Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Sołtys, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6007-9211

ResearcherID: V-2116-2017

Scopus: 56979141700

PBN: 909529

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczychAnalysis of blasting explosive charge weight improvement in defining mining and geological conditions / Józef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie na otoczenie, dopuszczalne ładunki MW

  keywords: blasting works, impact on the environment, permissible charge weight

2
 • Analiza oddziaływania na otoczenie drgań wzbudzanych przez roboty strzałowe z zastosowaniem metody Matching Pursuit[Analysis of the impact of the environment of ground vibrations induced by blasting using the method of Matching Pursuit] / Anna SOŁTYS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 186, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0572) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 183–[187]. — ISBN: 978-83-7464-752-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadkuThe analysis of the impact of dynamic influences from the blasting works on the surrounding of the mining shaft - casy study / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie, podszybie

  keywords: blasting works, dynamic influence, pit bottom

4
 • Analysis of the blast-induced vibration structure in open-cast mines / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER // Journal of Vibroengineering ; ISSN 1392-8716. — 2017 vol. 19 iss. 1, s. 409–418. — Bibliogr. s. 417–418

 • keywords: opencast mining, signal analysis, open-pit mining, blasting, paraseismic vibrations, matching pursuit

5
 • Aparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych – rys historyczny, Cz. 1[Equipment for vibration measurements in the open cast mines surrounding – history, Pt. 1] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 2, s. 78–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Aparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych –- rys historyczny, Cz. 2[Equipment for vibration measurements in the open cast mines surrounding – history, Pt. 2] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 3, s. 38–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania efektu sejsmicznego a nowoczesne systemy odpalania ładunków materiałów wybuchowychThe study of seismic effects and modern systems of blasting explosives / Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, oddziaływanie drgań na otoczenie

  keywords: opencast mining, blasting works, millisecond blasting, vibration impact on the environment

8
 • Badania kontrolne i dokumentacyjne oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu kopalń odkrywkowych : [streszczenie][Control and documentation studies of the impact of blasting on buildings in the surroundings of open pit mines] / Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan Winzer // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 230–231. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — J. Winzer - afiliacja: Exploconsult Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Control and documentation studies of the impact of blasting on buildings in the surroundings of open pit mines / Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan Winzer // Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment ; ISSN: 1643-7608. — 2017 vol. 16 iss. 4, s. 179–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-12. — J. Winzer - afiliacja: Exploconsult Sp. z o. o., Cracow. — tekst: https://goo.gl/6wTFtM

 • keywords: mining, blasting works, millisecond blasting technique, ground-borne vibration

10
 • Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditionsProblematyka wyznaczania dopuszczalnych ładunków MW w zróżnicowanych warunkach geologicznych / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 825–845. — Bibliogr. s. 844–845

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, drgania parasejsmiczne, równanie propagacji, dopuszczalne ładunki

  keywords: blasting works, propagation equation, ground vibrations, acceptable explosive charge mass

11
 • Dobór opóźnienia milisekundowego z zastosowaniem symulacji komputerowej - weryfikacja efektu sejsmicznego w oparciu o pomiary terenoweDelay time optimization based on computer simulation - verification of ground born vibration effect according to field measurements / Anna SOŁTYS // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 3, s. 98–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, oddziaływanie drgań

  keywords: mining, blasting works, milisecond blasting technique, ground born vibration

12
 • Dokumentowanie oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowychDocumentation of blasting operations impact on the open cast mining plants' surrounding / Jan WINZER, Jacek SIERADZKI, Anna SOŁTYS // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 4, s. 26–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Drgania wzbudzane robotami strzałowymi w kopalni odkrywkowej a wstrząsy w kopalni podziemnejVibrations induced by blasting works in opencast mine and shocks in underground mine / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 6, s. 35–45. — Bibliogr. s. 45

 • słowa kluczowe: technika strzelnicza, oddziaływanie drgań, system monitoringu drgań, górnictwo odkrywkowe i podziemne

  keywords: blasting technique, vibration influence, vibration monitoring system, open-pit and underground mining

14
 • Dwa lata pracy systemu monitorującego drgania wzbudzane robotami strzałowymi w kopalniach odkrywkowychTwo years of work the automated measuring system KSMD monitoring of the vibrations induced by blasting works / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2016 nr 1, s. 27–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, monitoring drgań, oddziaływanie drgań

15
 • Informatyczne systemy do optymalizacji odpalania siatek wieloszeregowych z użyciem zapalników elektronicznych E*StarAn example of the application of the Austin Powder Company IT systems to optimize the firing of multi-series grids with the use of the E*Star electronic detonators / Anna SOŁTYS, Barbara Gołąbek, Tomasz Żołądek // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2018 nr 1, s. 54–60. — Bibliogr. s. 60, Summ.. — Artykuł przygotowano na podstawie wystąpienia na 4. Polskim Kongresie Górniczym

 • keywords: mining, blasting works, milisecond blasting technique, reduction of blast vibration

16
 • Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobkuThe complex method of the muck pile fragmentation assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 8, s. 25–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, skład ziarnowy, Split Desktop 2.0, modelowanie SfM

17
 • Kopalniana stacja monitoringu drgań KSMD APNVibration monitoring station mine KSMD PAN / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 1, s. 47–56. — Bibliogr. s. 56

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, oddziaływanie drgań, system monitoringu drgań

  keywords: blasting technique, open pit mining, ground vibration monitoring system, ground vibration influence

18
 • KSMD APN - historia pracy jednej stacji pomiarowejKSMD APN - history operation of one ground born vibration monitoring system unit / Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 3, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, roboty strzałowe, monitoring drgań, drgania indukowane robotami strzałowymi

  keywords: mining, blasting works, ground borne vibration, ground borne vibration monitoring

19
 • Method for studying the structure of blast-induced vibrations in open-cast mines / Józef PYRA, Anna SOŁTYS // Journal of Vibroengineering ; ISSN 1392-8716. — 2016 vol. 18 iss. 6, s. 3829–3840. — Bibliogr. s. 3839–3840, Abstr.

 • keywords: signal analysis, paraseismic vibrations, impact of vibration on the environment, matching pursuit

20
 • Metody prowadzenia pomiarów i ocen oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie[Measurements and assessments methods of the explosive demolition impact on the environment] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2016 nr 9, s. 110–115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Minimalizacja oddziaływania na środowisko przez zmianę struktury drgań wzbudzanych robotami strzałowymi[Minimizing the impact on the environment by changing the structure of the vibration induced by blasting works] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // W: Nowe techniki stosowania materiałów wybuchowych : praca zbiorowa / pod red. Jacka Sobali. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014. — Na obwolucie: X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna "Bezpieczeństwo robót strzałowych" : patronat honorowy Prezes Wyższego Urzędu Górniczego : Szczyrk, 8–10 października 2014 r.. — ISBN: 978-83-61126-82-9. — S. 148–161. — Bibliogr. s. 161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowychThe module computer software which can be applied during blasting works / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, programy modułowe

  keywords: blasting works, modular software, open strip mining

23
 • Monitoring drgań jako skuteczne narzędzie do kontrolowania oddziaływania na obiektyVibration monitoring as an efficient instrument to control the impact on buildings / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 229–244. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, monitoring drgań, oddziaływanie robót strzałowych

  keywords: vibration monitoring, surface mining, impact of blasting works

24
 • Monitoring drgań wzbudzanych robotami strzałowymi – 2 lata pracy zautomatyzowanego systemu pomiarowego KSMDMonitoring vibrations induced by blasting works - 2 years of work of the automated measuring system KSMD / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 7, s. 7–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, oddziaływanie drgań, system monitoringu drgań

  keywords: blasting technique, open pit mining, ground vibration monitoring system, ground vibration influence

25
 • Monitorowanie oddziaływania robót strzałowych na otoczenie – nowe rozwiązaniaMonitoring the impact of blasting works on the environment – new solutions / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WIZNER // Materiały Wysokoenergetyczne = High Energy Materials ; ISSN 2083-0165. — 2012 t. 4, s. 50–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, monitoring drgań

  keywords: blasting works, vibration monitoring