Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Stojkow, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901259

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Aktywni niepełnosprawni? : obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnychActive person with disabilities? : civic and social potential of the environment peoples with disabilities / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 145, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0670). — Bibliogr. przy rozdz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-879-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Aktywność osób z niepełnosprawnościami na profilach i forach w społeczeństwie sieciThe activity of the disabled in profiles and forums in the net society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Polityka Społeczna ; ISSN 0137-4729. — 2015 R. 42 nr 5–6, s. 17–21. — Bibliogr. s. 21, Summ.

 • keywords: social networks, disability, net society, activity of the disabled, community portals and forums

3
 • Badania nad kulturami organizacyjnymi[Studies on organisational culture] / Maria STOJKOW // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 213–233. — Bibliogr. s. 229–231

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Comparison of group discovery mehods on datasets with ground-truth / Bogdan GLIWA, Anna ZYGMUNT, Bartosz Grabski, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: BESC 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 4th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing : Krakow, Poland, 16–18 October 2017 / eds. Yves Demazeau, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — USA : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5386-2366-4. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — tekst: https://goo.gl/q9JudU

 • keywords: social network analysis, groups, communities, ground truth division

5
 • Dynamika sieci społecznych osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie polskimThe dynamics of social networks of people with disabilities in contemporary Polish society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ; ISSN 0208-600X. — 2017 nr 60, s. 145–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.

 • słowa kluczowe: integracja, niepełnosprawność, sieci społeczne, automarginalizacja, marginalizacja

  keywords: social networks, integration, disability, automarginalisation, marginalization

6
 • Edukacja osób niepełnosprawnych w Internecie[Education of disabled people in the Internet] / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał ; Uniwersyet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. — Kraków: KTiME UP, 2012. — ISBN: 978-83-7271-736-8. — S. 559–575. — Bibliogr. s. 574–575

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • From institutional aid to self-help : the role of the Internet in the activation of the disabled / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Chosen topics of supporting persons with a disability, Vol. 2 / ed. by Jolanta Baran, Danuta Baraniewicz, Agnieszka Ochman. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. — (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; ISSN 0239-6025). — ISBN: 978-83-7271-886-0. — S. 131–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • keywords: social networks, communities, institution, social assistance, the disabled

8
9
 • Idea edukacji w wybranych religiach: w chrześcijaństwie, islamie, buddyzmie i konfucjanizmieIdea of education in christianity, islam, buddhism and confucianism / Adam Anczyk, Halina Grzymała-Moszczyńska, Marek Job, Maria STOJKOW // Psychologia Wychowawcza ; ISSN 0033-2860. — 2012 t. 44 nr 1–2, s. 131–145. — Bibliogr. 143–144, Streszcz., Summ.. — Maria Stojkow – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Internet jako elektroniczna agora : obraz aktywności obywatelskiej w sieci studentów krakowskich uczelni[Internet as an electronic market : picture of active citizenship in a network of students of Krakow universities] / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Maria STOJKOW // W: Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1 / pod red. Grzegorza Brydy i Wojciecha Pawnika. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — Dod. ISBN 978-83-901500-2-4. — ISBN: 978-83-60490-83-9. — S. 131–141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Internet jako nowy kanał humoru politycznego[Internet as a new channel of political humour] / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7363-790-0. — S. 155–168. — Bibliogr. s . 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Internet nową przestrzenią publiczną, czy nową sferą publiczną? : analiza serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce[The Internet – a new public space or new public sfere : the analysis of the civil journalism portals in Poland] / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Maria STOJKOW // W: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-029-7. — S. 109–118. — Bibliogr. s. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Karnawalizacja polityki : śmiech jako narzędzie kontroli i krytyki władzy w mediach[Carnival in politics : laughter as a tool for criticism and control of power in the media] / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Maria STOJKOW // W: Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funcjonowania mediów i kreowania ich zawartości / pod red. Patrycji Dudek i Michała Kusia. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. — (Nauka o Komunikowaniu). — ISBN: 978-83-7611-627-3. — S. 371–390. — Bibliogr. s. 390, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Kultura organizacyjna w systemach zarządzania[Organizational culture in management systems] / Maria STOJKOW // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 273–298. — Bibliogr. s. 297–298

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Małe przedsiębiorstwo arabskie pomiędzy tradycją a nowoczesnością[Small Arabian enterprise between tradition and modernity] / Maria STOJKOW // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 551–559. — Bibliogr. s. 558–559

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Niepełnosprawny jako aktywny użytkownik sieciPeople with disabilities as active user network / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Maria STOJKOW // W: Pasjonaci, kreatorzy, twórcy : ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów / pod red. Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys, Jakuba Niedbalskiego. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. — Na okł. i s. tyt.: Aktywni (Nie)pełnosprawni. — ISBN: 978-83-8088-076-4 ; e-ISBN: 978-83-8088-077-1. — S. 159–195. — Bibliogr. s. 186–188, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: nowe media, niepełnosprawność, aktywność w sieci, włączenie

  keywords: new media, disability, network activity, the inclusion

17
 • Od porad medycznych ku prozie życia – czyli przemiany dyskursu osób z niepełnosprawnościami w InternecieFrom medical advice to the prose of life – the transformation of the discourse of persons with disabilities on the Internet / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania = Disability : issues, problems, solutions ; ISSN 2084-7734. — 2014 nr 3, s. 41–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, wspólnoty wirtualne, dyskurs, społeczeństwo sieci, model społeczny niepełnosprawności

  keywords: discourse, social model of disability, disability, virtual communities, network society

18
 • Od zaangażowanego działacza do \emph {trendsettera} : obraz aktywności osób z niepełnosprawnościami na rzecz swojego środowiskaFrom an engaged activist to a trendsetter : the activity of people with disabilities for the sake of their environment / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Maria STOJKOW // W: Od welfare state do welfare society? / pod red. Kazimiery Wódz, Krzysztofa Piątka. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014. — ISBN: 978-83-231-3304-9. — S. 147–167. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: tożsamość, wspólnoty wirtualne, zmiana społeczna, osoby z niepełnosprawnością, sieci społeczne

  keywords: social networks, social change, identity, virtual communities, people with disabilities

19
 • Polityka na Facebooku, czyli przemiany komunikacji politycznejPolitician at Facebook, the transformation of political communication / Maria STOJKOW // W: Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. — ISBN: 978-83-7525-502-7. — S. 173–185. — Bibliogr. s. 184, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Portret damasceńskiego kupca[Portrait of damascus marchant] / Maria STOJKOW. — Kraków : Wydawnictwo Libron Filip Lohner, cop. 2012. — 234, [1] s.. — Bibliogr. s. 221–[235]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Potencjał Internetu i jego (nie)wykorzystanie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych[The potential of the Internet and its (non)use in the context of the needs of people with disabilities] / Jarosław KRÓLEWSKI, Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA // W: Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0555). — ISBN: 978-83-7464-701-4. — S. 335–376. — Bibliogr. s. 375–376

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • PR of political subjects in the era of the participation culture / Maria STOJKOW // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 404–405. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • (Re)konstrukcja modelu niepełnosprawności - dyskursy o niepełnosprawności w Internecie(Re)construction of a social model – the discourse on disability on the Internet / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Polscy niepełnosprawni : pomiędzy deklaracjami a realiami / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-845-5. — S. 141–154. — Bibliogr. s. 152–153, Abstr., Summ.

 • słowa kluczowe: dyskurs, model medyczny, model funkcjonalny, model społeczno-polityczny, obrazy niepełnosprawności

  keywords: medical model, functional model, the model of socio-political discourse, images of disability

24
25
 • The impact of culture on the functioning process of small Arab companies / Maria STOJKOW // W: Economy in changing society: consumptions, markets, organizations and social policies / ed. Maria Nawojczyk. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2011. — ISBN: 978-1-4438-2699-0 ; ISBN10: 1-4438-2699-5. — S. 263–278. — Bibliogr. s. 277–278

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych