Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Klempka, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3067-1983

ResearcherID: K-6467-2012

Scopus: brak

PBN: 909694

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • VII Międzynarodowa konferencja „Jakość i użytkowanie energii elektrycznej”[7th International conference „Quality and using of electricity] / Ryszard KLEMPKA // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2004 nr 126, s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Active power filter controllers based on artificial intelligenceSterowanie energetycznym filtrem aktywnym oparte na sztucznej inteligencji / Ryszard KLEMPKA, Bogusław ŚWIĄTEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 9, s. 185–189. — Bibliogr. s. 189, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, algorytm genetyczny, filtr aktywny

  keywords: neural networks, genetic algorithms, active power filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Artificial neural network in day-ahead electricity load forecasting for large steel factory / Bogusław ŚWIĄTEK, Ryszard KLEMPKA, Jerzy DZIEŻA // W: 18\textsuperscript{th} International conference and exhibition on Electricity distriburtion [Dokument elektroniczny] : Turin, 6–9 June 2005 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.dod.: CIRED. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A new method for the C-type passive filter designNowa metoda projektowania filtru typu C / Ryszard KLEMPKA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 7a, s. 277–281. — Bibliogr. s. 281, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: filtry pasywne, harmoniczne, kompensacja mocy biernej, filtr typu C

  keywords: compensation, passive filter, power system harmonics, C-type filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bank harmonic filters operation in power supply system – cases studies / Ryszard KLEMPKA, Zbigniew HANZELKA, Yuri WARECKI // W: Power quality issues / ed. Ahmed Zobaa. — Rijeka : InTech, 2013. — ISBN: 978-953-51-1068-2. — S. 201–230. — Bibliogr. s. 229–230

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Central control system based on genetic algorithms to improve power quality / Ryszard KLEMPKA, Maciej TONDOS // W: Electrical power quality and utilisation [Dokument elektroniczny] : 9th international conference : Barcelona, 9–11 October 2007 / Technical University of Catalonia. Electrical Engineering Department. CITEA - Centre of Technological Innovation in Static Converters and Drives, Technical University of Łódź, AGH University of Science and Technology in Cracow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona] : CIMNE- International Center for Numerical Methods in Engineering, [2007]. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-84-691-0057-8. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5]. — W bazie Web of Science wersja drukowana

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Comparison of using the genetic algorithm and cuckoo search for multicriteria optimisation with limitation / Ryszard KLEMPKA, Bogusław Filipowicz // Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1303-6203. — 2017 vol. 25 iss. 2, s. 1300–1310. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1310, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-26. — B. Filipowicz - afiliacja: State Higher Vocational School in Tarnow. — tekst: https://goo.gl/RZPr64

 • keywords: genetic algorithms, optimisation, DC drive control, cuckoo search

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3906/elk-1511-252

8
9
 • Designing a group of single-branch filters taking into account their mutual influence / Ryszard KLEMPKA // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2014 vol. 63 iss. 1, s. 81–91. — Bibliogr. s. 90–91, Abstr.

 • keywords: passive filter, harmonics, compensation of reactive power

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/aee-2014-0006

10
11
 • Design of C-type passive filter for ARC furnaces / R. KLEMPKA // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2017 vol. 56 no. 1–2, s. 161–163. — Bibliogr. s. 163

 • keywords: genetic algorithm, electrical energy, filters, steelworks, arc furnace

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Distributed system for electrical power quality improvement / KLEMPKA Ryszard // W: ISNCC 2008 [Dokument elektroniczny] : IX conference-seminar : proceedings of the International School on Nanosinusoidal Currents and Compensation : 10–13 June 2008, Łagów, Poland / University of Zielona Góra [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4244-2130-5. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego; w bazie Web of Science ISBN: 978-1-4244-2129-9 oraz zakres stron: 154-162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Distributed system for electrical power quality improvementSystem rozproszony jako metoda poprawy jakości energii / Ryszard KLEMPKA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 1, s. 166–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr., Streszcz.

 • keywords: distributed system, power quality, genetic algorithms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Distributed system for power quality improvement / Ryszard KLEMPKA // Electrical Power Quality and Utilisation Journal ; ISSN 1896-4672. — Tytuł poprz.: Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej. — 2008 vol. 14 no. 2, s. 53–68. — Bibliogr. s. 68, Summ.

 • keywords: distributed system, power quality, genetic algorithms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Distributed system of power quality improvement / Ryszard KLEMPKA, Zbigniew HANZELKA // W: CIRED 2007 : 19th international conference and exhibition on Electricity distribution : Vienna, 21 – 24 May 2007 : networking in an open electricity market : preliminary programme. — [Austria : s. n.], 2007. — Na okł. dod. : Europe's leading international conference & exhibition on Power Distribution Engineering. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Pełny tekst W: CIRED [Dokument elektroniczny] : 19\textsuperscript{th} International conference on Electricity distribution : Vienna, 21–24 May 2007 : conference proceedings, Pt. 1. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n., 2007]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Prezentacja slajdów W: CIRED [Dokument elektroniczny], Pt. 2. — Slajdy [1–14]. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Eliminacja harmonicznych za pomocą filtrów pasywnych wyższych rzędów[Elimination of harmonics using higher-order passive filter] / Zbigniew HANZELKA, Ryszard KLEMPKA // W: „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce” : VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 2–4 marca 2005 r. : materiały konferencyjne. — Warszawa : APS Energia Sp. z o. o., 2005. — ISBN10: 83-918709-6-0. — S. 8.1–8.9. — Bibliogr. s. 8.9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Energia odnawialna – wykorzystanie biomasy : [sympozjum] : Kraków, 19 listopada 2003[Renewable energy – using of biomass : symposium : Krakow, 19 November 2003] / red. Ryszard KLEMPKA ; [Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S. A., Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Centrum Promocji Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej. AGH]. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2003. — 110 s.. — Bibliogr. przy referatach. — ISBN10: 83-88309-11-0. — Na s. red.: VIII Targi Elektrotechniki, Elektroniki i Elektroenergetyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • EPQU'03 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7th international conference : power quality and education : September 17–19, 2003, Cracow, Poland / editorial board: Zbigniew HANZELKA, Ryszard KLEMPKA, Michał Ramczykowski, Roman Targosz. — Kraków : [s. n.], 2003. — 98 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Grid inverter ancillary services / Aitor Amezua, [et al.], Zbigniew HANZELKA, Ryszard KLEMPKA, [et al.] // W: Network of DER laboratories and pre-standarisation [Dokument elektroniczny] : project deliverable 2.8: DER inverter white book : contract no. SES6–CT–518299, NoE DERlab : international white book on the Grid integration of static converters revision 0, 2009-09-15 / ed. Philipp Strauss. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : s. n.], [2009]. — S. 6–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.der-lab.net/downloads/derlab_d2.8_whitebook_static_converters_rev0-0.pdf [2013-08-09]. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr.

 • keywords: power quality, ancillary services, distributed energy resources (DER), active and reactive power control, power system, inverters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Informatyczny system prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną[Computer system for forecasting of electricity demand] / Bogusław ŚWIĄTEK, Ryszard KLEMPKA, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA // W: XIV Konferencja naukowo-techniczna : tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów : 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 35–40. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • In day-ahead electricity load forecasting / Ryszard KLEMPKA, Bogusław ŚWIĄTEK // W: EPQU'09 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} international conference on ”Electrical Power Quality and Utilisation" : 15–17 September 2009, Łódź, Poland / Technical University of Łódź. Institute of Electrical Power Engineering, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Drive. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : IEEE], [2009]. — 1 dysk optyczny. — (Proceedings of the ... International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (Online) ; ISSN 2150-6655). — e-ISBN: 978-1-4244-5172-2. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • „Jakość i użytkowanie energii elektrycznej”[”Quality and using of electricity”] / Zbigniew Biernat, Ryszard KLEMPKA // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2002 nr 99, s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Jednołącznikowy falownik z przełączaniem ZVS do nagrzewania indukcyjnego – praca optymalnaSingle-switch resonant inverter for induction heating – optimum operation / Zbigniew WARADZYN, Aleksander SKAŁA, Bogusław ŚWIĄTEK, Ryszard KLEMPKA, Roman KIEROŃSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 1169. Seria: Elektryka ; ISSN 0374-4817. — 2013 z. 125, s. 147–156. — Bibliogr. s. 156, Summ.. — Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie : II konferencja naukowo-techniczna

 • keywords: ZVS, induction heating, transistor inverter, class E inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Komputerowe wspomaganie projektowania układów optymalnych w oparciu o pakiet MATLAB[Computer-aided design of the optimal systems based on MATLAB package] / Jerzy A. DZIEŻA, Ryszard KLEMPKA // W: Komputerowe wspomaganie w obliczeniach naukowo-technicznych – przykłady zastosowań pakietów MATLAB i Maple V : [monografia] / pode. red. Macieja Szymkata ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej. — Kraków : Katedra Automatyki AGH,, 1998. — ISBN10: 83-904605-5-6. — S. 161–176. — Bibliogr. s. 175–176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: