Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Suwała, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1285-0972

ResearcherID: brak

Scopus: 6603447507

PBN: 909989
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w obszarze gazu ziemnego[Natural gas and Polish energy security] / Wojciech SUWAŁA, Piotr JANUSZ, Adam SZURLEJ // W: Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski / red. nauk. Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. — ISBN: 978-83-7780-841-2. — S. 105–119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 40 lat Wydziału Energetyki i Paliw AGH[40 years of the Faculty of Energy and Fuels AGH UST] / Wojciech SUWAŁA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Decomposing carbon dioxide emissions reduction for Polish coal based power generation systemDekompozycja redukcji emisji dwutlenku węgla w polskim węglowym systemie wytwarzania / Wojciech SUWAŁA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2010 nr 4, s. 125–128. — Bibliogr. s. 128, Summ., Streszcz. — Pierwsza afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dekompozycja redukcji emisji dwutlenku siarki w polskich elektrowniach, 1995–2008Decomposition of sulphur dioxide emissions reduction in Polish power plants, 1995–2008 / Konrad Iskrzycki, Wojciech SUWAŁA, Przemysław Kaszyński // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2011 t. 14 z. 2, s. 107–125. — Bibliogr. s. 124–125, Streszcz., Abstr.. — Surowce, energia, efektywność, polityka energetyczna : XXV konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 9–12 października 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Economic instruments as a way of introducing the concept of green economy into the energy marketInstrumenty ekonomiczne jako środek wdrażania koncepcji zrównoważonej gospodarki na rynku energii / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA, Jacek KAMIŃSKI, Przemysław Kaszyński // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2013 nr 4, s. 90–96. — Bibliogr. s. 95–96, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, energetyka, instrumenty ekonomiczne

  keywords: energy policy, energy sector, economic instruments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Energy and environmental indicators as a source of information for decision makersEnergia i wskaźniki środowiskowe jako źródło informacji dla decydentów / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA, Jacek KAMIŃSKI, Przemysław Kaszyński // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2014 nr 3, s. 46–59. — Streszcz.

 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, wskaźniki środowiskowe, wskaźniki energetyczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstractsEnergetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena DUDEK, Tadeusz OLKUSKI, Wojciech SUWAŁA, Bartłomiej LIS, Marcin PLUTA ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — 140 s.. — Bibliogr. przy referatach. — ISBN: 978-83-911589-9-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • External costs of power plants in Poland – modelling approach / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA // W: Energy supply security : present and future issues : proceedings of NEEDS Forum 2 : Kraków 5–6 July 2007 / eds. Anna Barcik ; NEEDS – New Energy Externalities Developments for Sustainability (6th FP). — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 71–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kierunki poprawy efektywności energetycznej w PolsceDirections of energy efficiency improvements in Poland / Jan Michał KRAWCZYK, Wojciech SUWAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 4, s. 225–237. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, zrównoważony rozwój energetyczny, finalne zużycie energii, sektor budowlany, produkcja i przesył energii

  keywords: energy efficiency, final energy consumption, building sector, production and transmission of energy, sustainable energy development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Lessons learned from the restructuring of Pland's coal-mining industry / Wojciech SUWAŁA ; International Institute for Sustainable Development. — Geneva : IISD, 2010. — V, 18 s.. — (The Global Subsidies Initiative). — Bibliogr. s. 18. — ISBN: 978-1-894784-34-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce – wybrane zagadnieniaSelected aspects of natural gas market liberalization in Poland / Adam SZURLEJ, Jacek Kamiński, Wojciech SUWAŁA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2014 nr 2, s. 47–53. — Bibliogr. s. 52–53, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: liberalizacja, rynek gazu, TPA, rynek energii elektrycznej

  keywords: liberalisation, gas market, TPA, electricity market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Lokalne planowanie energetyczne[Local energy planning] / Wojciech SUWAŁA, Janusz ZYŚK, Artur WYRWA // W: Skrypt z zakresu ochrony powietrza i energetyki [Dokument elektroniczny] / red. Janusz Zyśk ; Wydział Energetyki i Paliw. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Województwo Małopolskie, 2017. — e-ISBN: 978-83-948318-0-6. — S. 38–47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/VhJ532 [2017-12-19]. — Bibliogr. s. 46–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Models of coal industry in PolandModele sektora węglowego dla Polski / Wojciech SUWAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 3, s. 41–52. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.

