Wykaz publikacji wybranego autora

Stefan Szczepanik, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8680-7750

ResearcherID: brak

Scopus: 6602798383

PBN: 901396

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 81, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
 • Analiza procesu kucia matrycowego materiałów wieloskładnikowych otrzymanych z proszku niklu i aluminiumAnalysis of closed-die forging of multicomponent materials obtained from nickel and aluminium powder / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Katarzyna FLUDZIŃSKA, Gabriel Barton // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 1, s. 30–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza procesu kucia matrycowego odkuwek osiowosymetrycznych ze spiekanej staliAnalysis of close-die forging processes of axial-symmetrical parts from PM steel / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 7, s. 427–433. — Bibliogr. s. 433

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, kucie matrycowe, modelowanie fizyczne, spiekana stal

  keywords: numerical modeling, sintered steel, die forging, physical modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza procesu kucia matrycowego warstwowych materiałów kompozytowych otrzymanych z proszku żelaza i aluminiumClosed-die forging of layer composites of aluminium – iron powder mixes / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Marek WOJTASZEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 146–151. — Bibliogr. s. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wyciskania wyprasek z kompozytów warstwowych otrzymanych na osnowie proszków aluminium[Analysis of extrusion of aluminium alloy matrix layer composites] / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 721–733. — Bibliogr. s. 733, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania możliwości zastosowania nagniatania tocznego do obróbki wykańczającej kompozytów $Al-SiC$Research of the possibility of application of burnishing as a finishing process for $Al-SiC$ composites / Stefan SZCZEPANIK, Waldemar Polowski, Kazimierz Czechowski, Marek WOJTASZEK, Jerzy KRAWIARZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2007 nr 2, s. 87–92. — Bibliogr. s. 91–92

 • słowa kluczowe: struktura, wyciskanie, kompozyty Al-SiC, nagniatanie toczne

  keywords: extrusion, Al-SiC composites, structure, burnishing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania wpływu obróbki cieplnej połączonej z operacją kucia matrycowego spiekanej stali na jej strukturę i własności[The influence of heat treatment directly after closed – die forging of sintered steel on the structure and properties] / Bartosz WIŚNIEWSKI, Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie parametrów walcowania na zimno spieków żelaza i ich własnościThe research of parameters and properties of cold rolling of sintered iron / Marek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 169–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bending and compression properties of ABS and PET structural materials printed using FDM technology / Stefan SZCZEPANIK, Piotr BEDNARCZYK // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2017 vol. 1 no. 2, s. 39–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 42, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-28. — tekst: https://goo.gl/yUvJUP

 • keywords: 3D printing, PET, compression test, ABS, three-points bending

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2017.1.2.39

9
 • Closed-die forging of multi-component materials from powder / Stefan SZCZEPANIK, Gabriel Barton // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 479–485. — Bibliogr. s. 484–485, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM [doł. do Vol. 1.]. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: closed-die forging, FEM simulation, multi component materials from powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Elementy kompozytowe wzmacniane włóknami wytwarzane technologią wyplataniaComposite elements reinforced with fibers fabricated by braiding technology / Przemysław Gacia, Stefan SZCZEPANIK, Werner Hufenbach, Andrzej Czulak // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2010 nr 18, s. 31–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XI edycji konkursu „Diamenty AGH” / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Gradient materials on aluminium alloy basis / S. SZCZEPANIK, J. KRAWIARZ // W: APNFM 2008 : Advanced Processing for Novel Functional Materials : 23–25 January 2008 Dresden, Germany : book of abstracts. — Dresden : Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung : Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe, cop. 2008. — S. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Gradient materials on aluminium alloy basis obtained from powders by hot formingMateriały gradientowe na osnowie stopów aluminium otrzymane z proszków w procesach formowania na gorąco / Stefan SZCZEPANIK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2007 R. 28 nr 3–4, s. 602–605. — Bibliogr. s. 605, Abstr.. — AMT 2007 : Advanced Materials & Technologies : XVIII Physical metallurgy and materials science conference : 18–21 June 2007, Warsaw, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Hot closed-die forging from powders of aluminium alloy based gradient materials / Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ // W: APNFM 2008 : Advanced Processing for Novel Functional Materials : 23–25 January 2008 : conference proceedings / eds. Yuri Grin, Bernd Kieback, Jürgen Schmidt. — Dresden : Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe : Fraunhofer Institut Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung, cop. 2009. — S. 271–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Hot closed-die processing from powders of aluminium alloy based gradient materials / S. SZCZEPANIK // W: AutoMetForm 2010 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Advanced Metal Forming processes in automotive industry in Verbindung mit 17. Sächsiche Fachtagung Umformtechnik SFU 2010 = 17\textsuperscript{st} Saxon conference on Forming technology SFU 2010 : 24.–26. November 2010 [Freiberg] : tagungsband = proceedings / Hrsg. Rudolf Kawalla. — [Freiberg : TUB], [2010]. — (Die Ressourcenuniversität / Technische Universität Bergakademie Freiberg ; seit 1765). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86012-412-3. — S. 401–407. — Bibliogr. s. 407, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hot processing of PM aluminium based composites and gradient materials / Stefan SZCZEPANIK // W: MEFORM 2014 : production and processing of clad materials and metal matrix composites : March 26\textsuperscript{th} to 27\textsuperscript{th} 2014, Altenberg, Saxony : conference proceedings / ACATRAIN e. V. Verein für Weiterbildung an de TU Bergakademie Freiberg, Institut für Metallormung. — Freiberg : Institut für Metallformung, [2014]. — ISBN: 978-3-86012-481-9. — S. 138–148. — Bibliogr. s. 147–148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Influence of forming and heat treatment parameters on chosen properties of $Ni-Al$ based PM productsWpływ parametrów przeróbki plastycznej oraz obróbki cieplnej na wybrane własności materiałów $Ni-Al$ otrzymanych z proszków / Katarzyna FLUDZIŃSKA, Stefan SZCZEPANIK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2007 R. 28 nr 3–4, s. 535–540. — Bibliogr. s. 540, Abstr., Streszcz.. — AMT 2007 : Advanced Materials & Technologies : XVIII Physical metallurgy and materials science conference : 18–21 June 2007, Warsaw, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Influence of initial microstructure of pm ultrahigh carbon steel on stress – strain relationships / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Stephen C. Mitchell, Rudolf Kawalla // W: AutoMetForm / SFU 2014 : new materials for vehicle components : November 3\textsuperscript{rd} to 5\textsuperscript{th} 2014, Freiberg, Saxony : conference proceedings / red. Kristin Butze ; Technische Universität Bergakademie Freiberg, ACATRAIN e. V., Institute of Metal Forming. — Freiberg : Institut für Metallformung, [2014]. — ISBN: 978-3-86012-490-1. — S. 258–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kowarka o napędzie hydraulicznym i jej zastosowanieRadial forging machine with a hydraulic drive and its use / Paul-Josef Nieschwietz, Frederik Knauf, Stefan SZCZEPANIK // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2016 vol. 27 nr 4, s. 341–352. — Bibliogr. s. 351, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: osie kolejowe, kowarka RUMX, SMX, wlewek elektrożużlowo przetapiany, wlewek, wlewek COS, kęsy

  keywords: radial forging machine RUMX, SMX, remelted ingot, continuously cast ingot, bar, rail axles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kształtowanie na gorąco w procesach zagęszczania i wyciskania proszku stopu $Al-Si-Fe-Cu$ oraz mieszaniny tego proszku i 10\% cząstek $SiC$Hot forming by consolidation and extrusion of $Al-Si-Fe-Cu$ powder and mixture of this powder and 10\% $SiC$ particles / Marek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK, Karolina DONIEC // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2006 [R.] 6 nr 2, s. 44–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kucie w plastycznej matrycy intermetalików TiAlForging in a fluid die of TiAl intermetallics / Stefan SZCZEPANIK, Piotr BEDNARCZYK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 3, s. 121–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prasowanie na gorąco, SHS, fazy międzymetaliczne, Ti-Al, kucie w plastycznej matrycy

  keywords: intermetallics, hot pressing, SHS, Ti-Al, fluid die forging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Lekkie materiały kompozytowe na osnowie proszku aluminium umocnione cząstkami węglika krzemu otrzymane przez kucie matrycowe i wyciskanie : [abstract][Light PM aluminium based composite reinforced with SiC particles processed by closed-die forging and extrusion] / Stefan SZCZEPANIK // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Lekkie materiały kompozytowe na osnowie proszku aluminium umocnione cząstkami węglika krzemu otrzymane przez kucie matrycowe i wyciskanieLight PM aluminium based composite reinforced with SiC particles processed by closed-die forging and extrusion / Stefan SZCZEPANIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, s. 692–697. — Bibliogr. s. 697. — Odkształcalność metali i stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa: 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, kompozyt, cząstki węglika krzemu, proszek aluminium, kucie matrycowe, wytrzymałość na zginanie, materiał dwuwarstwowy

  keywords: silicon carbide particles, extrusion, drawing, composite, powder metallurgy, aluminium powder, closed-die forging, bend test, compression test, two-layer material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Light composites: reinforced $Al-SiC_{particle}$ and multilayer diffusion bonded Ti alloy$-Al-Ti$ alloy / S. SZCZEPANIK, P. NIKIEL, P. BEDNARCZYK // W: AutoMetForm 2016 : Advanced Metal Forming processes in automotive industry : the 5\textsuperscript{th} international Lower Silesia-Saxony conference : 28–29 June 2016, Wroclaw, Poland : the conference materials / ed. by Zbigniew Gronostajski. — [Wrocław : s. n.], [2016] + CD. — S. 257–264. — Bibliogr. s. 264

 • keywords: silicon carbide particles, extrusion, drawing, mechanical properties, composites with aluminum matrix, multilayer Ti-Al materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: