Wykaz publikacji wybranego autora

Maksymilian Smolnik, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57004948900

PBN: 3961341

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Algorytmizacja procedury oceny niezawodności z zastosowaniem procesów MarkowaAlgoritmisation of reliability estimation procedure with the use of Markov processes / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLIV Zimowej Szkoła Niezawodności : Szczyrk, 10–16 stycznia 2016. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7814-490-8. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, niezawodność, programy obliczeniowe

  keywords: reliability, safety, computational software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości szacowania parametrów mieszanin rozkładów prawdopodobieństwa za pomocą sztucznych sieci neuronowychAnalysis of the possibilities of estimating distributions mixtures parameters using artificial neural networks / Wojciech SIKORA, Grzegorz WIĄZANIA, Maksymilian SMOLNIK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1301–1306. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1306, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, mieszanina rozkładów prawdopodobieństwa, szacowanie parametrów rozkładów prawdopodobieństwa

  keywords: artificial neural networks, mixture of distributions, estimating the parameters of probability distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An estimation of koon systems availability using a simulation methodPrognozowanie gotowości układów typu kzn metodą symulacyjną / Grzegorz WIĄZANIA, Maksymilian SMOLNIK, Robert PILCH // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 nr 4, s. 91–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, gotowość układów typu kzn, modele symulacyjne, procesy Markowa

  keywords: availability, koon systems availability, simulation models, Markov processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A comparative analysis of praxiological networks and selected IDEF models / Maksymilian SMOLNIK // W: TRIZ Future Conference : bridging creativity in science, entrepreneurship, industry and education : the 17th international conference of the European TRIZ Association : 4-6 October 2017, Finland Lappeenranta : book of abstracts. — Lappeenranta : University of Technology, 2017. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A comparative analysis of praxiological networks and selected IDEF models / Maksymilian SMOLNIK // Innovator (Hannover) : journal of the European TRIZ Association ; ISSN 1866-4172. — 2017 vol. 04 [nr] 02/2017 spec. iss., s. 4–11. — Tryb dostępu: http://www.etria.eu/innovator/ETRIAjournal2017vol04.pdf [2018-01-24]. — Bibliogr.s. 11, Abstr.. — Selected papers presented at the 17th international TRIZ future conference : bridging creativity in science, entrepreneurship, industry and education : October 4–6, 2017, Lappeenranta, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • A conception of modernising LEMACH designing methods using TRIZ instruments / Maksymilian SMOLNIK // W: TRIZfest-2014 : theories and applications : the 10\textsuperscript{th} international conference : September 4–6, 2014, Prague , Czech Republic : conference proceedings / eds. Valeri Souchkov, Tuomo Kässi. — Knoxville : International TRIZ Association – MATRIZ, cop. 2014. — ISBN: 978-0-692-27134-6. — ISSN 2374-2275. — S. 10–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

 • keywords: LEMACH methods, designing methods, ARIZ

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • A conception of the modernisation of the chosen tramcars' maintenance systemKoncepcja modernizacji systemu obsługiwania wybranych wagonów tramwajowych / Maksymilian SMOLNIK, Małgorzata HEINRICH, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2013 nr 2, s. 209–219. — Bibliogr. s. 219, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, wagony tramwajowe, proces eksploatacji, analiza uszkodzeń, poprawa systemu obsługiwania

  keywords: reliability, tramcars, maintenance process, failure analysis, improvement of maintenance system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • A praxeological model of creative actions in the field of mechanical engineering : abstract / Maksymilian Leszek SMOLNIK // W: TRIZ Future Conference  2016 : Systematic innovation and creativity : Wrocław, Poland 24\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} October 2016. — [Wrocław : University of Science and Technology], [2016]. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • A praxiological chain model applied to the algorithm of inventive problem solving / Maksymilian SMOLNIK // W: TRIZfest – 2017 [Dokument elektroniczny] : the 13th international conference : September 14–16, 2017, Kraków, Poland : conference proceedings / ed. Valeri Souchkov. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Knoxville : International TRIZ Association - MATRIZ, cop. 2017. — Dysk Flash. — (Proceedings of the TRIZfest International Conference ; ISSN 2374-2275). — e-ISBN: 978-02-692-95158-3. — S. 14–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: ARIZ, praxiology, praxiological chain model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • A praxiological model of a machine modernisation processPrakseologiczny model procesu modernizacji maszyn / Maksymilian SMOLNIK // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 no. 3, s. 103–107. — Bibliogr. s. 107, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: proces projektowania, proces modernizacji maszyn, modele prakseologiczne, prakseologia

  keywords: designing process, praxiology, machine modernisation process, praxiological models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Failure stream parameter as the reliability characteristic of the maintenance process of the selected mining machinesParametr strumienia uszkodzeń jako charakterystyka niezawodności procesu eksploatacji wybranych maszyn górniczych / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Maksymilian SMOLNIK, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2014 no. 1, s. 81–93. — Bibliogr. s. 92, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, maszyny górnicze, ocena procesu eksploatacji, odnowy profilaktyczne, parametr strumienia uszkodzeń, modernizacja procesu obsługiwania

  keywords: reliability, mining machines, failure stream parameter, assessment of the maintenance process, preventive maintenance, modernisation of the servicing process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Formation of „koon” systems reliability estimated with analytical and simulation calculation methodsZapewnienie wymaganej niezawodności układu typu „kzn” szacowanej analitycznymi i symulacyjnymi metodami obliczeniowymi / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Journal of KONBiN : Journal of Safety and Reliability ; ISSN 1895-8281. — 2017 no. 42, s. 255–272. — Bibliogr. s. 271–272, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, obiekty odnawialne, układy typu kzn, metody szacowania niezawodności

  keywords: reliability, renewable objects, koon systems, reliability estimation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jok-2017-0028

13
 • Koncepcja modelu symulacyjnego do szacowania niezawodności z zastosowaniem dekompozycji strukturalnej układówA concept of simulational model for reliability estimation with the use of structural decomposition of systems / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLVI Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk, [7–13 stycznia 2018]. — Szczyrk : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2018. — ISBN: 978-83-7815-708-4. — S. 73–74. — Bibliogr. s. 73,74. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, niezawodność, struktury niezawodnościowe

  keywords: computer simulation, reliability, reliability structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Koncepcja oceny systemu eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiejA conception of the valuation of the vehicles' maintenance system in municipal public transport services / Maksymilian SMOLNIK, Grzegorz WIĄZANIA, Jan SZYBKA // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2014 R. 15 nr 7–8, s. 43–47. — Bibliogr. s. 47. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: eksploatacja pojazdów, komunikacja miejska

  keywords: public transport, use of vehicles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Koncepcja strategii odnów profilaktycznych na przykładzie pojazdów szynowych komunikacji miejskiej[An example of the conception of preventive maintenance strategy for the rail-vehicles used in urban transport] / Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Problemy utrzymania systemów technicznych : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Siergiejczyka ; Politechnika Warszawska. Wydział Transportu. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. — ISBN: 978-83-7814-269-0. — S. 171–182. — Bibliogr. s. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koncepcja systemu informacyjnego wspomagającego kierowanie eksploatacją złożonych odnawialnych obiektów technicznychA conception of the information system supporting the managing of renewable complex technical objects operation and maintenance / Maksymilian SMOLNIK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1307–1312. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1312, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: proces eksploatacji, kierowanie eksploatacją, system informacyjny

  keywords: information system, operation and maintenance process, operation and maintenance managing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kształtowanie układów technicznych w aspekcie zapewnienia ich niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowaniaDeveloping technical systems in order to attain their reliable and safe functioning / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1210–1218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1218, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność, trwałość, bezpieczeństwo eksploatacji układów technicznych, poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa, wskaźniki niezawodności, projektowanie obiektów technicznych

  keywords: reliability, durability, SIL, safety of technical systems operation, safety integrity levels, reliability indexes, technical objects designing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Ocena poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) wg normy EN 61508 oraz z zastosowaniem procesów MarkowaEvaluation of the safety integrity level (SIL) due to the guidelines of en 61508 and with the use of Markov processes / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Maciej Szkoda, Jan SZYBKA // Journal of KONBiN ; ISSN 1895-8281. — 2015 t. 3, s. 73–84. — Bibliogr. s. 83–84, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, niezawodność, SIL

  keywords: reliability, safety, SIL

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jok-2015-0041

20
 • Ocena poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) wg normy EN 61508 oraz z zastosowaniem procesów MarkowaEvaluation of the safety integrity level (SIL) due to the guidelines of en 61508 and with the use of Markov processes / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Maciej Szkoda, Jan SZYBKA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLIII Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk, 11–17 stycznia 2015. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7814-341-3. — S. 79–80. — Bibliogr. s. 79. — Tekst pol.-ang.. — R. Pilch, M. Smolnik, J. Szybka afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, niezawodność, SIL

  keywords: reliability, safety, SIL

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Prakseologiczny model kształcenia w technicznych szkołach wyższychA praxiological model of education in technical universities / Jan SZYBKA, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK // Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education ; ISSN 1507-6563. — 2017 nr 2, s. 117–129. — Bibliogr. s. 129, Abstr.

 • słowa kluczowe: jakość kształcenia, kształtowanie procesu dydaktycznego, ocena procesu dydaktycznego, model prakseologiczny, techniczna szkoła wyższa

  keywords: quality of education, didactic process formation, didactic process evaluation, praxicological model, technical university

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Quality formation in the design process based on the example of a selected machine componentKształtowanie jakości w procesie projektowania na przykładzie wybranego zespołu maszynowego / Małgorzata HEINRICH, Wojciech SIKORA, Maksymilian SMOLNIK // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2016 nr 2, s. 145–152. — Bibliogr. s. 151, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: jakość, przegub elastyczny, proces projektowania, TRIZ

  keywords: quality, design pocess, elastic joint, TRIZ

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Szacowanie niezawodności z wykorzystaniem trójparametrowego rozkładu gammaReliability estimation with the use of generalised gamma distribution / Małgorzata HEINRICH, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1047–1054. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1053–1054, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność, trójparametrowy rozkład gamma, szacowanie niezawodności, rozkłady prawdopodobieństwa

  keywords: reliability, generalised gamma distribution, reliability estimation, probability distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ wybranych czynników na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)Effect of selected factors on the safety integrity level (SIL) / Młynarski Stanisław, PILCH Robert, Kaczor Grzegorz, SMOLNIK Maksymilian, Szkoda Maciej, SZYBKA Jan // Journal of KONBiN ; ISSN 1895-8281. — 2015 t. 3, s. 85–98. — Bibliogr. s. 97–98, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, poziomy nienaruszalności SIL, struktura niezawodnościowa, czas odnowy

  keywords: safety, safety integrity levels (SIL), reliability-wise configuration, repair time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jok-2015-0042

25
 • Wpływ wybranych czynników na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SILEffect of selected factors on the safety integrity level / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Grzegorz Kaczor, Maciej Szkoda, Jan SZYBKA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLIII Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk, 11–17 stycznia 2015. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7814-341-3. — S. 81–82. — Bibliogr. s. 81. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo fukcjonalne, ocena ryzyka, poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

  keywords: risk assessment, functional safety, safety integrity level

  cyfrowy identyfikator dokumentu: