Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Pietrzyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2240-3332

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 903361

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • Aluminium carbide formation in Hall-Heroult cell / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // Travaux du Comité International Pour l'Etude des Bauxites, de l'Alumine et de l'Aluminium ; ISSN 0350-7548. — 2010 vol. 35 no. 39, s. 612–622. — Bibliogr. s. 621–622, Abstr.. — XVIII international symposium of ICSOBA : Zhengzhou, China, 25th–27th November, 2010

 • keywords: Hall-Heroult cell, aluminum carbide, cathodic lining

2
 • Aluminium carbide formation on cathodic carbon lining in Hall-Heroult cells / Stanisław PIETRZYK // W: 5\textsuperscript{th} international conference on Electrodes and support services for primary aluminium smelters incorporating the 5\textsuperscript{th} rodding conference : 10–12 May 2011, Reykjavik, Iceland : conference proceedings / Innovation Center Iceland, Quartz Business Media. — [UK] : Aluminium International Today, [2011] + CD. — S. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza struktury i własności powłok $Al_{2}O_{3}, ZrO_{2}+Y_{2}O_{3}$ otrzymanych metodą natrysku plazmowego na podłożu grafitowymThe analysis of microstructure and properties $Al_{2}O_{3}, ZrO_{2}+Y_{2}O_{3}$ coats produced by thermal spraying method at graphite substrate / Ilona NEJMAN, Maria RICHERT, Stanisław PIETRZYK, Paweł PAŁKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 6, s. 273–278. — Bibliogr. s. 278

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, powłoki Al2O3, ZrO2+Y2O3, natrysk plazmowy

  keywords: microstructure, plasma spraying, Al2O3, ZrO2+Y2O3 coatings

4
 • Application of CVCC technique for measuring electrical conductivity of metallurgical slags and molten salts / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Tomasz SAK // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 92

 • keywords: molten salts, electrical conductivity, CVCC, metallurgical slags

5
 • Application of CVCC technique for measuring electrical conductivity of metallurgical slags and molten salts / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Tomasz SAK // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 321–326. — Bibliogr. s. 326, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: slag, electrical conductivity, electrolytes

6
 • Application of selected mathematical models for the calculations of viscosity of slags from the ”Głogów II” copper smelterWykorzystanie wybranych modeli matematycznych do obliczeń lepkości żużli pochodzących z huty miedzi ”Głogów II” / Maciej WĘDRYCHOWICZ, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // W: Metalurgia metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków 17–19.11.2014 : streszczenia referatów = Metallurgy of non-ferrous metals : international conference : abstracts. — [Gliwice : s. n.], [2014]. — S. 64–65

 • słowa kluczowe: lepkość, żużel zawiesinowy, odmiedziowanie żużla, model lepkości

  keywords: viscosity, flash smelting slag, slag decopperization, viscosity models

7
 • Characterisation of oxide coatings produced on aluminium by PEO at different frequencies of pulsed current / GĘBAROWSKI Wojciech, PIETRZYK Stanisław, RICHERT Maria // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2015 vol. 828–829, S. 427–432. — Bibliogr. s. 432, Abstr.. — Toż na dołączonym dysku Flash. — LMT 2015 : Seventh international Light Metals Technology conference : July 27–29, 2015, Port Elizabeth, South Africa / ed. H. K. Chikwanda, S. Chikosha. — 978-3-03835-562-5. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.828-829.427.pdf

 • keywords: microstructure, coatings, plasma electrolytic oxidation, aluminium oxide, X-ray diffraction

8
 • Characteristics of oxide coatings produced on aluminium by PEO at different electrical parameters / W. GĘBAROWSKI, S. PIETRZYK // W: 19th ICC : International Corrosion Congress : November 2–6, 2014, Jeju, Korea : program & abstracts. — [Korea : s. n.], [2014]. — Opis część. wg okł.. — S. 47. — Pełny tekst dołączony na dysku Flash. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • keywords: plasma electrolytic oxidation, aluminium alloy, oxide coatings

9
 • Charakterystyka ilościowa złomu elektrycznych i elektronicznych urządzeń laboratoryjnychThe quantitative characterization of waste from electrical and electronic laboratory equipment / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 6, s. 301–306. — Bibliogr. s. 306

 • słowa kluczowe: ZSEE, recykling, metale nieżelazne, płytki PCB

  keywords: WEEE, recycling, non-ferrous metals, PCB

10
 • Charakterystyka wzrostu warstwy tlenkowej na aluminium w procesie plazmowego utleniania elektrolitycznego[Growth characteristics of the oxide layer on aluminium in the process of plasma electrolytic oxidation] / Wojciech GĘBAROWSKI, Stanisław PIETRZYK // W: Metale lekkie 2013 : 24–26.04.2013, Niepołomice. — [Polska : s. n.], 2013. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Silver recovery from zinc metallurgical sludge – analysis of solutions / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Barbara TORA, Mirosław Fatyga, Grażyna Pajor, Arkadiusz Mańka // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01027, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/BJeVoY [2018-02-05]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Wisła, Poland, September 20-23, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Corrosion resistance of oxide coatings on aluminium produced at different electrical conditions during PEO processOdporność na korozję warstw tlenkowych na aluminium wytwarzanych w różnych warunkach prądowych w procesie PEO / Wojciech GĘBAROWSKI, Stanisław PIETRZYK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2013 R. 56 nr 11, s. 508–510. — Bibliogr. s. 510

 • słowa kluczowe: korozja, tlenek glinu, plazmowe utlenianie elektrolityczne

  keywords: corrosion, plasma electrolytic oxidation, aluminium oxide

13
 • Critical metals – resources, economy and recycling / Stanisław PIETRZYK // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 57–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Density and molar volume of the $Cu-Pb-Fe$ alloys in the liquid stateGęstość i objętość molowa stopów $Cu-Pb-Fe$ w stanie ciekłym / Tomasz SAK, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // W: Metalurgia metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków 17–19.11.2014 : streszczenia referatów = Metallurgy of non-ferrous metals : international conference : abstracts. — [Gliwice : s. n.], [2014]. — S. 66

 • słowa kluczowe: metoda dylatometryczna, gęstość, objętość molowa, stop Cu-Pb-Fe

  keywords: dilatometric method, density, Cu-Pb-Fe alloy, molar volume

15
16
 • Direct observation of removal of copper from lead bullion by means of aluminum / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Tomasz SAK, Andrzej Cybulski // W: AFC-13 : Asia foundries – challenges and opportunities in modern developments in the foundry : the 13\textsuperscript{th} Asian Foundry Congress : [28–30 October 2015], Hanoi, Vietnam / ed. Pham Chi Cuong. — Hanoi : Bach Khoa Publishing House, [2015]. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • keywords: refining, lead bullion, decoppering

17
 • Effect of pulsed current parameters on plasma electrolytic oxidation process / Wojciech GĘBAROWSKI, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 59–60. — Błędnie podano nazwisko: Stanisław Piertrzyk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Ekstrakcja aluminium ze zgarów pochodzących z przetopu złomówExtraction of aluminum from dross received during scrap melting / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Kamil Legomski, Anna KOŃKO // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 9, s. 453–458. — Bibliogr. s. 457–458

 • słowa kluczowe: recykling, aluminium, sole stopione, zgary

  keywords: recycling, aluminum, dross, molten, salts

19
 • Electrical conductivity of cryolite - based system with low melting temperature / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK // W: 2015 Sustainable industrial processing summit & exhibition [Dokument elektroniczy] : 4–9 October 2015, Antalya, Turkey : proceedings / ed. by Florian Kongoli. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey] : FLOGEN STARS OUTREACH, [2015]. — 1 dysk optyczny. — (Metals and Materials Processing in a Clean Environment ; ISSN 2291-1200). — Dod. ISBN 978-1-987829-29-4. — e-ISBN: 978-1-987820-11-9. — S. 121–129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 129, Abstr.. — Vol. 7 ID sips15_13_93FS

 • keywords: electrical conductivity, low-melting electrolytes, aluminum electrolysis

20
 • Electrical conductivity of low-melting $AlF_{3}-NaF$ and $KF-AlF_{3}$ solutions / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 169–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.. — International Conference of Non-Ferrous Metals – Processing and New Materials (ICNFM). — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.169.pdf

 • keywords: aluminium electrolysis, electrical conductivity, low-melting electrolytes

21
 • Electrical conductivity of molten KF-$AlF3$ solutions / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Wojciech GĘBAROWSKI // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Emisje zanieczyszczeń w hutnictwie metali nieżelaznych - metody ich zapobiegania i ograniczania[Emissions of pollutants in non-ferrous metallurgy - methods of preventing and limiting] / Stanisław PIETRZYK // W: Bezpieczeństwo chemiczne a ochrona zdrowia 2017 : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10–11 października 2017 : streszczenia wykładów plenarnych, referatów i posterów, program konferencji / red. Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, [2017]. — Opis częśc. na podst. okł. — Błędna data wydania: 2016. — ISBN: 978-83-65951-00-7. — S. 28

 • słowa kluczowe: metale nieżelazne, emisja zanieczyszczeń, najlepsze dostępne techniki

23
 • Extraction of aluminum from dross received during scrap melting / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Anna KOŃKO, Kamil Legomski // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Extraction of aluminum from melting loss coming from melting the scrap / Anna KOŃKO, Kamil Legomski, Stanisław PIETRZYK // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 115–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym w metalurgii metali nieżelaznych[Circular economy in metallurgy of non-ferrous metals] / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Andrzej PIOTROWICZ, Andżelika BUKOWSKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 17–18. — Bibliogr.. — Poster dostępny pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych