Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Strugała, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909987

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 98, z ogólnej liczby 103 publikacji Autora


1
 • 70-lecie urodzin profesora Aleksandra Karcza[70th anniversary of Professor Aleksander Karcz birthday] / Andrzej STRUGAŁA // W: Energochemiczne przetwórstwo węgla [Dokument elektroniczny] : szanse i zagrożenia : Kraków 10 XII 2009 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej procesu koksowania przez wdrożenie operacji podsuszania wsaduEvaluation of potential improvements to coking process energy efficiency as a consequence of implementing a coal blend pre-drying operation / Piotr Żarczyński, Andrzej STRUGAŁA, Aleksander Sobolewski, Wojciech Kaczmarek // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 3, s. 151–165. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel, efektywność energetyczna, koksownictwo, podsuszanie wsadu, suche chłodzenie koksu

  keywords: coal, energy efficiency, coke making, coal blend pre-drying, dry quenching of coke

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0026

3
 • Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowniAnalysis of influence of selected macro- and microeconomic factors on valuation of cokery development strategy / Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec., s. 107–117. — Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zawartości wybranych pierwiastków krytycznych w odpadach z procesu wzbogacenia węgla kamiennegoAnalysis of the contents of selected critical elements in waste from the hard coal cleaning process / Andrzej STRUGAŁA, Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR, Teresa ROZWADOWSKA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 4, s. 77–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, wzbogacanie, pierwiastki krytyczne

  keywords: hard coal, coal cleaning process, critical elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of the content of nickel, chromium, lead and zinc in solid products of coal combustion (CCPs) coming from Polish power plants / Faustyna WIEROŃSKA, Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA, Krzysztof BYTNAR // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 226. — Bibliogr. s. 226

 • keywords: hard coal, ecotoxic elements, by-products of coal combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Assessment of the arsenic content in solid by-products from coal combustion / Faustyna WIEROŃSKA, Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 100. — Bibliogr. s. 100

 • keywords: hard coal, trace elements, coal combustion, arsenic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Assessment of the content of selected ecotoxic elements in waste from the coal cleaning processes / Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA, Faustyna WIEROŃSKA, Martyna Bacior // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 215. — Bibliogr. s. 215

 • keywords: waste, coal cleaning, ecotoxic elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Assessment of the possibility of mercury removal from the organic and mineral matter of hard coals in the process of thermal pretreatment / Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Jerzy GÓRECKI // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 206. — W wykazie afiliacji dodatkowo: AGH Centre of Energy (brak informacji, którego z autorów dotyczy)

 • keywords: hard coal, mercury removal, thermal pretreatment, organic and mineral matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania ciśnienia generowanego w czasie pirolizy przez warstwę plastyczną węgli o różnych właściwościach koksotwórczychExaminations of pressure generated by plastic layer during carbonization of coals with various coking properties / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 1, s. 73–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, piroliza, ciśnienie rozprężania

  keywords: coal, carbonization, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania nad procesem ciśnieniowego zgazowania węgla w ramach projektu NCBiR : wprowadzenieInvestigations of high pressure coal gasification within the Framework of the NCBiR Project : introduction / Aleksander Sobolewski, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2013 R. 58 nr 1, s. 2–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania nad procesem zgazowania węgla w ramach Projektu NCBiRStudy on coal gasification process within the framework of the NCBiR Project / Andrzej STRUGAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 1–4. — Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie, instalacje pilotowe, projekt R&D

  keywords: coal, gasification, R&D Project, pilot systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania nad technologiami zgazowania węgla w PolsceStudies on coal gasification in Poland / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2012 t. 91 nr 11, s. 2181–2185. — Bibliogr. s. 2185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania podatności węgli energetycznych na zmniejszenie zawartości rtęci na etapie pre-combustionStudies on the susceptibility of coals to the reduction of mercury content in the pre-combustion stage / Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Wojciech Sobko // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 98, s. 103–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Abstr.. — Surowce energetyczne i energia : XXXI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 15–18 października 2017, Cz. 3

 • słowa kluczowe: usuwanie rtęci, analiza densymetryczna, rtęć w węglu kamiennym, rtęć we frakcjach gęstościowych, suche odkamienianie

  keywords: mercury removal, mercury in hard coal, mercury in density fraction, float-and-sink, test, dry deshaling method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania procesu podziemnego zgazowania węgla w ramach Projektu NCBiR i ocena bazy surowcowej dla tego procesuResearch on underground coal gasification process within the Framework of the NCBiR Program and assessment of coal resources for this process / Krystyna Czaplicka-Kolarz, Grzegorz GALINIAK, Jerzy KLICH, Andrzej STRUGAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 1–7. — Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie podziemne, projekt R&D, instalacja pilotowa , baza węglowa

  keywords: coal, pilot plant, underground gasification, coal resources, R&D Project

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania procesu zgazowania węgla w skali pilotowej – informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu Narodowego Centrum Badań i RozwojuPilot scale examinations of the coal gasification process – information about launching the National Centre for Research and Development Project / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 R. 61 nr 10, s. 617–618

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania w zakresie wytwarzania i przygotowania gazu ze zgazowania węgla dla zastosowań energetycznych : informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu NCBIRInvestigations in the scope of production and preparation of gas from the process of coal gasification for power industry purposes : information about launching the National Centre for Research and Development / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2010 nr 10, s. 690–691

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania zawartości rtęci w węglu – uwagi dotyczące sposobu prezentacji wynikówExaminations of mercury content in coal – comments on the way results are presented / Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Andrzej ROZWADOWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 273–285. — Bibliogr. s. 282–284, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rtęć, węgiel, wyniki badań

  keywords: coal, mercury, results of examinations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Chimney systems used for gas appliances with a closed combustion chamber in multi-storey residential buildings / Grzegorz CZERSKI, Andrzej STRUGAŁA // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 86–93. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 93, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • $CO_{2}$ load in the process of hydrogen production by coal gasification / A. KARCZ, M. Sciazko, A. STRUGAŁA, T. Chmielniak // W: IFC2010 [Dokument elektroniczny] : 4th International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies : Dresden/Saxony, Germany 3\textsuperscript{rd} to 6\textsuperscript{th} May 2010 / TU Bergakademie Freiberg. Department of Energy Process Engineering and Chemical Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Freiberg : TU Bergakademie Freiberg, 2010. — 14 k.. — Tryb dostępu: http://www.gasification-freiberg.org/PortalData/1/Resources/documents/paper/07-1-Sciazko.pdf [2011-04-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Co jeszcze z węgla?[What else from coal?] / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Chemia Przemysłowa ; ISSN 1734-8013. — 2011 nr 6, s. 37–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of ${CO_{2}}$ : a monograph / scientific ed. Andrzej STRUGAŁA. — Kraków : AKNET, 2012. — 208, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-931791-1-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Effect of using coke dust as a sorbent for removing mercury from flue gases on the content of selected ecotoxic elements in fly ash / Faustyna WIEROŃSKA, Piotr BURMISTRZ, Andrzej STRUGAŁA, Dorota MAKOWSKA, Sebastian LECH // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 227. — Bibliogr. s. 227

 • keywords: fly ash, coal combustion, coke dust, mercury removal, ecotoxic elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Emisja pierwiastków ekotoksycznych z procesów spalania paliw stałych w świetle regulacji prawnychEcotoxic elements emission from the combustion of solid fuels due to legal regulations / Dorota MAKOWSKA, Faustyna WIEROŃSKA, Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2017 t. 20 z. 4, s. 89–102. — Bibliogr. s. 100–102, Streszcz., Abstr.. — Informacja o konferencji na obwolucie. — Surowce energetyczne i energia : XXXI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 15–18 października 2017 : cz. 2

 • słowa kluczowe: paliwa stałe, metale ciężkie, emisja, procesy spalania, pierwiastki ekotoksyczne

  keywords: heavy metals, emission, solid fuels, ecotoxic elements, combustion processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25