Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Szczutko, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900627

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Application of precise distancers and GPS receivers for lenght determination and Krakow-located „Wisła” calibration baseline stability control / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ, Małgorzata BUŚKO // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 477–484. — Bibliogr. s. 484, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania eksploatacyjne układów dalmierczych tachimetru Topcon GPT-3005LN w zakresie krótkich odległości[Operational research of EDM matches of Topcon GPT-3005LN tacheometer in range of short distance] / Tadeusz SZCZUTKO // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis ; ISSN 1506-2864. Prace Wydziału Geodezji i Kartografii. — 2007 z. 27, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania laboratoryjne niwelatorów i precyzyjnych łat niwelacyjnychLaboratory testing of levels and precise levelling staffs / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 110, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0287). — Bibliogr. s. 109–[111]., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-165-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania precyzyjnego sprzętu do niwelacji w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGHThe studies of precise levelling equipment in Geodetic Metrological Laboratory of AGH / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 1/1, s. 71–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/gMFrCd

 • słowa kluczowe: kalibracja, łaty kodowe, interferometer laserowy, niwelacja precyzyjna

  keywords: calibration, laser interferometer, code staff, precise leveling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania związane z występowaniem błędów cyklicznych w precyzyjnych dalmierzach elektrooptycznychThe study of the occurrence of cyclic errors in precise electromagnetic distance measuring instruments / Tadeusz SZCZUTKO // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 1/1, s. 203–211. — Bibliogr. s. 211, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/jX0BHk

 • słowa kluczowe: interferometer laserowy, błąd cykliczny, dalmierz elektroniczny

  keywords: laser interferometer, cyclic error, electronic distance meter (EDM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Classification of precise levelling instruments referring to the measurements of historic city centres / Małgorzata BUŚKO, Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers ; ISSN 2029-7092). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: classification, checking, levelling instruments, levelling rods, periodic monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2014.197

7
 • Invar rod calibration on vertical comparator executed in the geodesy metrology laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow–Poland with use of computer-aided image analysis / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 469–476. — Bibliogr. s. 476, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6. — ISBN 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Investigation of environmental impact of UHV transmission lines 400 kV Tucznawa Tarnów/Rzeszów in Poland / Wojciech BATKO, Jan DOBROWOLSKI, Zbigniew ENGEL, Marek Szuba, Tadeusz WSZOŁEK, Daniela Natorska, Marian SOŁTYS, Tadeusz SZCZUTKO, Tadeusz Zyss // W: EUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 6

 • keywords: environmental impact, transmission lines, electromagnetic field, corona phenomena, audible noise

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kalibracja łat inwarowych na komparatorze pionowym w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGH z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu[Invar rod calibration on vertical comparator executed in the geodesy metrology laboratory of AGH University of Science and Technology in Krakow-Poland with use of computer-aided image analysis] / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kalibracja łat kodowych inżynierskich oraz analiza możliwości ich wykorzystania do pomiaru wysokościowej osnowy szczegółowejAnalysis of using calibration engineering barcode levelling rods for measuring a detailed levelling network / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2013 vol. 12 no. 4, s. 55–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: kalibracja, niwelacja, łaty kodowe, łaty inżynierskie, osnowa wysokościowa

  keywords: calibration, levelling, barcode rods, engineering rods, levelling network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kalibracja wzorców liniowych do systemu fotogrametrycznego DPA Pro firmy AICON 3D SystemsCalibration of measurement standards for a DPA Pro photogrammetric system produced by AICON 3D Systems / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 6, s. 511–513. — Bibliogr. s. 513, Streszcz., Abstr.. — VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce, Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r.

 • słowa kluczowe: kalibracja, współczynnik rozszerzalności termicznej, interferometr laserowy, wzorzec pomiarowy

  keywords: calibration, coefficient of thermal expansion, laser interferometer, measure standard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kalibracja wzorców liniowych do systemu fotogrametrycznego DPA Pro firmy AICON 3D SystemsCalibration of measure standards of DPA Pro photogrammetric system produced by AICON 3D Systems / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63792-40-4. — S. 355–356. — Bibliogr. s. 356, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kalibracja, współczynnik rozszerzalności termicznej, interferometr laserowy, wzorzec pomiarowy

  keywords: calibration, coefficient of thermal expansion, laser interferometer, measure standard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kartograficzne opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych[Cartographic elaboration of result of geodetic measurement] / Tadeusz SZCZUTKO // W: Ćwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0194). — ISBN: 978-83-7464-043-5. — S. 394–432

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Monitoring geodezyjny skarp i obszarów zagrożonych osuwiskami wzdłuż drogi ekspresowej S-7 na odcinku: obwodnica LubniaGeodesical monitoring of slopes and areas threatend with landslides along the expressway S-7, section: Lubien by-pass / Tadeusz SZCZUTKO, Tomasz Wojciechowski, Marcin Wilk // W: Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym : [Zakopane, 2–29 maja 2009 r.] = Problems of landslides at civil engineering / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2009. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; z.  144. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 88). — S. 345–356. — Bibliogr. s. 355, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwości wykonywania kalibracji sprzętu geodezyjnego w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH w KrakowieCalibration of surveying instruments in the Geodesy Metrology Laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 207–218. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pomiary i obliczanie odległości w osnowach szczegółowych[Measurement and calculation in the geodetic networks] / Józef BELUCH, Tadeusz SZCZUTKO // W: Ćwiczenia z geodezji II : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0249). — Do publ. dołączono pięć map. — ISBN: 978-83-7464-115-9. — S. 201–252. — Bibliogr. dla całości s. 587–590

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Preliminary results of the comparison of displacement measuring systems / Jan GOCAŁ, Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO, Tadeusz SZCZUTKO, Rafał KOCIERZ, Łukasz ORTYL // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Realizacja polowego wzorca długości z wykorzystaniem pomiarów GNSS na przykładzie bazy "Wisła"Implementation of the field length pattern using GNSS measurements on the example of the "Wisła" baseline / Tadeusz SZCZUTKO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 109, [1] s., [4] tab. złoż.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 107-[110], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-967-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego[Method for determining the eccentricity elements of the main axis of the angle measuring instrument with respect to the measuring point, and the angle measurement instrument system to determine the eccentricity elements of the main axis of the instrument with respect to the measuring point] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRUSZCZYŃSKI Wojciech, SZCZUTKO Tadeusz. — Int.Cl.: G01C 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402133 A1 ; Opubl. 2014-06-23. — Zgłosz. nr P.402133 z dn. 2012-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 13, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402133A1.pdf

 • słowa kluczowe: centrowanie, pionownik optyczny, krótkie celowe

  keywords: centring, optical plummet, short sight lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego[Method for determining the eccentricity elements of the main axis of the angle measuring instrument with respect to the measuring point, and the angle measurement instrument system to determine the eccentricity elements of the main axis of the instrument with respect to the measuring point] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Tadeusz SZCZUTKO. — Int.Cl.: G01C 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222058 B1 ; Udziel. 2015-08-05 ; Opubl. 2016-06-30. — Zgłosz. nr P.402133 z dn. 2012-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222058B1.pdf

 • słowa kluczowe: centrowanie, pionownik optyczny, krótkie celowe

  keywords: centring, optical plummet, short sight lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Tachimetria oraz RTK GPS w pomiarach sytuacyjno-wysokościowych[Tachimetria and RTK GPS in measurements of position and height] / Konrad ECKES, Robert KRZYŻEK, Tadeusz SZCZUTKO // W: Ćwiczenia z geodezji II : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0249). — Do publ. dołączono pięć map. — ISBN: 978-83-7464-115-9. — S. 457–492. — Bibiogr. dla całości s. 587–590

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Technology of precision callibration of electro-optical rangefinders using laboratory methods and field test baselineTechnologia kalibracji precyzyjnych dalmierzy elektrooptrycznych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych oraz polowej bazy testowej / Tadeusz SZCZUTKO // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 4, s. 67–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.4/geom.2014.8.4.67.pdf

 • słowa kluczowe: kalibracja, interferometr laserowy, baza testowa, dalmirz precyzyjny

  keywords: calibration, laser interferometer, test baseline, precision rangefinder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.4.67

23
 • Testowanie dalmierza tachimetru Leica Nova Multistation MS50 w laboratorium na bazie terenowej "Wisła"Testing the distance measurement system (EDM) of Leica Nova MS50 in the laboratory and on the fiels baseline "Wisła" / Michał STRACH, Tadeusz SZCZUTKO // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn: zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-61576-33-4. — S. 42. — Pełny tekst po zalogowaniu pod adresem {https://www.apgi.gik.pw.edu.pl/?q=2017/prezentacje}. — Slajdy 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie dalmierzy precyzyjnych oraz odbiorników GPS do wyznaczenia długości oraz kontroli stabilności bazy testowej „Wisła” w Krakowie[Application of precise distancers and GPS receivers for lenght calculation and Krakow located “Wisła” calibration baseline stability control] / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ, Małgorzata BUŚKO // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie niwelatora Leica Sprinter z łatami fiberglasowymi GSS113 do niwelacji osnowy szczegółowej III klasyUse of Leica Sprinter level with fiberglass GSS113 rods for measuring the 3rd class of leveling network / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 197–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: