Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Słaby, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Nowe funkcjonalności w systemach inteligencji biznesowej w kontekście kultury organizacjiThe new features in business intelligence systems in view of the organizational culture / Anna SŁABY, Wioletta BURNET-WYRWA // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 3 dod.: CD, s. 850–859. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 858–859, Streszcz., Abstr.. — Dostęp również online: {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_3_2016_plik_na_cd.pdf} [2016-05-09]

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, Business Intelligence, samoobsługowe systemy inteligencji biznesowej

  keywords: organizational culture, Business Intelligence, Self-Service Business Intelligence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Organizacyjne uczenie się na przykładzie europejskich niskokosztowych linii lotniczychOrganizational learning, from the evidence base of European low cost airlines / Wioletta BURNET-WYRWA, Anns SŁABY // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2015 R. 22 nr 5 dod.: CD cz. 7 Koncepcje i metody zarządzania rozwojem organizacji, s. 982-998. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 995-998, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, kryzys, organizacja ucząca się, tanie linie lotnicze

  keywords: knowledge management, crisis, learning organization, low cost airlines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ praktyk nowego zarządzania publicznego na poprawę świadczenia usług przez organizacjęThe impact of new management practices to improve public services provided by the organization / Anna SŁABY // W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. nauk. Marek Lisiński, Magdalena Wróbel ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-65621-23-8. — S. 93–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność, New Public Management, zarządzanie publiczne

  keywords: efficiency, New Public Management, public management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Zarządzanie przez cele w szczupłym przedsiębiorstwieManagement by objectives in a lean enterprise / Halina BURKAT, Anna SŁABY // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-65621-22-1. — S. 135–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: lean managament, zarządzanie przez cele, karta celów

  keywords: lean managament, management by objectives, card purposes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa handlowegoTrust in interorganizational relationships on the example of a trading company / Dagmara LEWICKA, Monika PEC, Anna SŁABY // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management ; ISSN 0137-5466. — 2017 nr 2, s. 215–228. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zaufanie, relacje międzyorganizacyjne

  keywords: trust, inter-organizational relationships

  cyfrowy identyfikator dokumentu: