Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Tomecka-Suchoń, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7307-9448

ResearcherID: brak

Scopus: 6602220011

PBN: 900510

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • 3D GPR measurements for sinkholes detection – case studies from selected sites in Poland / H. MARCAK, T. GOŁĘBIOWSKI, S. TOMECKA-SUCHOŃ // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aiding of the GPR method by other measurement techniques for liquid contamination detection / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Henryk MARCAK, Bogdan Zogala // W: GPR 2010 [Dokument elektroniczny] : XIII international conference on Ground Penetrating Radar : Lecce/21–25 June 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : IEEE], 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-1-4244-4605-6. — S. 610–615. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 615, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przestrzenno-czasowa danych georadarowych dla oceny ryzyka wystąpienia pustek poeksploatacyjnychSpace-time analysis of georadar data for assessment a risk of sinkhole appearance / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // W: Warsztaty Górnicze 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 4–6 czerwca 2007, Ślesin k. Konina : materiały konferencji naukowej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wyższy Urząd Górniczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : WUG, 2007. — 1 dysk optyczny. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 69). — ISBN: 978-83-60195-35-2. — S. 309–324. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 323–324, Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”). — CD-ROM towarzyszy czasop.: WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przestrzenno-czasowa danych georadarowych dla oceny ryzyka wystąpienia pustek poeksploatacyjnychSpace-time analysis of georadar data for assessment a risk of sinkhole appearance / Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 6, s. 52–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2007 / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of electrical and electromagnetic methods to study sedimentary covers in high mountain areas / Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Bogdan Żogała, Tomisław Gołębiowski, Grażyna Dzik, Tomasz Dzik, Krzysztof Jachymczyk // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2017 vol. 65 iss. 4, s. 743–755. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-22

 • keywords: GPR, the Tatra mountains, ERT, conductivity meter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11600-017-0068-z

6
7
 • Badania georadarowe dla oceny mineralizacji wody gruntowejThe GPR measurements for assessment a mineralization of the soil water / Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 445–454. — Bibliogr. s. 454, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_51.pdf

 • słowa kluczowe: mineralizacja, badania georadarowe, wspóczynnik odbicia, tłumienie fal elektromagnetycznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania georadarowe w służbie archeologii[Georadar measurements in service of archaeology] / Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Piotr Pyka // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2012 t. 113 nr 1–3, s. 47–49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Detection of unknown crypts under the floor in the Holy Trinity Church in Krakow, Poland (Dominican Monastery) / Anna STRZĘPOWICZ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Estimation of soil water content by assess dielectric losses of ground-penetrating radar waves : abstract / Rafał Czarny, Henryk Marcak, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Czarny_Marcak_Tomecka-Sucho%C5%84.pdf [2018-05-08]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Feasibility analysis of using GPR method for the examination of post-glacial deposits in mountainous geological environmentAnaliza możliwości użycia metody GPR do badania utworów postglacjalnych w rejonach górskich / Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 3, s. 375–382. — Bibliogr. s. 382. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-03/Geologia_2011_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: GPR, utwory postglacjalne, osady czwartorzędowe

  keywords: Ground Penetrating Radar, post-glacial sediments, Quaternary deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Formation of kinetic sinkholesTworzenie zapadlisk kinetycznych / Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 87–89. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geofizyczne i hydrogeologiczne badania zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego w otoczeniu składowisk odpadów górniczych : monografiaGeophysical and hydrogeological studies on pollution of soil-water environment in the surroundings of mine waste deposits / red. nauk. Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Robert ZDECHLIK ; autorzy: Henryk MARCAK, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Robert ZDECHLIK, Wacław Zuberek, Bogdan Żogała. — Kraków : [s. n.], 2011. — 114 s.. — Bibliogr. s. 110–114, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geophysics in near-surface investigations / Jadwiga A. JARZYNA, Jerzy DEC, Jerzy KARCZEWSKI, Sławomir PORZUCEK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Anna WOJAS, Jerzy ZIĘTEK // W: New achievements in geoscience / ed. Hwee-San Lim. — [Rijeka?] : InTech, 2012. — ISBN: 978-953-51-0263-2. — S. 45–80. — Bibliogr. s. 78–80. — Publikacja dostępna także w Internecie pod adresem:{http://cdn.intechopen.com/pdfs/33709/InTech-Geophysics_in_near_surface_investigations.pdf} [2012-04-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Georadar studies on St. Benedict's Church on Lasota Hill, Kraków, Poland / S. TOMECKA-SUCHOŃ // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Georadar w służbie prawa[GPR – tool in hands of law] / Ewelina MAZUREK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2013 t. 114 nr 4–6, s. 112–114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Geotechnical analysis and 4D GPR measurements for the assessment of the risk of sinkholes occuring in a Polish mining area / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // Near Surface Geophysics ; ISSN 1569-4445. — 2008 vol. 6 no. 4, s. 233–243. — Bibliogr. s. 242–243, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • GPR fractures detection using changeable antennae orientation / T. GOŁĘBIOWSKI, S. TOMECKA-SUCHOŃ // W: EAGE [Dokument elektroniczny] : European Association of Geoscientists & Engineers : 5\textsuperscript{th} Saint Petersburg international conference & exhibition : geosciences: making the most of the Earth's resources : 2–5 April 2012, Saint Petersburg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Saint Petersburg : EAGE], [2012]. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-90-73834-23-1. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Interpretation of ground penetrating radar attributes in identifying the risk of mining subsidenceUżycie atrybutów GPR do wyznaczania rejonów zagrożonych pojawieniem się pustek poeksploatacyjnych / Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Henryk MARCAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 2, s. 645–656. — Bibliogr. s. 655–656

 • słowa kluczowe: metoda georadarowa, pustki wędrujące, atrybuty georadarowe

  keywords: GPR method, sinkholes, GPR attributes, geophysics in mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2015-00042

22
 • Investigation of sinkholes and pitfalls on the roads by GPR: application to HCM City, Vietnam / Nguyen van Giang, Jadwiga JARZYNA, Jerzy ZIĘTEK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Nguyen Thanh Van, Dang Hoai Trung // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 82–84. — Tekst ang.-wietn.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Investigation of sinkholes on the roads by GPR : case study HCM City, Vietnam / Nguyen Van Giang, Nguyen Thanh Van, Dang Hoai Trung, Jadwiga JARZYNA, Jerzy ZIĘTEK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // W: Geophysics - cooperation and sustainable development : proceedings of the international scientific conference : Hanoi & Sapa, November 14–17, 2012 / Institute of Geophysics, VAG. — [Hanoi] : Publishing House for Science and Technology, 2012. — Informacje na stronie tyt. również w jęz. wietnamskim. — ISBN: 978-604-913-091-5. — S. 303–309. — Bibliogr. s. 307, Abstr., Tóm tǎt

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Komputerowe przetwarzanie i analiza danych georadarowych [Dokument elektroniczny] : monografiaComputer processing and analysis of ground-penetrating radar data / red. nauk.: Piotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK ; aut. Piotr SZYMCZYK, Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER, Tomasz Gołębiowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe IAE, 2015. — 1 dysk optyczny. — 144 s.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 137–144. — e-ISBN: 978-83-65003-00-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25