Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Sidor, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909827
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Alternatywne źródła energii[Alternative energy sources] / Tadeusz SIDOR. — Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2011. — 108 s.. — Bibliogr. s. [107]–108. — ISBN: 978-83-61378-23-5. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Dod. afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza własności metrologicznych przetworników A/D zbudowanych na bazie modulatorów sigma-delta różnych rzędówMetrological analysis of A/D converters with sigma-delta modulators of different orders / Tadeusz SIDOR // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 2, s. 94–97. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modulator sigma-delta, błąd kwantyzacji, przetwornik A/D

  keywords: A/D converters, sigma-delta modulators, quantization errors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Electrical and electronic measurements and instrumentation : a concise refresher course / Tadeusz SIDOR. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 147 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1687)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Elektroniczne przetworniki pomiarowe[Electronic measurement transducers] / Tadeusz SIDOR. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 245, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0201). — Bibliogr. s. 244–[246]. — ISBN10: 83-7464-053-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Komputerowa analiza elektronicznych układów pomiarowych[Computer analysis of electronic measuring systems] / Tadeusz SIDOR. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 216, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0187). — Bibliogr. s. 216–[217]. — ISBN10:  83-7464-033-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Laboratory manual for basic metrology course / Tadeusz SIDOR, Tadeusz ŻEGLEŃ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 50 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1717). — Bibliogr. s. 50. — ISBN: 978-83-7464-283-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metrological properties of A/D converters utilizing higher order sigma-delta modulators compared with A/D converters with modulators of first order / Tadeusz SIDOR // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2014 vol. 21 no. 1, s. 37–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.

 • keywords: A/D converters, sigma-delta modulators, quantization errors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/mms-2014-0004

8
 • Modulacja częstotliwości mostkowymi układami czujników parametrycznychOscillator frequency modulated by parametric sensors in bridge configuration / Tadeusz SIDOR // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 88–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • O pewnym nieporozumieniu terminologicznym[About certain terminological misunderstanding] / Tadeusz SIDOR // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 nr 11, s. 29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Podstawy metrologii : przegląd metod i przyrządów pomiarowych[Foundations of metrology] / Tadeusz SIDOR. — Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2008. — 105 s.. — ISBN: 978-83-922186-8-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Podstawy metrologii : przegląd metod i przyrządów pomiarowych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych[Foundations of metrology] / Tadeusz SIDOR ; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy. — Katowice : Wydawnicto Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2009. — 223 s.. — ISBN: 978-83-922186-8-5. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Podstawy metrologii : przegląd metod i przyrządów pomiarowych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych[Basics of metrology. Review of instruments and measurement methods laboratory manuals] / Tadeusz SIDOR. — Wyd. 3 uzup.. — Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2010. — 216 s.. — ISBN: 978-83-61378-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Symulacyjna weryfikacja własności metrologicznych przetworników A/C typu sigma-deltaSimulation to investigate metrological properties of delta sigma type A/D converters / Tadeusz SIDOR // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVIII sympozjum = XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011 / pod red. Janusza Gajdy ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2011. — ISBN: 978-83-61528-28-9. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Symulacyjne badanie dynamiki procesu synchronizacji pętli fazowejModel investigation of PLL locking process / Tadeusz SIDOR // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 217–219. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Abstr.. — Kongres Metrologii „Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 1 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM. — Na okł. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 • słowa kluczowe: stabilność, symulacja, model synchronicznej pętli fazowej

  keywords: stability, simulation, PLL model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Time domain analysis used to investigate metrological properties of delta-sigma type A/D converters / Tadeusz SIDOR // International Journal of Electronics Letters ; ISSN 2168-1724. — 2014 vol. 2 no. 3, s. 172–179. — Bibliogr. s. 178–179. — Publikacja dostępna online od: 2014-03-01

 • keywords: oscillators, signal processing, modulation, digital electronics, analogue-digital conversion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/21681724.2014.894135

16
 • Using Monte Carlo analysis for practical investigation of sensitivity of electronic converters in respect to component tolerances / Janusz GAJDA, Tadeusz SIDOR // Electrical and Electronic Engineering ; ISSN 2162-9455. — 2012 vol. 2 no. 5, s. 297–302. — Bibliogr. s. 301–302, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Weryfikacja pomiarowa wyników badań symulacyjnych modelu czujnika inercyjnego o zmiennej dynamiceLaboratory testing of electronic model of inertial sensor with variable parameter to verify results of its simulation analysis / Tadeusz SIDOR, Tadeusz ŻEGLEŃ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 236–238. — Bibliogr. s. 238, Streszcz., Abstr.. — Na okł. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. — Kongres Metrologii „Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 1 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wstęp[Preface] / Tadeusz SIDOR // W: Podstawy metrologii : przegląd metod i przyrządów pomiarowych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych / Tadeusz Sidor ; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy. — Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochrona Pracy, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-922186-8-5. — S. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie synchronicznej pętli fazowej (PLL) w przetwornikach pomiarowych[Application of phase lock loop in measurement transducers] / Tadeusz SIDOR // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2008 vol. 54 nr 1, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: