List of selected author’s publications

Michał Siciński, dr

adiunkt

Faculty of Humanities
WH-kkf


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901254
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Ecology and sustainable development within a general social theory: old and new approaches / Michał SICIŃSKI // W: Across disciplinary boundaries towards a sustainable life : psychodynamic reflection on human behaviour / eds. Elmar A. Stuhler, Shalini Misra. — München ; Mering : Rainer Hampp Verlag, 2008. — (Research on Cases and Theories ; ISSN 0940-2829 ; vol. 12). — ISBN: 978-3-86618-205-9. — S. 43–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Left and right utopias - in favour or against the ecology of 21\textsuperscript{th} century? / Michał SICIŃSKI // W: EUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Maska: obecność w micie, w życiu społecznym, czy w duszy?The mask: its presence in myth, social life, or in the soul? / Maria Zowisło, Michał SICIŃSKI // W: Człowiek w komunikacji i kulturze / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 15) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60741-57-3. — S. 188–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz.

 • słowa kluczowe: maska, mit, kultura, marksizm, ideologiczne formy świadomości, psychoanaliza, osobowość, id/ego/superego

  keywords: culture, mask, myth, Marxism, ideological forms of consciousness, psychoanalysis, personality, id/ego/superego

4
 • Pojęcie sprawiedliwości a metoda naukowaNotion of justice and the scientific method / Michał SICIŃSKI // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 161–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Pojęcie sprawiedliwości: wzorce metodologiczne i realia kulturoweNotion of justice: methodological and cultural patterns / Michał SICIŃSKI // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 141–160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Praca: towar nie zawsze chodliwy?[Labour: a good not always in high demand] / Michał SICIŃSKI // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8. — S. 57–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Przemiany statusu wartości w świetle teorii dynamiki spiralnej[Changing status of the values: standpoint of the spiral dynamics theory] / Michał SICIŃSKI // W: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych : I ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa : 22–23 kwietnia 2010, Kraków / Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii. Zespół Aksjologii i Filozofii Społecznej. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Sekularyzacja czy przemiany religijności : (na marginesie doświadczeń dydaktycznych)[Secularization or religions transformations] / Michał SICIŃSKI // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 423–430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Wędrowiec i jego mistrz : (na marginesie \emph{Fenomenologii wędrówki} Józefa Lipca)The wanderer and his master : (on the margins of “The phenomenology of wandering” by Józef Lipiec) / Rec. Michał SICIŃSKI // Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; ISSN 0867-3888. — 2011 nr 24: Filozofia podróży i turystyki, s. 265–273

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Zmiana w podmiocie a duchowość: wokół pojęcia {\em meme}Change in the subject {\it versus} spirituality: on the concept of {\it meme} / Izabela Kopaniszyn, Michał SICIŃSKI // W: Tożsamość, podmiot, komunikowanie = Identity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-270-5. — S. 103–120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych