Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Stolecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Ceramiczne materiały budowlane : metody badań surowców i wyrobów[Ceramic construction materials : test methods of raw materials and products] / Elżbieta BRYLSKA, Paweł MURZYN, Józef STOLECKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 227, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0495). — Bibliogr. s. 225–[228]. — ISBN: 978-83-7464-653-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka łupku karbońskiego z Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW) i dodatków technologicznych pod kątem produkcji klinkieru budowlanego, Cz. 1Characteristics of carbon clay shale from the Lublin Coal Basin (LCB) and technological additives designed from the clinker production, Part. 1 / J. STOLECKI, P. MURZYN, E. BRYLSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 175–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka mas stosowanych w produkcji dachówek zakładkowych[Characterization of ceramic batches used in rooftiles production] / Józef STOLECKI, Paweł MURZYN // Warstwy Dachy i Ściany ; ISSN 1644-2555. — 2006 nr 4, s. 25–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka tworzyw klinkierowych otrzymanych z modyfikowanego termicznie łupku karbońskiegoCharacteristic of clinker bricks manufactured using thermally modified carbon clay shale / PYTEL Z., STOLECKI J. // W: Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — ISBN: 978-83-60958-62-9. — S. 149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka tworzyw klinkierowych otrzymanych z modyfikowanego termicznie łupku karbońskiegoCharacteristics of clinker bricks manufactured from thermally modified carboniferous clay shale / Zdzisław PYTEL, Józef STOLECKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 R. 64 nr 2, s. 261–271. — Bibliogr. s. 270–271, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of firing process conditions of properties of ceramic materials from carbon slate / STOLECKI J., MURZYN P. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 199. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 940–944. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers). — Bibliogr. s. 944, Abstr. — Tytuł publikacji: Influence of firing conditions on properties of ceramic materials made of carbon slate

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of firing process conditions on properties of ceramic materials made of carbon slateWpływ warunków wypalania na właściwości ceramiki wykonanej z użyciem łupków węglowych / Józef STOLECKI, Paweł MURZYN // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 74–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/462

 • słowa kluczowe: łupek węglowy, glina, melafir, piasek kwarcowy, cegła klinkierowa, żelazista plama, czarny rdzeń

  keywords: carbon slate, clay, melaphyre, quartz sand, clinker brick, ferruginous stain, black core

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Melafir – dodatek do mas ceramicznych[Melaphyre – addition raw material to ceramic batches] / Józef STOLECKI, Paweł MURZYN // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2006 R. 54 nr 3, s. 21–24. — W publikacji błędnie podano nazwisko autora: Józef Stołecki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modyfikacja właściwości łupków karbońskich do produkcji cegły klinkierowejModification of slates carbon properties in the production of clinker bricks / Józef STOLECKI, Jan MAŁOLEPSZY, Paweł MURZYN // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modyfikacja właściwości łupków karbońskich do produkcji cegły klinkierowejModification of slates carbon properties in the production / Józef STOLECKI, Jan MAŁOLEPSZY, Paweł MURZYN // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1207–1214. — Bibliogr. s. 1214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modyfikowanie właściwości łupku karbońskiego z LZW dla potrzeb produkcji wyrobów ceramicznych o czerepie spieczonymModification of properties of carboniferous clay shale from LZW for use in clinker brick production / Paweł MURZYN, Józef STOLECKI // W: MATBUD'2011 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : VI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2011 = MATBUD'2011 : material problems in civil engineering : the sixth conference : Cracow, Poland, June 20–22, 2011 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : [PK], 2011. — ISBN: 978-83-7242-607-9. — S. 243–251. — Bibliogr. s. 251, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości wykorzystania UPS z węgla brunatnego do produkcji kruszyw spiekanychThe possibilities of using by-products of lignite combustion for production of sintered aggregates / MURZYN P., STOLECKI J. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 127. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości wykorzystania UPS z węgla kamiennego do produkcji kruszyw spiekanychThe possibilities of using by-products of hard coal combustion for production of sintered aggregates / MURZYN P., STOLECKI J. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 109. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Odpady górnictwa węgla kamiennego w aspekcie wykorzystania ich w przemyśle ceramiki budowlanejWastes of hard coal mining in terms of their use in construction ceramics industry / MURZYN P., STOLECKI J. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 126. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odpady górnicze – surowcem dla przemysłu ceramiki budowlanej[Mining wastes as a raw material for building ceramics industry] / Paweł MURZYN, Józef STOLECKI // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2011 nr 3, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Prażony łupek karboński surowcem do produkcji cegły klinkierowej[Calcined carbon slate as a raw material in production of clinker bricks] / Józef STOLECKI, Elżbieta BRYLSKA // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2009 nr 2, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Spiekanie łupka karbońskiego z dodatkiem wybranych glin i melafiruSintering of carbon stale with part of selected clays and melaphyre / Józef STOLECKI, Paweł MURZYN, Elżbieta BRYLSKA // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Spiekanie łupka karbońskiego z udziałem topnikaSintering of carbon stale with part of fluxing agent / Paweł MURZYN, Józef STOLECKI, Jan MAŁOLEPSZY // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sposób wytwarzania masy do produkcji budowlanej cegły klinkierowej[Production method of mass for building production of clinker brick] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, STOLECKI Józef [et al.]. — Int.Cl.: C04B 33/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383508 A1 ; Opubl. 2009-04-14. — Zgłosz. nr P.383508 z dn. 2007-10-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 8, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383508A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób wytwarzania masy do produkcji budowlanej cegły klinkierowej[Production method of mass for building production of clinker brick] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Józef STOLECKI [et al.]. — Int.Cl.: C04B 33/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209789 B1 ; Udziel. 2011-05-13 ; Opubl. 2011-10-31. — Zgłosz. nr P.383508 z dn. 2007-10-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209789B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The properties of ceramic masses and ceramic materials made of waste carbon slate / Józef STOLECKI, Jan MAŁOLEPSZY, Paweł MURZYN // W: WASCON 2009 [Dokument elektroniczny] : waste materials in construction : proceedings of the 7th international conference on Sustainable management of waste and recycled materials in construction : Lyon, France, 3–5 June 2009 / eds. J. Méhu, J. J. J. M. Goumans, J. J. M. Heynen. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France] : ISCOWA, EEDEMS, [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Tworzywa ceramiczne z łupka karbońskiego[Ceramic materials of carbon slate] / Józef STOLECKI, Paweł MURZYN, Jan MAŁOLEPSZY // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2009 nr 3, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Tworzywa ceramiczne z łupku karbońskiego naturalnego i termicznie modyfikowanegoCeramic materials derived from natural and thermally modified Carboniferous clay shale / Paweł MURZYN, Józef STOLECKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: