Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Szpytko, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507258714

PBN: 900991

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 265, z ogólnej liczby 269 publikacji Autora


1
 • 120 lat polskiej branży hutniczej: technika, ludzie, otoczenie120 years of Polish Steel Industry Association: technology, man, surroundings / Janusz SZPYTKO // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 7, s. 465–469. — Na okł. czasopisma: Jubileusz 120-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej – technika, ludzie, otoczenie: 1892–2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacyjny system sterowania środkami transportu klasy WSUTAdaptation control system of transport devices WSUT types / Jarosław SMOCZEK, Janusz SZPYTKO // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2008 nr 6 dod.: CD Logistyka–nauka, s. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]. — XII konferencja Transcomp – Zakopane 2008 : komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu. — Streszczenia w jęz. pol. i ang. W: Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu : streszczenia / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu. — Radom : PR ; Instytut Technologii Eksploatacji–PIB, [2008]. — ISBN 978-83-7204-739-7. — S. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Advanced communication system: for the survey of rail tracks to improve safety of rail transportation / Arun Kumar YADAV, Janusz SZPYTKO // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2017 vol. 24 no. 2, s. 315–322. — Bibliogr. s. 321–322, Abstr.

 • keywords: video streaming, crack detection, rail transport, smart communication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.2952

4
 • Analiza ewolucji wybranych zespołów dźwignicEvolution analysis of selected units of crane / Janusz SZPYTKO, Jerzy CHODACKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 2 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2331–2341. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2341. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza ewolucji wybranych zespołów dźwignicEvolution analysis of selected units of crane / Janusz SZPYTKO, Jerzy CHODACKI // W: Logitrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010 : streszczenia referatów / ed. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — ISBN: 78-83-7351-362-4. — S. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń wybranych dźwignicThe analysis of accidents and dangerous defects of selected material handling devices / Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2013 nr 1, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34, Summ.. — XXVI Konferencja „Problemy rozwoju maszyn roboczych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza przyczyn degradacji wybranych środków transportu technologicznegoDegradation causes analysis of material handling devices / Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA // W: PRMR 2013 : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : XXVI konferencja naukowa : 27–31.01.2013, Zakopane : materiały konferencyjne = 26th Scientific conference on Trends in the Development of Heavy Duty Machines : conference proceedings / red. Janusz Szpytko. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, 2013 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-932590-4-5. — S. 91–92. — Bibliogr. s. 91, 92. — Pełny tekst w j. pol. na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–10]. — Bibliogr. s. [8–9], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • An inquiry about real needs of industry in international formation / J. SZPYTKO // W: Re-engineering engineering education in Europe / eds. Claudio Boni, Francesco Maffioli. — Firenze : Firenze University Press, 2007 + CD-ROM. — (Atti, Report e Cataloghi ; 43). — Na s. tyt. dod.: TREE : Teaching and Research in Engineering in Europe ; SOCRATES Erasmus Thematic Network. — ISBN: 978-88-8453-675-4. — S. 116–120. — Pełny tekst pt.: Inquiry about real needs of industry in international formation został zamieszczony na dołączonym CD-ROMie. — S. 1–19. — Bibliogr. s. 17–19. — Tytuł przejęto ze strony tytułowej (po wybraniu opcji: Reported the special interest group)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • An integrated system of conscious enterprise resource management / Mateusz TEKIELAK, Janusz SZPYTKO // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2011 vol. 18 no. 4, s. 519–525. — Bibliogr. s. 524–525, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Approach to increase both operator's safety and devices' availability under operation / Marcin Gliwiński, Janusz SZPYTKO // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2010 vol. 17 no. 1, s. 143–147. — Bibliogr. s. 147, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Automated guided vehicles navigating problem in container terminal / Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA // Logistyka i Transport = Logistics and Transport ; ISSN 1734-2015. — 2011 no. 2, s. 107–116. — Bibliogr. s. 115–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Automated guided vehicles - the survey / Paweł HYLA, Janusz SZPYTKO // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2017 vol. 24 no. 3, s. 101–110. — Bibliogr. s. 108–110, Abstr.

 • keywords: control, scheduling, navigation, telematics, AGV, patch planning, workspace mapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.3055

13
 • Automatic transmission technology and development trends of heavy-duty vehicles / Gao Qiang, Akyana Britwum, Janusz SZPYTKO // W: PRMR 2013 : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : XXVI konferencja naukowa : 27–31.01.2013, Zakopane : materiały konferencyjne = 26th Scientific conference on Trends in the Development of Heavy Duty Machines : conference proceedings / red. Janusz Szpytko. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, 2013 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-932590-4-5. — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Availability problems in transportation systems and devices / Jorge Coghi, Janusz SZPYTKO // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLV Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk, 8–14 stycznia 2017. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-61021-89-6. — S. 185. — Bibliogr. s. 185

 • keywords: transport, available, Costa Rica (C.R.)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • A genetic fuzzy approach to estimate operation time of transport device / Jarosław SMOCZEK, Janusz SZPYTKO // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2011 vol. 18 no. 4, s. 601–608. — Bibliogr. s. 608, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • A mechatronics approach in intelligent control systems of the overhead traveling cranes prototyping / Jarosław SMOCZEK, Janusz SZPYTKO // Informacinés Technologijos ir Valdymas = Information Technology and Control / Kauno Technologijos Universitetas ; ISSN 1392-124X. — 2008 Tomas 37 Nr. 2, s. 154–158. — Bibliogr. s. 158, Abstr.. — tekst: http://itc.ktu.lt/itc372/Smoczek372.pdf

 • keywords: prototyping, fuzzy control, overhead crane, human machine-interface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania materiałowe łożysk ślizgowych elementów napędowych środków transportuReliability transport driving elements with plain bearings / Agnieszka KOSOŃ-SCHAB, Janusz SZPYTKO // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 R. 80 nr 6, s. 441–446. — Bibliogr. s. 446

 • słowa kluczowe: łożyska ślizgowe, środki transportu, materiały porowate

  keywords: slide bearing, sintered metal powder, transport device

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania położenia zawieszonego na linie ładunku w procesie przemieszczania suwnicą pomostowąPositioning methods of goods fixed to rope under replacement with use the overhead travelling crane / SZPYTKO Janusz, HYLA Paweł // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 6 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 3671–3680.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3679–3680. — Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011. — Streszczenia referatów W: Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011 : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta. — [Radom : s. n., 2011]. — Na okł. dod.: abstracts. — S. 434. — ISBN 978-83-7789-654-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Biblioteka moim trzecim domem[Library our thrid home] / Janusz SZPYTKO, Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2017 nr 112, s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Challenges in handling transport in the light industry in MongoliaWyzwania dla przemysłu lekkiego w Mongolii / Tumurpurev Namnan, SZPYTKO Janusz // Journal of KONBiN ; ISSN 1895-8281. — 2010 no. 4: Safety and reliability systems, s. 115–124. — Bibliogr. s. 123, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Challenges in handling transport in the light industry in MongoliaWyzwania dla przemysłu lekkiego w Mongolii / Tumurpurev Namnan, SZPYTKO Janusz // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXIV konferencja naukowa : Zakopane, 24–27 stycznia 2011 : program konferencji ; streszczenia referatów / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — Opis częściowo wg okł.. — S. 78. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXIV konferencja naukowa : Zakopane, 24–27 styczeń 2011 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Mechaniki Stosowanej. — S. l., s. n., [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 5, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Challenges in transportation sector in GhanaWyzwania dla sektora transportowego w Ghanie / Quaye Duke Nii Darko, SZPYTKO Janusz // Journal of KONBiN ; ISSN 1895-8281. — 2010 no. 4: Safety and reliability systems, s. 105–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Challenges in transportation sector in GhanaWyzwania dla sektora transportowego w Ghanie / Quaye Duke Nii Darko, SZPYTKO Janusz // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXIV konferencja naukowa : Zakopane, 24–27 stycznia 2011 : program konferencji ; streszczenia referatów / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — Opis częściowo wg okł.. — S. 68–69. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXIV konferencja naukowa : Zakopane, 24–27 styczeń 2011 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Mechaniki Stosowanej. — S. l., s. n., [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Comparision of model predictive, input shaping and feedback control for a lab-scaled overhead crane / Jarosław SMOCZEK, Janusz SZPYTKO // W: MMAR 2016 : 21th international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 29 August–01 September 2016, Międzyzdroje, Poland : program, abstracts. — Szczecin : ZAPOL Sobczyk Sp. j., [2016]. — Dod. ISBN: 978-1-5090-1866-6. — ISBN: 978-83-7518-791-5. — S. 39–40. — Pełny tekst na dołączonym dysku Flash. — S. 288–293 ID B3P-E 06-6231. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 292–293, Abstr. — ISBN 978-1-5090-1867-3

 • keywords: overhead crane, generalized predictive control, input shaping, feedback control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Computing of momentary ship's deck elevation for the purpose of gantry control during cargo handling operations in sea portsOkreślenie chwilowego wzniesienia pokładu statku dla potrzeb sterowania suwnicą podczas operacji ładunkowych w portach morskich / Przemysław Krata, Janusz SZPYTKO, Adam Weintrit // Zeszyty Naukowe = Scientific Journals / Akademia Morska w Szczecinie ; ISSN 1733-8670. — 2012 z. 29, s. 81–87. — Bibliogr. s. 87, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: