Wykaz publikacji wybranego autora

Krystyna Slany, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901257
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnegoAlternative forms of marital-family life / Krystyna SLANY // W: Jedna Polska? : dawne i nowe zróżnicowania społeczne : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kojdera. — Kraków : Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, 2007. — S. 237–268. — Bibliogr. s. 268

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Changing patterns of migration in Poland : integration of migrant women in the Polish labour market and society / Krystyna SLANY, Agnieszka Małek, Magdalena Ślusarczyk // W: Women in new migrations : current debates in European societies / eds. Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi. — Cracow : Jagiellonian University Press, cop. 2010. — ISBN: 978-83-233-2473. — S. 263–297. — Bibliogr. s. 291–297. — Afiliacja: UJ i AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Co to znaczy być migrantką?[What does mean to be a migrant woman?] / Krystyna SLANY // W: Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / pod red. Krystyny Slany. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. — ISBN: 978-83-233-2600-7. — S. 7–28. — Afiliacja potwierdzona oświadczeniem Autorki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Europa w perspektywie demograficznej: wzajemne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i demograficzne w społeczeństwie wiedzy[Europe from demographic perspective: reciprocal relationships between social, economic and demographic spheres] / Krystyna SLANY // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 55–86. — Bibliogr. s. 83–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Female migration from Central-Eastern Europe:demographic and sociological aspects / Krystyna SLANY // W: Migration and mobility in an enlarged Europe : a gender perspective / Sigrid Metz-Göckel, Mirjana Morkvasic, A. Senganata Münst (eds.). — Opladen& Farmington Hills : Barbara Budrich Publishers, [2008]. — ISBN: 978-3-86649-108-3. — S. 27–45. — Afiliacja potwierdzona oświadczeniem Autorki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gender Studies / red. serii Krystyna SLANY. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Gender w społeczeństwie polskimGender in Polish society / pod red. Krystyny SLANY, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2011. — 382 s.. — Bibliogr. s. 349–373. — ISBN: 978-83-7688-056-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Globalne czynniki przemiany rodziny we współczesnym świecie[The global determinants of the changes of the family in the postmodern world] / Krystyna SLANY // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-000-6. — S. 151–164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Imigranci w Polsce w latach 1989–2008 : analiza zjawiska z uwzględnieniem płci i ekonomiiImmigrants in Poland in 1989–2008 : phenomenon analysis taking into account gender and economy / Krystyna SLANY, Magdalena Ślusarczyk // Biuletyn RPO. Materiały ; ISSN 0860-8334. — 2010 nr 70: Zeszyty Naukowe : Ziemia obiecana czy przystanek w drodze? = Promised land or just a stop on the way?, s. 94–143. — Bibliogr. s. 137–141, Summ.. — W publik. podano nr ISSN dla tyt.: Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Jaka jest polska rodzina? : spojrzenie demografa i socjologa[What is the Polish family like? : a demographer's and sociologist's view] / Krystyna SLANY // Zeszyty Karmelitańskie : pismo poświęcone duchowości ; ISSN 1230-7041. — 2007 nr 1, s. 42–47. — Afiliacja potwierdzona oświadczeniem Autorki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kobiety imigrantki w Polsce – perspektywa genderowaFemale immigrants in Poland – from a gender perspective / Krystyna SLANY // W: Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak.. — Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010. — ISBN: 978-83-7688-016-7. — S. 223–238. — Pierwsza afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Między dwoma krajami i dwoma światami życia : na przykładzie migrantek–prostytutek z Ukrainy w Krakowie[Between two lives and two countries : the case of migrant sex workers from Ukraine in Kraków] / Krystyna SLANY, Karolina Krzystek // W: Mozaiki przestrzeni transnarodowych : teorie – metody – zjawiska / pod red. Łukasza Krzyżowskiego i Sylwii Urbańskiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2010. — ISBN: 978-83-7688-036-5. — S. 101–122. — Bibliogr. dla całej książki s. 235–253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Migracje kobiet w Europie środkowo-wschodniej po roku 1989Women migrations in Central and Eastern Europe after 1989 / Krystyna SLANY // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 323–334. — Bibliogr. s. 332–334

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowe migracje kobiet – obiektywne trendy i subiektywne doświadczenia : przypadek imigrantek w PolsceNew migrations of women : objective trends and subjective experiences : the case of immigrants in Poland / Krystyna SLANY // Societas Communitas ; ISSN 1895-6890. — 2012 nr 1: Kobiety, migracja i praca, s. 27–56. — Bibliogr. s. 53–56. — Dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ponowoczesne rodziny – konstruowanie więzi i pokrewieństwa[Post-modern family - creating ties and kinship] / Krystyna Slany // W: Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej / pod red. Krystyny Slany. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. — (Gender Studies / ISUJ). — ISBN: 978-83-233-3455-2. — S. 45–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rodzina w refleksji feministyczno-genderowej[Feminism and gender issues in contemporary families] / Krystyna SLANY // W: Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-056-3. — S. 225–248. — Bibliogr. dla całej publ. s. 349–373. — Dodatkowa afiliacja Autorki: Instytut Socjologii UJ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rozwój refleksji genderowej i studiów nad społeczno-kulturową tożsamością płci w Polsce[Reflection on gender and gender studies in Poland] / Krystyna SLANY, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka // W: Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-056-3. — S. 7–16. — Bibliogr. dla całej publ. s. 349–373. — Dodatkowa afiliacja dla K. Slany: Instytut Socjologii UJ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Women in new migrations : current debates in European societies / eds. Krystyna SLANY, Maria Kontos, Maria Liapi. — Cracow : Jagiellonian University Press, cop. 2010. — 328 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-233-2473. — K. Slany dod. afiliacja: UJ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • W mozaice zagadnień życia małżeńsko-rodzinnego : wprowadzanie[In a mosaic of issues marriage and family life : introduction] / Krystyna SLANY // W: Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej / pod red. Krystyny Slany. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. — (Gender Studies / ISUJ). — ISBN: 978-83-233-3455-2. — S. 7–27. — Bibliogr. s. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej[Isuess of marriage and families from feminist and gendered prespective] / pod red. Krystyny SLANY. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. — 256 s.. — (Gender Studies / ISUJ). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-233-3455-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zostać czy wracać? : dylematy emigrantaStay or come back? : emigrants dilemmas / Krystyna SLANY, Magdalena Ślusarczyk // W: Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak.. — Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010. — ISBN: 978-83-7688-016-7. — S. 163–177. — Pierwsza afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: