Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Szymański, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • An assessment of the effectiveness of physical curing methods of molding sand bonded by binders based on starch and aluminosilicatesOcena efektywności metod fizycznego utwardzania masy formierskiej wiązanej spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Żaneta KURLETO, Łukasz SZYMAŃSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 133–141. — Bibliogr. s. 140–141, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: masy formierskie, suszenie, spoiwo skrobiowe, utwardzanie fizyczne, mikrofale

  keywords: drying, molding sands, microwaves, physical methods of curing, starch binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.3.133

2
 • Badania możliwości zastosowania elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej EIS w monitorowaniu korozji mikrobiologicznej w instalacjach geotermalnych : badania w roztworze PostgateMicrobiological corrosion testing of selected steels in geothermal waters using electrochemical impedance spectroscopy : studies in Postgate solution / Błażej Polakiewicz, Łukasz Szymański, Jacek BANAŚ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 189–195. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biodegradowalne materiały polimerowe[Biodegradable polymeric materials] / Łukasz SZYMAŃSKI, Beata GRABOWSKA // W: IV Łódzkie sympozjum doktorantów chemii : Łódź, 12–13 maja 2016 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2016]. — ISBN: 978-83-7283-741-7. — S. 51 K-31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Celuloza i jej pochodne – zastosowanie w przemyśleCellulose and its derivatives – applications in industry / Łukasz SZYMAŃSKI, Beata GRABOWSKA // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts_doktoranci/16..pdf} [2015-12-21]

 • słowa kluczowe: biodegradacja, biopolimery, celuloza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Celuloza i jej pochodne – zastosowanie w przemyśleCellulose and its derivatives – applications in industry / Ł. SZYMAŃSKI, B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, Ż. KURLETO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, biodegradacja, biopolimery, celuloza, pochodne celulozy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Composite layer fabricated in situ in steel castings : [abstract] / Łukasz SZYMAŃSKI, Ewa OLEJNIK, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Dariusz DROŻYŃSKI, Tomasz TOKARSKI // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 593. — Ł. Szymański, E. Olejnik - pierwsza afiliacja: Innerco Ltd., Cracow

 • keywords: hardness, MMCs, in situ, TiC, composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Composite layer TiC - Fe fabricated in situ in steel casting / Łukasz SZYMAŃSKI, Ewa OLEJNIK, Marta GAJEWSKA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Dariusz DROŻYŃSKI, Tomasz TOKARSKI // W: Euromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] C8-O-THU-PM2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Ł. Szymański, E. Olejnik - dod. afiliacja: Innerco sp. z o.o., Cracow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Correlation between mechanical properties of selected 7xxx series aluminum alloys obtained by semi-continuous castingZależności między właściwościami mechanicznymi wybranych stopów aluminium serii 7xxx otrzymanych na drodze półciągłego odlewania / Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Łukasz SZYMAŃSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr., Streszcz.. — Z. Kwak, A. Garbacz-Klempka – dod. afiliacja: Historical Layers Research Centre, Krakow. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2016.42.1/mafe.2016.42.1.69.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, jakość wlewków, odlewanie półciągłe, stopy Al-Zn-Mg-Cu

  keywords: mechanical properties, quality of ingots, Al-Zn-Mg-Cu alloys, DC casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2016.42.1.69

9
 • Crosslink the novel group of polymeric binders BioCo by the UV-radiation / B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, Ż. KURLETO-KOZIOŁ, Ł. SZYMAŃSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 2, s. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • keywords: cross-linking, moulding sands, spectroscopy, UV radiation, polymeric binder BioCo

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect of moderator of SHS reaction TiC on microstructure and properties local zone composite fabrication in steel casting / Łukasz SZYMAŃSKI, Ewa OLEJNIK, Beata GRABOWSKA // W: Puzzel 2016 : V wrocławska konferencja studentów nauk technicznych i ścisłych : Wrocław, 16–17 kwietnia 2016. — [Wrocław : s. n.], [2016]. — S. 33. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Electron microscopy studies of Fe/TiC composite zones produced \emph{in situ} using different forms of carbon / M. GAJEWSKA, P. Natkański, Ł. SZYMAŃSKI, E. OLEJNIK // W: XVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Glinokrzemiany stosowane w przemyśle odlewniczym. Cz. 1, budowa, właściwości i zastosowaniaAluminosilicates used in the foundry industry - Part I: structure, properties and applications / KURLETO Żaneta, SZYMAŃSKI Łukasz, KACZMARSKA Karolina // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 4 / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (24)). — Dod. ISBN dla całości: 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-37-7. — S. 14–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.

 • słowa kluczowe: montmorylonit, masa formierska, aktywacja, attapulgit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Hardness and wear resistance of TiC-Fe-Cr locally reinforcement produced in cast steel / E. OLEJNIK, Ł. SZYMAŃSKI, P. Kurtyka, T. TOKARSKI, B. GRABOWSKA, P. CZAPLA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 2, s. 89–94. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr.. — Dod. afiliacja: E. Olejnik – INNERCO Ltd., Cracow, Poland ; P. Czapla – EUROCAST INDUSTRIES Ltd. Cracow, Poland

 • keywords: hardness, wear resistance, MMCs, castings, locally reinforcement, in situ TiC, ball-on disc

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kompozyty o osnowie metalowej (MMCs) jako materiały odporne na ścieranieMetal Matrix Composites (MMCs) as an abrasion – resistant material / SZYMAŃSKI Łukasz, OLEJNIK Ewa // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : polimery i kompozyty, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (11)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-942083-8-7. — S. 85–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz.. — Ł. Szymański, E. Olejnik – dod. afiliacja: INNERCO sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: MMCs, żeliwa, staliwa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Locally reinforcement $TiC-Fe$ type produced in situ in castings / E. OLEJNIK, Ł. SZYMAŃSKI, P. Kurtyka, T. TOKARSKI, W. Maziarz, B. GRABOWSKA, P. CZAPLA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 3, s. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.. — E. Olejnik, Ł. Szymański - dod. afiliacja: INNERCO Ltd., Cracow ; P. Czapla - dod. afiliacja: EUROCAST INDUSTRIES Ltd., Cracow. — tekst: http://goo.gl/yGzLy4

 • keywords: hardness, MMCs, in situ, TiC, locally reinforcement, ball-on-disc

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Lokalne wzmocnienia kompozytowe otrzymywane z użyciem preform[Local composite reinforcements obtained with the use of wire] / Łukasz SZYMAŃSKI, Ewa OLEJNIK, Beata GRABOWSKA // W: TYGIEL 2016 : interdyscyplinarność kluczem do rozwoju : VIII interdyscyplinarna konferencja naukowa : [Lublin, 12–13 marca 2016 r.] : abstrakty / red. Kamil Maciąg, Monika Olszówka, Krzysztof Bałękowski. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65272-32-4. — S. 75–76. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Ł. Szymański, E. Olejnik - dod. afiliacja: INNERCO sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Microstructure, hardness and wear resistance of local ${TiC-ZrO_2/FeCr}$ reinforcement fabricated in situ in steel castingsMikrostruktura, twardość i odporność na ścieranie wzmocnionego miejscowo kompozytu ${TiC-ZrO_2/FeCr}$ wytworzonego in situ w odlewach stalowych / S. SOBULA, E. OLEJNIK, P. Kurtyka, Ł. SZYMAŃSKI, T. TOKARSKI // W: Współpraca 2017 : XXIII międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 19-21.04.2017 r., Czarny Las, Woźniki k. Częstochowy = Spolupráce : Spolupráca / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 49. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

 • keywords: wear resistance, metal matrix composites, TiC reinforced cast steel, composite casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mikrostruktura i właściwości mechaniczne kompozytów typu $TiO_{2}-Co$ wytwarzanych na drodze swobodnego spiekaniaMicrostructure and mechanical properties of $TiO_{2}-Co$ composites produced by free sintering / SZYMAŃSKI Łukasz, Hryniuka Piotr, OLEJNIK Ewa // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : polimery i kompozyty, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (11)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-942083-8-7. — S. 78–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz.. — Ł. Szymański, E. Olejnik – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: SHS, TiC, MMCs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Nowoczesne materiały polimeroweModern polymeric materials / Łukasz SZYMAŃSKI, Żaneta KURLETO, Beata GRABOWSKA, Ewa OLEJNIK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : polimery i kompozyty / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (14)). — ISBN (całość) 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-27-8. — S. 87–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz.

 • słowa kluczowe: nanokompozyty, materiały inteligentne, powłoki, polimery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Reaktywne powłoki odlewnicze do otrzymywania {\em in situ} warstw kompozytowych typu TiC/Fe[Reactive cast coatings for the in situ preparation of TiC/Fe composite layers] / Łukasz SZYMAŃSKI, Ewa OLEJNIK // W: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17–18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018. — ISBN: 978-83-65272-76-8. — S. 182. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wiązania chemiczne występujące w montmorylonicieThe chemical bonds in the montmorillonite / Ż. KURLETO, B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, Ł. SZYMAŃSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 79–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: montmorylonit, struktura krystaliczna, wiązania chemiczne, glinokrzemiany, fyllokrzemiany

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ moderatora reakcji SHS TiC na mikrostrukturę i właściwości stref kompozytowych otrzymywanych w odlewach ze staliwa niestopowego[Effect of moderator of SHS reaction TiC on microstructure and properties local zone composite fabrication in steel castings] / Łukasz SZYMAŃSKI, Ewa OLEJNIK, Beata GRABOWSKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [25.11.2015] : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 2, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Monika Panfil. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-5-6. — ISBN: 978-83-65362-10-0. — S. 119. — Ł. Szymański, E. Olejnik – dod. afiliacja: INNERCO Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wytworzanie i badanie mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych lokalnych wzmocnień kompozytowych otrzymywanych z użyciem preform[The microstructure and mechanical properties of TiC-Co/Fe local composite reinforcements obtained with the use of wire] / Łukasz SZYMAŃSKI, Ewa OLEJNIK, Beata GRABOWSKA // W: Mała wielka nauka : „Innowacje i idee przyszłości” : Łódź, 10–11 grudnia 2015 : materiały konferencyjne : zbiór abstraktów / red. Kępczak Norbert. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2015]. — ISBN: 978-83-7283-703-5. — S. 65. — Bibliogr. s. 65. — Dod. afiliacja autorów: INNERCO Sp. z o o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: