Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Serafin, mgr

kustosz

Biblioteka Główna
BG-ooz, Oddział Opracowania Zbiorów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
  • Biblioteka Strahovska w Pradze – perła bibliotek klasztornychStrahov Library in Prague – a gem in monastery libraries / Barbara JANCZAK, Małgorzata SERAFIN // Biblioteka ; ISSN 1506-3615. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka ; ISSN: 0551-6579. — 2008 nr 12, s. 199–210

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Hasła wzorcowe dla imprez[Authority headings for meetings] / Małgorzata SERAFIN // Tytuł Ujednolicony [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2084-543X. — 2014 nr 13, s. 20–23. — Tryb dostępu: http://www.tytulujednolicony.pl/ [2014-05-05]. — Bibliogr. s. 23. — Artykuł w ramach cyklu: Warsztat katalogera

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Kolekcja Stadtmüllerów w zbiorach Biblioteki Głównej AGH[The Stadtmüller's collection at the Main Library of the AGH University of Science and Technology] / Maria GARCZYŃSKA, Małgorzata SERAFIN // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki ; ISSN 0023-589X. — 2009 R. 54 nr 1, s. 131–156

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • {\em Przegląd Powszechny} w latach 1884–1989 : przyczynek do dziejów polskiego czasopiśmiennictwa katolickiego[{\it Przegląd Powszechny} in the period 1884–1989 : the contribution to the history of Polish catholic periodical press] / Małgorzata SERAFIN // Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 0555-0025. — 2008 R. 51 nr 3–4, s. 141–151. — Bibliogr. s. 150–151

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
  • Zagadnienie określników formy w językach haseł przedmiotowych KABA i Biblioteki Narodowej[Problem of formal subdivisions in KABA subject headings system and National Library subject headings] / Małgorzata SERAFIN // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2013 nr 8, ekran 1–10. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/110/267 [2013-11-25]. — Bibliogr. ekran 9–10, Streszcz.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  • słowa kluczowe: określniki formy, język KABA, język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej, hasła wzorcowe