 • keywords: mathematical programming, coal industry, sectoral models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Near future of Polish energy system – COP21 and BAT conclusions / Wojciech SUWAŁA, Artur WYRWA, Marcin PLUTA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 17

 • keywords: energy system, bottom-up approach, energy mix, CO2 emissions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Perspectives of clean coal technologies in Poland / Wojciech SUWAŁA // W: Energy supply security : present and future issues : proceedings of NEEDS Forum 2 : Kraków 5–6 July 2007 / eds. Anna Barcik ; NEEDS – New Energy Externalities Developments for Sustainability (6th FP). — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 103–109. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Perspektywy energetyki węglowej w Polsce i w świeciePerspectives of coal power technologies in Poland and the world / Tadeusz OLKUSKI, Wojciech SUWAŁA, Artur WYRWA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2017 nr 4, s. 13–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, bezpieczeństwo energetyczne, produkcja energii elektrycznej, perspektywy

  keywords: hard coal, energy security, electricity generation, perspectives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Perspektywy technologii węglowych w energetyce w warunkach ograniczenia emisji dwutlenku węglaProspects of coal based power in the carbon emissions limiting system / Wojciech SUWAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2008 t. 11 z. 1, s. 489–497. — Bibliogr. s. 497, Abstr., Streszcz.. — XXII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski a dostępność paliw i energii : Ustroń, 19–22 października 2008 / Polska Akademia Nauk, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Problemów Energetyki PAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energiąDesign and use of models in the fuel and energy economy / Wojciech SUWAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 47–58. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: systemy paliwowo-energetyczne, metodyka modelowania, programowanie matematyczne, ekonometria, dynamika systemowa

  keywords: mathematical programming, modelling, fuels and energy systems, system dynamics, econometrics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Problemy ekonomiczne modelowania systemów paliwowo-energetycznychEconomic problems of modelling fuels and energy systems / Wojciech SUWAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2, s. 435–448. — Bibliogr. s. 447–448, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Prospects for the use of SMR and IGCC technologies for power generation in Poland / Artur WYRWA, Wojciech SUWAŁA // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Prospects for the use of SMR and IGCC technologies for power generation in Poland / Artur WYRWA, Wojciech SUWAŁA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 22 art. no. 00191, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/6Mo78Z [2018-01-31]. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-07. — International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering : ASEE17 : Wrocław, Poland, July 2-5, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20172200191

24
 • Referencyjne scenariusze energetyczne dla Polski do roku 2050 : porównanie wyników modelu primes UE z wynikami krajowymi modelu times-plReference energy scenarios for Poland to 2050 : comparison of the EU primes results with national results of times-pl / Artur WYRWA, Adam SZURLEJ, Lidia Gawlik, Wojciech SUWAŁA // W: PME 2014 : Polski Mix Energetyczny 2014 : Ustroń, 15–17 października 2014 roku : konferencja : zeszyt streszczeń referatów. — [Ustroń : s. n.], [2014]. — S. 120–122. — Tekst pol.-ang.. — Artur Wyrwa, Adam Szurlej, Wojciech Suwała – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rynek gazu ziemnego w Polsce – w kierunku liberalizacjiNatural gas market in Poland – on the way to liberalisation / Adam SZURLEJ, Jacek Kamiński, Wojciech SUWAŁA // W: EG 2013 : Energetyka Gazowa : materiały V konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 9–11 października 2013 : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Łukasza Barteli, [et al.] ; Politechnika Śląska. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2013. — ISBN: 978-83-61506-20-1. — S. 81–95. — Bibliogr. s. 93–95, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: liberalizacja, rynek gazu, TPA, rynek energii elektrycznej

  cyfrowy identyfikator dokumentu: