Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Gajerski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901051

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnieniaThermal analysis of some domestic dolomite materials – selected issues / Małgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard GAJERSKI // W: XIV Międzynarodowa konferencja hutnicza : materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie : Wisła–Jawornik, 17–20 maj 2011 : streszczenia referatów = XIV-th International metallurgical conference : refractory materials in metallurgy: manufacturing, methods of testing, application : abstracts / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach [etc.]. — Gliwice : ICiMB-OMO, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 16–17. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnieniaSome aspects of the thermal analysis of Polish dolostones / Małgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard GAJERSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 619–625. — Bibliogr. s. 625, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of DTA-TG-EGA for determination of chemical stability of ${BaCeO_{3-\delta}-based}$ protonic conductors / P. PASIERB, R. GAJERSKI, M. OSIADŁY, A. ŁĄCZ // W: CCTA 11 : 11\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis : 9–13 September 2012, Zakopane, Poland. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — ISBN: 978-83-63663-01-8. — S. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badania przewodnictwa cieplnego powłok ochronnych materiałów termoelektrycznych[Thermal conductivity measurements of protective layers for thermoelectric materials] / Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Ryszard GAJERSKI, Elżbieta GODLEWSKA, Ryszard MANIA, Rafał ZYBAŁA // W: SAT'08 : V Szkoła Analizy Termicznej : 6–9 kwietnia 2008, Zakopane. — [Kraków] : s. n., 2008. — S. [1] Sesja posterowa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}}$ i ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFCChemical stability of ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}}$ + ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}}$ electrolyte composites for use in a dual PCFC-SOFC fuel cell / Richard A. GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Ryszard GAJERSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Massimo Viviani // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie $BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}$ i $Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFCChemical stability of $BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}$ + $Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}$ electrolyte composites for use in a dual-cell concept / Richard Andrzej GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Ryszard GAJERSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Massimo Viviani // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 4, s. 577–583. — Bibliogr. s. 582–583, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka właściwości cieplnych warstw ochronnych metodą 3-omegaCharacterization of thermal properties of protective layers by the 3-omega method / Rafał ZYBAŁA, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI, Witold KUCZA, Ryszard GAJERSKI, Elżbieta GODLEWSKA, Ryszard MANIA // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2009 R. 50 nr 9, s. 22–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Doświadczenia eksploatacyjne i rozwój technologii aktywnych chemicznie powłok hybrydowych zabezpieczających przed korozją w warunkach współspalania biomasyOperational experience and development of chemically active corrosion protection hybrid coatings technology in biomass co-firing boilers / Artur Brzdękiewicz, Michał Chaberka, Marek DANIELEWSKI, Ryszard GAJERSKI, Iwona Przerada // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2014 R. 67 nr 2, s. 96–102. — Bibliogr. s. 102. — Marek Danielewski, Ryszard Gajerski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Hybrid coatings for corrosion resistance up to 700°C / M. DANIELWSKI, R. FILIPEK, R. GAJERSKI, S.ŁABUŚ, P. K. Datta, T. Dudziak, E. TYLISZCZAK // W: DIFREA 2008 : the international seminar “Diffusion and reactions: multiscale phenomena” : on the occasion of the 80\textsuperscript{th} birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Kompozytowy ceramiczny przewodnik protonowy oraz sposób jego otrzymywania[Ceramic composite protonic conductor and method of its preparation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PASIERB Paweł, GAJERSKI Ryszard, RĘKAS Mieczysław. — Int.Cl.: H01M 8/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395506 A1 ; Opubl. 2013-01-07. — Zgłosz. nr P.395506 z dn. 2011-07-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 1, s. 60. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395506A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kompozytowy ceramiczny przewodnik protonowy oraz sposób jego otrzymywania[Ceramic composite protonic conductor and method of its preparation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Paweł PASIERB, Ryszard GAJERSKI, Mieczysław RĘKAS. — Int.Cl.: C04B 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220301 B1 ; Udziel. 2014-12-17 ; Opubl. 2015-10-30. — Zgłosz. nr P.395506 z dn. 2011-07-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220301B1.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty, perowskity, stabilność chemiczna, przewodniki jonowe, ceramiczne przewodniki protonowe, urządzenia elektrochemiczne

  keywords: ceramic proton conductors, composites, perovskites, chemical stability, ionic conductors, eletrochemical devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nanoproszki i warstwy z materiałów termoelektrycznych – otrzymywanie i charakterystykaNanopowders and layers of thermoelectric materials – preparation and characterization / Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Ryszard GAJERSKI, Justyna Grzonka, Ryszard MANIA, Krzysztof MARS, Jerzy Morgiel, Rafał ZYBAŁA // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2009 R. 50 nr 9, s. 65–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nanostrukturalny materiał termoelektryczny i sposób wytwarzania nanostrukturalnego materiału termoelektrycznego[Nanostructural thermoelectric material and method of obtaining same] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Jan OBŁĄKOWSKI, Ryszard GAJERSKI. — Int.Cl. : B82B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 195839 B1 ; Udziel. 2007-04-24 ; Opubl. 2007-10-31. — Zgłosz. nr P.342907 z dn. 2000-09-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL195839B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Oxidation of a Ti46Al8Nb alloy modified with some Ni-base coatings / Elżbieta GODLEWSKA, Marzena MITORAJ, Ryszard MANIA, Ryszard GAJERSKI // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2008 vol. 33 Suppl. 1, s. 9–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr., Rés.. — Zastosowano procedurę peer review. — 15th French-Polish seminar on Reactivity of solids : June 30–July 2, 2008, Dijon, France / eds. Florence Baras [et al.]. — Paris : Editions Scientifiques Medicales Elsevier, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Performance characterization of high-efficiency segmented $Bi_{2}Te_{3}/CoSb_{3}$ unicouples for thermoelectric generators : [abstract] / K. T. WOJCIECHOWSKI, R. ZYBAŁA, J. LESZCZYŃSKI, P. NIERODA, M. SCHMIDT, R. GAJERSKI, E. Aleksandrova, D. Susa // W: ECT 2011 [Dokument elektroniczny] : 9th European Conference on Thermoelectrics : September 28–30, 2011, Thessaloniki. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Performance characterization of high-efficiency segmented $Bi_{2}Te_{3}/CoSb_{3}$ unicouples for thermoelectric generators / K. T. WOJCIECHOWSKI, R. ZYBAŁA, J. LESZCZYŃSKI, P. NIERODA, M. SCHMIDT, R. GAJERSKI, E. Aleksandrova // W: ECT2011 : 9th European Conference on Thermoelectrics : Thessaloniki, Greece, 28–30 September 2011 / eds. K. M. Paraskevopoulos, E. Hatzikraniotis. — [USA] : American Institute of Physics, cop. 2012. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 1449). — ISBN: 978-0-7354-1048-0. — S. 467–470. — Bibliogr. s. 470, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.4731597

21
 • Pięcioletnie doświadczenia eksploatacyjne powłoki HybridMD zabezpieczającej przed korozją płomieniową[Hot corrosion resistant HybridMD coating after 5 years of industrial use] / M. DANIELEWSKI, R. GAJERSKI, A. Jankowski, S. ŁABUŚ, E. TYLISZCZAK // W: Eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2007 / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Grupa Głównych Inżynierów ds. Wytwarzania i Kontroli Eksploatacji, Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO Bielsko-Biała. — [Bielsko-Biała : TIMEX], [2007]. — S. 51–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Powłoki hybrid : doświadczenia eksploatacyjne i perspektywy rozwoju : [abstrakt]Hybrid coatings : exploitation experiences and development perspectives : [abstract] / Artur Brzdękiewicz, Michał Chaberka, Marek DANIELEWSKI, Ryszard GAJERSKI, Iwona Przerada // W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : międzynarodowa XII konferencja kotłowa ICBT 2014 : Szczyrk, 21–24 października 2014 = 12\textsuperscript{th} international conference on Boiler technology 2014 / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO SA, Racibórz. — Gliwice : [PŚ], 2014. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; ISSN 1506-9702 ; z. 35). — ISBN: 978-83-938368-3-3. — S. 195–197. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 103–110. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ. — Tytuł w języku angielskim: Hybrid coatings : operating experiences and prospects. — Marek Danielewski, Ryszard Gajerski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Powłoki Hybrid, doświadczenia eksploatacyjne i perspektywy rozwoju[Hybrid coatings, operational experience and development perspectives] / Marek DANIELEWSKI, Ryszard GAJERSKI, Iwona Przerada, Artur Brzdękiewicz, Michał Chaberka // W: Procesy niszczenia oraz powłoki ochronne stosowane w energetyce : XII konferencja naukowo-techniczna, Słok k/Bełchatowa 12–13 marca 2015 : monografia ; praca zbiorowa / pod red. Adama Hernasa. — Racibórz : RAFAKO SA, 2015. — opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60837-88-7. — S. 179–193. — Bibliogr. s. 192–193

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Powłoki Hybryd Bio jako rozwiązanie dla kotłów spalających biomasę : zabezpieczenie powierzchni ogrzewalnych[HybridBio coatings for the coal and biomass fired boilers : fireside protection] / Marek DANIELEWSKI, Ryszard GAJERSKI, Artur Brzdękiewicz // W: Sympozjum informacyjno-szkoleniowe pn.: Współpraca elektrowni i elektrociepłowni z systemem elektroenergetycznym Polski – dziś i jutro : Szczyrk, 23–25 listopada 2011 r. / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Grupa Głównych Inżynierów ds. Wytwarzania i Kontroli Eksploatacji, Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO Bielsko Biała. — [Bielsko-Biała : s. n.], [2011]. — S. 5–27. — W publikacji błąd w nazwisku autora: Ryszard Gajewski zamiast Ryszard Gajerski

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Properties of the electrolyte composites $BaCe_{0.85}Y_{0.15}O_{3-\delta}+Ce_{0.85}Y_{0.15}O_{2-\delta}$ for use in a dual PCFC-SOFC fuel cell / Richard GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Ryszard GAJERSKI, Tomasz BRYLEWSKI // W: ICPMAT-VI 2011 Shanghai : the 6th international conference on the Physical properties and applications of advanced materials : October 11–15, 2011, Shanghai, China. — [China : s. n.], [2011]. — S. 60–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: