Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Sepiał, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Analiza stateczności zbiornika retencyjnego w rejonie szybu „Chrobry” ZGH BolesławAnalysis of storage bunker stability in the region of the shaft “Chrobry” ZGH Bolesław / Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek SEPIAŁ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 629–639. — Bibliogr. s. 638–639, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_64.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eksploatacja wielowarstwowa złoża ${Zn-Pb}$ w filarze ochronnym wyznaczonym dla obiektów na powierzchni i ocena jej skutków na obiekty budowlaneExtraction of multi-layer ${Zn-Pb}$ deposit in safety pillar delineated under surface objects, and evaluation of damages caused by it / Jacek SEPIAŁ, Janusz OSTROWSKI, Małgorzata Zbieszczyk // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 11.–12. október 2007 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, člen ZSVTS [etc.]. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-5-6. — S. 153–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Opracowanie warunków poprawnego stosowania obudowy wraz z oceną stateczności przekopu wschodniego z objazdem wozów Granby W-1Determination of conditions for correct application of reinforcement as well as stability assesment of the eastern cross-cut with turn-round of wagons W-1 / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek Kudela, Jan Krella // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 11.–12. október 2007 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, člen ZSVTS [etc.]. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-5-6. — S. 236–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Przebudowa skrzyżowania głównych wyrobisk udostęniających na poziomie 650 m w kopalni PIAST z zastosowaniem obudowy „Polytrac”Re-supporting of mining galleries crossing on level 650 m by application of supporting POLYTRAC in mine PIAST / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jan Krella, Jacek Kudela // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Eupópskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.–10. október 2008 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, [et al.]. — [Slovak Republic] : SBS, [2008]. — ISBN: 978-80-969144-7-0. — S. 207–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rozwój technologii eksploatacji złóż w kopalniach głębinowych i działalność naukowa Katedry Górnictwa Podziemnego w okresie dziewiećdziesięcioletniej historii AGHDevelopment of deposit exploitation technology in underground mines and scientific activity of Underground Mining Department during ninety years history of AGH (Academy of Mining and Metallurgy) / Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Zbigniew RAK, Jacek SEPIAŁ, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 23–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób przebudowy skrzyżowania głównych wyrobisk transportowych na poziomie 650 m w KWK PIAST obudową typu KONTIRe-supporting of the main transport ways on level 650 m in KWK Piast by supports of KONTI type / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek Kudela, Jan Krella // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 196–205. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Stateczność zbiornika Z-3, podlegającego wpływom podwyższonych ciśnień górotworu i ustalenie sposobów jego utrzymania w KWK „Piast”The stability of bin Z-3 exposed to influences of increased rock pressures and determination of ways for their elimination in KWK “Piast” / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek Kudela, Jan Krella // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 11.–12. október 2007 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, člen ZSVTS [etc.]. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-5-6. — S. 221–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Utrzymanie stateczności chodnika transportowego w dwustronnym otoczeniu zrobów przy eksploatacji wielowarstwowej pokładu 510 w ZG PiekaryStability of the transport ways with stopes on both sides utilizing the multi-layer supports 510 in ZG Piekary / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Dariusz Rębielak, Cezary Cebula, Stefan Kołodziejczyk // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 175–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Uwarunkowania i skutki wielowarstwowej eksploatacji złoża rud cynkowo-ołowiowych w filarze ochronnym obiektów budowlanychConditions and effects of a multi-layer working of a lead-zinc ore deposit in a protective pillar of building facilities / Jacek SEPIAŁ, Janusz OSTROWSKI // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2007 nr 9, s. 134–145. — Bibliogr. s. 144. — Toż. na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego. — Na CD-ROM-ie błędny tytuł czasopisma. — Tytuł właściwy: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: