoltaic solar energy conference and exhibition [Dokument elektroniczny] : conference 21–25 September 2009 : exhibition 21–24 September 2009, Hamburg, Germany : the compiled state-of-the-art of PV solar technology and deployment : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hamburg : s. n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 3-936338-25-6. — S. 4061–4064. — Wymagania systemowe: Adobe Reade ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4064, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25