Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Tajchman, dr

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Badanie możliwości utylizacji pozostałości po recyklingu odpadów szklanych w produkcji kruszywa piaskowcowegoInvestigation on possibilities of glass recycling residue utilisation in sandstone aggregate production / Alicja NOWAK, Barbara TORA, Zbigniew TAJCHMAN, Barbara PESZKO // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_27.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badanie możliwości uzyskania pigmentów żelazowych z odpadów metalurgicznychInvestigations on possibilities of obtainment of ferric pigments from metallurgical wastes / Barbara TORA, Marian Kurzac, Zbigniew TAJCHMAN // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2009 t. 11 cz. 1, s. 571–582. — Bibliogr. s. 581, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badanie możliwości uzyskania pigmentów żelazowych z odpadów metalurgicznych[Investigations on possibilities of obtainment of ferric pigments from metallurgical wastes] / Barbara TORA, Marian Kurzac, Zbigniew TAJCHMAN // W: IX Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska : Koszalin–Darłówko, 2009 = IX National Polish scientific conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering / red. Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009. — Na k. tyt. dod.: Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej prof. dr hab. inż. Tadeusza Piecucha 01.05.1969–30.04.2009. — ISBN: 978-83-7365-170-8. — S. 275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badanie zależności podatności na mielenie od wybranych parametrów węgla kamiennegoInvestigation on dependence of grindability on chosen parameters of hard coal / Barbara TORA, Peter Fecko, Alicja NOWAK, Zbigniew TAJCHMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 285–292. — Bibliogr. s. 291–292, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_27.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Gospodarka odpadami górniczymi w Kopalni Węgla Kamiennego Janina[The mining waste management in the Janina Coal Mine] / Marcin Bożek, Zbigniew TAJCHMAN, Barbara TORA // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 25.–26. 11. 2010, Ostrava / VŠB-Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : VŠB-TU, 2010. — ISBN: 978-80-248-2325-6. — S. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Regresyjny model procesu klasyfikacji ziaren skrajnie drobnychRegressive model of ultrafine particles classification process / Zbigniew TAJCHMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 299–308. — Bibliogr. s. 308, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_26.pdf

 • słowa kluczowe: klasyfikacja przepływowa, fizykochemiczne parametry, analiza regresji

  keywords: flowing classification, physicochemical parameters, regression analysis

7
 • Wpływ zmian pH środowiska na agregację ziarn drobnych w procesie klasyfikacjiThe influence of environment pH changes on finest particles aggregation in classification process / Zbigniew TAJCHMAN // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1795. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 284, s. 119–131. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Wpływ zmiennych fizyko-chemicznych parametrów środowiska na agregację ziarn drobnych w procesie klasyfikacjiThe influence of environment changes on finest particles aggregation in classification process / Zbigniew TAJCHMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 265–269. — Bibliogr. s. 269, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_25.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych