Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Szychowska-Krąpiec, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507958067

PBN: 900504

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Analiza dendrochronologiczna drewna pozyskanego w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Krakowie na Rynku Głównym po zachodniej stronie SukiennicDendrochronological analysis of wood obtained during excavations conducted in the Main Market Square in Cracow on the west side of the Cloth Hall / Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Małgorzata DANEK, Marzena KŁUSEK // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2006 [nr] 36, s. 181–187. — Bibliogr. s. 184, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza dendrochronologiczna drewna ze sztolni w MarcinkowieDendrochronological analysis of wood from Marcinków adits / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Michał Stysz // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych : Jugowice, 19–21 kwietnia 2006 r. = Mining heritage and history and practical use of ancient mining works / Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 117. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; nr 32). — Na okł. dodatkowo: Dziedzictwo i historia górnictwa. — S. 289–302. — Bibliogr. s. 302

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A radiocarbon-dated late-glacial Scots pine (\emph{Pinus sylvestris} L.) chronology in Central Poland / KRĄPIEC M., SZYCHOWSKA-KRĄPIEC E., BARNIAK J. // W: TRACE 2016 : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : 11–15 May 2016 : Białowieża, Poland / University of Silesia [et al.]. — [Białowieża : s. n.], [2016]. — S. 86–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania dendrochronologiczne drewna z wybranych wyrobisk górniczych Gór Sowich, Gór Bardzkich i Kotliny Kłodzkiej[Dendrochronological analysis of wood from select excavations mining: Owl Mountains, Bardzkie Mountains, Kłodzko Valley] / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Michał Stysz // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały IX konferencji : Złotniki Lubańskie, 10–12.04.2013 r.. — [Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej], cop. 2013. — ISBN: 978-83-7493-749-8. — S. 18–19. — Elżbieta Szychowska-Krąpiec – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Carbon-13 in $\alpha$-cellulose of oak latewood (Jędrzejów, Southern Poland) during the Maunder Minimum / Anna Pazdur, Sylwia Korput, Mariusz Fogtman, Małgorzata Szczepanek, Stanisław Hałas, Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Trees and forests as archives of last millennium climate : workshop : 24–26\textsuperscript{th} April 2008 Gliwice–Niepołomice, Poland : excursion guidebook / Grzegorz Poręba. — [Gliwice : Silesian University of Technology], [2008]. — S. 41–47. — Bibliogr. s. 46–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Carbon, oxygen and hydrogen isotopes in pine and oak tree rings from Poland as climatic indicators / A. Pazdur, P. Bałdys, S. Pawełczyk, B. Sensuła, M. KRĄPIEC, E. SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: “Methods of absolute chronology” : 10\textsuperscript{th} international conference : 22–25\textsuperscript{th} April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Carbon, oxygen and hydrogen isotopes in tree rings – a climate and anthropogenic impact study / Sławomira Pawelczyk, Anna Pazdur, Małgorzata Szczepanek, Tatjana Boettger, Marika Haupt, Marek KRĄPIEC, Elżbieta KRĄPIEC-SZYCHOWSKA // W: TRACE 2008 : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : annual conference of the Association for Three-Ring Research : April 27–30, 2008 Zakopane, Poland / University of Silesia, University of Wrocław, Tatrzański National Park. — [Polska : s. n.], [2008]. — Opis wg okł.. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Chronologie subfosylnych sosen z torfowiska Puścizna Wielka i ich paleoklimatyczna interpretacja[Tree-ring pine chronologies from Puścizna Wielka peat bog and palaeoclimatology interpretation] / Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: II Konferencja dendrochronologów polskich : Rogów, 14–16 lutego 2014 : streszczenia referatów i posterów / Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie, Arboretum w Rogowie. — Warszawa : [s. n.], 2014. — S. 21. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Chronology of the Lusatian Culture population stronghold in Wicina (SW Poland) in the light of dendrochronological analyses / M. KRĄPIEC, E. SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: EURODENDRO 2014 [Dokument elektroniczny] : Lugo, Spain 8–12 September : book of abstracts / ed. Ignacio García-Gonzáles, Manuel Souto-Herrero. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s n.], 2014. — Dysk Flash. — S. 62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dawne górnictwo Srebrnej Góry w badaniach dendrochronologicznych i radiowęglowych : sztolnia Amalie - próba datowania wyrobiska[Old mining in Srebrna Góra (Silberberg) in dendrochronological and radiocarbon studies : Amalie adit - an attempt of dating] / Michał Stysz, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Materiały I. Warsztatów Dziedzictwo i historia górnictwa : Złoty Stok, 14–15 IV 2016 / oprac. Paweł P. Zagożdżon [et al.]. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-5-6. — S. 54–57. — E. Szychowska-Krąpiec - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dendrochronologia w polskiej archeologii górniczej[Dendrochronology in polish mining archaeology] / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: II Konferencja dendrochronologów polskich : Rogów, 14–16 lutego 2014 : streszczenia referatów i posterów / Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie, Arboretum w Rogowie. — Warszawa : [s. n.], 2014. — S. 26. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dendrochronological analysis of historic violins / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: EURODENDRO 2011 : Engelberg, September 19–23 : program & book of abstracts. — Birmensdorf : Swiss Federal Research Institute WSL, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dendrochronological analysis of subfossil wood of pine (Pinus sylvestris L.) from the peatbog Puścizna Wielka / Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Paleoecological reconstructions – lacustrine, peat and cave sediments : 22–24.05.2013, Białka Tatrzańska, Poland : abstract book. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 119–122. — Bibliogr. s. 121–122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dendrochronological dating of wood from mediaeval gold mines in Lower Silesia / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: “Methods of absolute chronology” : 11\textsuperscript{th} international conference : 15–18\textsuperscript{th} May 2013, Podlesice, Poland : abstracts & programme / ed. Natalia Piotrowska. — [Gliwice : s. n.], [2013]. — S. 65, Poster no 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dendrochronological dating of wood from roof structures of historic churches in central Poland / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Marek KRĄPIEC, Andrzej Zielski // News of Forest History. — 2008 nr 5, s. 38–39. — EuroDendro 2008 : the long history of wood utilization : 14th conference. — Wien : IUFRO [International Union of Forest Research Organization, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dendrochronological studies of wood from mediaeval mines of polymetallic ores in Lower Silesia (SW Poland) / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // Geochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1897-1695. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2007 vol. 26, s. 61–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

 • keywords: SW Poland, mines, tree-ring analysis, dendrochronological dating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10003-007-0004-3

17
 • Dendrochronologiczne datowanie wybranych zabytków architektury na Mazurach[Dendrochronological dating of selected historic architecture objects in the Mazury region] / Marek KRĄPIEC, Jerzy M. Łapo, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // Studia Angerburgica ; ISSN 1426-2134. — 2006 t. 11, s. 139–151. — Bibliogr. s. 150–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Hydrogen, carbon and oxygen isotopes in pine and oak tree rings from Southern Poland as climatic indicators in the years 1900–2003 / M. Szczepanek, A. Pazdur, S. Pawełczyk, T. Boettger, M. Haupt, S. Hałas, Z. Bednarz, M. KRĄPIEC, E. SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: „Methods of absolute chronoloy” : 9\textsuperscript{th} international conference : 25–27\textsuperscript{th} April 2007 Gliwice, Poland : abstracts & programme. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2007. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Hydrogen, carbon and oxygen isotopes in pine and oak tree rings from southern Poland as climatic indicators in the year 1900–2003 / M. Szczepanek, A. Pazdur, S. Pawelczyk, T. Boettger, M. Haupt, S. Hałas, Z. Bednarz, M. KRĄPIEC, E. SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Cultural diversity, environmental variability : 7\textsuperscript{th} international conference on Dendrochronology : June 11–17, 2006 Beijing, China : programme and abstracts / compiled by Lan Chen, [et al.]. — Beijing : Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences, [2006]. — S. 127–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Hydrogen, carbon and oxygen isotopes in pine and oak tree rings from Southern Poland as climatic indicators in years 1900–2003 / Małgorzata Szczepanek, Anna Pazdur, Sławomira Pawełczyk, Tatjana Böttger, Marika Haupt, Stanisław Hałas, Zdzisław Bednarz, Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // Geochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1897-1695. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2006 vol. 25, s. 67–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • keywords: climate, tree rings, 18O, 13C, stables isotoped 2H

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Isotopes in tree rings: climate and human activity during the last 400 years in Poland / A. Pazdur, [et al.], M. KRĄPIEC, E. SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, [et al.] // W: Cultural diversity, environmental variability : 7\textsuperscript{th} international conference on Dendrochronology : June 11–17, 2006 Beijing, China : programme and abstracts / compiled by Lan Chen, [et al.]. — Beijing : Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences, [2006]. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Janowiec koło Barda – dawny ośrodek górniczy, w świetle badań archiwalnych, terenowych, inwentaryzacyjnych i dendrochronologicznychJanowiec nearby Bardo – the old mining centre, according to the archives, field, cataloguing and dendrochronological research / Michał Stysz, Michał Mączka, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // Hereditas Minariorum ; ISSN 2391-9450. — 2014 vol. 1, s. 9–28. — Bibliogr. s. 27–28. — Elżbieta Szychowska-Krąpiec – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: historia górnictwa, relikty dawnych wyrobisk górniczych, Góry Bardzkie, Janowiec

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Late Holocene palaeoclimate variability: the significance of bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy : the Puścizna Wielka raised bog case study (Orawa - Nowy Targ Basin, Polish Inner Carpathians) / Marek KRĄPIEC, Włodzimierz Margielewski, Katarzyna Korzeń, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Dorota Nalepka, Adam Łajczak // Quaternary Science Reviews ; ISSN 0277-3791. — 2016 vol. 148, s. 192–208. — Bibliogr. s. 206–208, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-26. — tekst: https://goo.gl/Y6j4Y7

 • keywords: Holocene, Pinus sylvestris, climate change, subfossil wood, raised bog, Polish Inner Carpathians, multi-proxy analysis, tree-rings analyses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.quascirev.2016.07.022

24
 • Long-term chronologies of pine (\emph {Pinus sylvestris} L.) and fir (\emph {Abies alba} Mill.) from the Małopolska region and their palaeoclimatic interpretationWielowiekowe chronologie sosny ({\it Pinus sylvestris} L.) i jodły ({\it Abies alba} Mill.) z regionu Małopolski oraz ich interpretacja paleoklimatyczna / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // Folia Quaternaria ; ISSN 0015-573X. — 2010 nr 79, s. 5–124. — Bibliogr. s. 113–121, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Małopolskie standardy sosny (\emph{Pinus sylvestris} L.) i jodły (\emph{Abies alba} Mill.) oraz ich paleoklimatyczna interpretacjaMałopolska standards for the pine (\emph{Pinus sylvestris} L.) and fir (\emph{Abies alba} Mill.) and their palaeoclimatic interpretation / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2009 t. 7, s. 55–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: