Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Skotniczny, inż.

specjalista

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4003332
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 102, z ogólnej liczby 102 publikacji Autora


1
 • Bezczujnikowe sterowanie napędem SRMSensorless control system of SR drive / Jacek ZARUDZKI, Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2011 R. 87 nr 12a, s. 183–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. — tekst: http://www.sigma-not.pl/theme/images/pp-mini.bmp

 • keywords: switched reluctance motor, sensorless control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Dyskryminator napięcia z histerezą[Discriminator of tension with hysteresis] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: H03K. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 249653 A1 ; Opubl. 1986-03-25. — Zgłosz. nr P.249653 z dn. 1984-09-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1986  nr 6, s. 57. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL249653A1.pdf

 • słowa kluczowe: dyskryminator napięcia

  keywords: discriminator of tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • High power supply for large magnetron gun / Konstanty MARSZAŁEK, Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY // W: ELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — ISBN10: 83-88309-46-3. — S. 264. — Bibliogr. s. 264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • Przetwornik pomiarowy[Measuring transducer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: G01R 19/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 280445 A1 ; Opubl. 1991-01-14. — Zgłosz. nr P.280445 z dn. 1989-07-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1991  nr 1, s. 80. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL280445A1.pdf

 • słowa kluczowe: przetwornik pomiarowy

  keywords: measuring transducer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Separator analogowych sygnałów elektrycznych[Analog signal isolating amplifier] / Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY // Radioelektronik re ; ISSN 0137-6802. — 2009 [nr] 4, s. 20–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Separator sygnałów elektrycznych[Separator of electric signals] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef. — Int.Cl.\textsuperscript{4}: H03F. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 267866 A1 ; Opubl. 1989-04-03. — Zgłosz. nr P.267866 z dn. 1987-09-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1989  nr 7, s. 61-62. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL267866A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób bezczujnikowego sterowania wysokoobrotowego przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ do bezczujnikowego sterowania wysokoobrotowego przełączalnego silnika reluktancyjnego[Sensorless method of controlling for high speed switched reluctance motor and a system for high speed sensorless control of a switched reluctance motor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef. — Int.Cl.: H02P 25/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396979 A1 ; Opubl. 2013-05-27. — Zgłosz. nr P.396979 z dn. 2011-11-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 11, s. 56. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396979A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób bezczujnikowego sterowania wysokoobrotowego przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ do bezczujnikowego sterowania wysokoobrotowego przełączalnego silnika reluktancyjnego[Sensorless method of controlling for high speed switched reluctance motor and a system for high speed sensorless control of a switched reluctance motor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: H02P 25/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223396 B1 ; Udziel. 2016-01-20 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.396979 z dn. 2011-11-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223396B1.pdf

 • słowa kluczowe: silnik reluktancyjny, bezczujnikowe sterowanie

  keywords: sensorless control, switch-reluctance motor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób diagnostyki przełączalnego silnika reluktancyjnego[The diagnosis method for switched reluctance motor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef. — Int.Cl.: G01R 31/34\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 397538 A1 ; Opubl. 2013-06-24. — Zgłosz. nr P.397538 z dn. 2011-12-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 13, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL397538A1.pdf

 • słowa kluczowe: silnik reluktancyjny

  keywords: reluctance motor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób diagnostyki przełączalnego silnika reluktancyjnego[The diagnosis method for switched reluctance motor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: G01R 31/34\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221694 B1 ; Udziel. 2015-06-01 ; Opubl. 2016-05-31. — Zgłosz. nr P.397538 z dn. 2011-12-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221694B1.pdf

 • słowa kluczowe: silnik reluktancyjny

  keywords: reluctance motor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób diagnostyki stanów awaryjnych w układach dynamicznego odtwarzania napięcia[Diagnostic method for emergency states in the dynamic voltage reproduction systems] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BASZYŃSKI Marcin, DUDEK Roman, DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef, STOBIECKI Andrzej. — Int.Cl.: H02H 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418710 A1 ; Opubl. 2018-03-26. — Zgłosz. nr P.418710 z dn. 2016-09-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 7, s. 46. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418710A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób do sterowania częstotliwościowego napędu elektrycznego i układ do sterowania częstotliwościowego napędu elektrycznego[Method for frequency control of electric drives and a system for frequency control of electric drive] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef. — Int.Cl.\textsuperscript{4}: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 272624 A1 ; Opubl. 1989-11-27. — Zgłosz. nr P.272624 z dn. 1988-05-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1989  nr 24, s. 64. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL272624A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, sterowanie częstotliwościowe

  keywords: electric drive, frequency control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób i układ częstotliwościowego sterowania napędu elektrycznego[Method and system for frequency control of electric drives] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef. — Int.Cl.\textsuperscript{4}: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 276899 A1 ; Opubl. 1990-07-09. — Zgłosz. nr P.276899 z dn. 1988-12-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1990  nr 14, s. 97. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL276899A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, sterowanie częstotliwościowe

  keywords: electric drive, frequency control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób i układ do ochrony elementów półprzewodnikowych trójfazowego przekształtnika lub falownika prądu przed nadmiernymi różnicami potencjałów[Method of and circuit for protecting solid state components of a three-phase inverter or converter against excessive potential differences] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: H02H 7/20. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 290261 A1 ; Opubl. 1991-11-04. — Zgłosz. nr P.290261 z dn. 1991-05-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1991  nr 22, s. 50-51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL290261A1.pdf

 • słowa kluczowe: przekształtnik trójfazowy, ochrona elementów półprzewodnikowych, różnice potencjałów

  keywords: three-phase inverter, protecting solid state components, potential differences

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób i układ do odzyskiwania energii elektrycznej z ogniwa elektrochemicznego, zwłaszcza pierwotnego[Method and system for recovering electricity from an electrochemical cell, in particular the primary one] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef. — Int.Cl.: H02J 7/34\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 403779 A1 ; Opubl. 2014-11-10. — Zgłosz. nr P.403779 z dn. 2013-05-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 23, s. 39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL403779A1.pdf

 • słowa kluczowe: odzysk energii, ogniwo elektrochemiczne

  keywords: energy recovery, recovering electricity, electrochemical cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób i układ do odzyskiwania energii elektrycznej z ogniwa elektrochemicznego, zwłaszcza pierwotnego[Method and system for recovering electricity from an electrochemical cell, in particular the primary one] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: H02J 7/34\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223075 B1 ; Udziel. 2015-12-15 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.403779 z dn. 2013-05-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223075B1.pdf

 • słowa kluczowe: odzysk energii, ogniwo elektrochemiczne

  keywords: energy recovery, recovering electricity, electrochemical cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sposób i układ do sterowania częstotliwościowego napędu elektrycznego[Manner of and system for electric drive frequency control] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 237413 A1 ; Opubl. 1984-01-16. — Zgłosz. nr P.237413 z dn. 1982-07-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1984  nr 2, s. 50. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237413A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, sterowanie częstotliwościowe

  keywords: electric drive, frequency control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób i układ do sterowania częstotliwościowego napędu elektrycznego[Manner of and system for electric drive frequency control] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.\textsuperscript{4}: H02P 7/628. — Polska. — Opis patentowy ; PL 137352 B1 ; Opubl. 1987-04-30. — Zgłosz. nr P.237413 z dn. 1982-07-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL137352B1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, sterowanie częstotliwościowe

  keywords: electric drive, frequency control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sposób i układ do wyznaczania sygnału strumienia magnetycznego skojarzonego z fazą maszyny indukcyjnej[Method of and circuit for generating a magnetic flux signal interrelated with the phase of an induction-type electric machine] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: H02P 7/42. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 289144 A1 ; Opubl. 1991-09-09. — Zgłosz. nr P.289144 z dn. 1991-02-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1991  nr 18, s. 66. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL289144A1.pdf

 • słowa kluczowe: maszyny elektryczne, sygnał strumienia magnetycznego

  keywords: electric machines, magnetic flux signal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób i układ do wyznaczania sygnału strumienia magnetycznego skojarzonego z fazą trójfazowej maszyny indukcyjnej[The manner and system of determination of magnetic stream signal associated with a phase of three–phase induction machine] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef, ZARUDZKI Jacek. — Int.Cl.: H02P 21/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383890 A1 ; Opubl. 2009-06-08. — Zgłosz. nr P.383890 z dn. 2007-11-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 12, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383890A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób i układ do wyznaczania sygnału strumienia magnetycznego skojarzonego z fazą trójfazowej maszyny indukcyjnej[The manner and system of determination of magnetic stream signal associated with a phase of three-phase induction machine] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Jacek ZARUDZKI. — Int.Cl.: H02P 21/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212953 B1 ; Udziel. 2012-05-28 ; Opubl. 2012-12-31. — Zgłosz. nr P.383890 z dn. 2007-11-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212953B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: