Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Ryś, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 35328171900

PBN: 901382

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Comparison of the rolling texture formation in duplex steels with various initial texturesPorównanie tworzenia się tekstur walcowania w stalach duplex o różnych teksturach wyjściowych / J. RYŚ, W. RATUSZEK, M. WITKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 3, s. 495–502. — Bibliogr. s. 501–502

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Crystallographic aspects of ferrite and austenite ${Co}$-deformation in duplex stainless steel / RYŚ J., ZIELIŃSKA-LIPIEC A. // W: XXII CAC : Conference of Applied Crystallography : 02–06 September 2012, Targanice, Poland : programme & abstracts / University of Silesia. — [Katowice : University of Silesia], [2012]. — S. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Deformation of ferrite-austenite banded structure in cold-rolled duplex steelOdkształcenie pasmowej struktury ferrytu i austenitu w walcowanej na zimno stali duplex / J. RYŚ, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 1041–1053. — Bibliogr. s. 1053

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0116-2

4
 • Development of texture and microstructure in an austenitic stainless steel / Joanna KOWALSKA, Wiktoria RATUSZEK, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Janusz RYŚ // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.. — Toż. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 124–129. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of band-like morphology on microstructure and texture evolution in rolled super-duplex steelWpływ pasmowej morfologii na rozwój mikrostruktury i tekstury w walcowanej stali typu super-duplex / J. RYŚ, M. WITKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 733–747. — Bibliogr. s. 746–747

 • keywords: deformation mechanisms, band-like morphology, super-duplex stainless steel, cold-rolling, ferrite and austenite rolling textures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Krystalografia odkształcenia plastycznego pasmowej struktury ferrytu i austenitu w blachach ze stali typu Duplex[Crystallography of plastic deformation in ferrite-austenite banded-structure of Duplex steel sheets] / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA // W: 53 Konwersatorium Krystalograficzne : IV sesja naukowa i warsztaty PTK : Wrocław, 30 VI–2 VII 2011 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wrocław : INTiBS PAN, [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-906218-4-5. — S. 272–273. — Bibliogr. s. 273. — Afiliacja: Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Krystalograficzne aspekty oddziaływania ferrytu i austenitu w bikryształach i stalach dwufazowychCrystallographic aspects of ferrite and austenite interaction in two-phase steels and bicrystals / Janusz RYŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 207, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 273). — Bibliogr. s. 195–[208], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-595-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Krystalograficzne aspekty rozwoju tekstury w walcowanej stali SAF 2205 typu duplex[Crystallographic aspects of texture development in the rolled duplex type steel SAF 2205] / Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA // W: 51 Konwersatorium Krystalograficzne : III sesja naukowa i warsztaty PTK : Wrocław, 25–27 VI 2009 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n.], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 264–265. — Bibliogr. s. 265

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Microstructural evolution in deformed duplex stainless steels / Janusz RYŚ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // International Journal of Materials Research ; ISSN 1862-5282. — Tytuł poprz.: Zeitschrift für Metallkunde. — 2015 vol. 106 iss. 7, s. 771–781. — Bibliogr. s. 781. — XV international conference on Electron microscopy : 15–18 September 2014, Cracow, Poland

 • keywords: band-like morphology, deformation behavior, duplex steel, ferrite-austenite microstructure, rolling texture formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3139/146.111242

10
11
 • Microstructure and deformation behavior of cold-rolled super duplex stainless steel / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA // W: XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland : book of abstracts / University of Silesia, Committee of Crystallography and Committee of Material Science of Polish Academy of Sciences. — [Katowice : US. Institute of Material Science], [2009]. — Opis wg okł.. — S. p25B

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Microstructure and deformation behavior of metastable duplex stainless steel at high rolling reductions / Janusz RYŚ, Grzegorz CEMPURA // Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing ; ISSN 0921-5093. — 2017 vol. 700, s. 656–666. — Bibliogr. s. 665, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-08. — tekst: https://goo.gl/b3djvR

 • keywords: duplex stainless steel, deformation mechanisms, band-like morphology, cold-rolling, ferrite-austenite microstructure, strain induced martensitic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.msea.2017.06.022

13
 • Microstructure evolution in duplex stainless steels / Janusz RYŚ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 219–220. — Bibliogr. s. 220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mikrostruktura i tekstura wyżarzanej stali ferrytyczno-austenitycznejMicrostructure and texture of annealed ferritic-austenitic steel / Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA, Janusz RYŚ, Krzysztof CHRUŚCIEL // W: SIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mikrostruktura i tekstura w blachach z nierdzewnej stali austenityczno-ferrytycznej UR52N+Microstructure and texture in sheets of austenitic-ferritic stainless steel UR52N+ / Janusz RYŚ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 10, s. 902–909. — Bibliogr. s. 909

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rolling texture development in nitrogen alloyed ferritic-austenitic steel / J. RYŚ, M. WITKOWSKA // W: SOTAMA 2007 : 2\textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 30–31, P-29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rolling texture development in nitrogen alloyed ferritic-austenitic steel of duplex typeRozwój tekstur walcowania w ferrytyczno-austenitycznej stali typu duplex z dodatkiem azotu / J. RYŚ, M. WITKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 221–228. — Bibliogr. s. 228. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/36_.pdf

 • keywords: duplex stainless steel, ferrite and austenite rolling textures, two-phase morphology, band-like structure, orientation distribution, rolling schedule

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rolling texture differences in duplex steels with strong and random initial orientations / Janusz RYŚ, Wiktora RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2007 vol. 130 Applied crystallography XX, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-12-15. — Applied Crystallography XX : proceedings of the XX conference on Applied crystallography : 11–14 September 2006, Wisła, Poland / eds. Danuta Stróż, Małgorzata Karolus. — [S. l. : s. n., 2007]. — ISBN 3-908451-40-x; ISBN-13: 978-3-908451-40-2. — tekst: https://www-1scientific-1net-10000321604e8.wbg2.bg.agh.edu.pl/SSP.130.57.pdf

 • keywords: duplex stainless steels, ferrite-austenite band-like structure, rolling texture formation, initial orientation distribution, crystallographic orientation relation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.130.57

19
 • Rolling texture formation in super-duplex stainless steel / Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2010 vol. 163, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.. — XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.163.145.pdf

 • keywords: cold-rolling texture, super-duplex stainless steel, ferrite-austenite band-like structure, orientation fibers, preferred orientation distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.163.145

20
 • Rolling texture formation in super duplex stainless steel / Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK // W: XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland : book of abstracts / University of Silesia, Committee of Crystallography and Committee of Material Science of Polish Academy of Sciences. — [Katowice : US. Institute of Material Science], [2009]. — Opis wg okł.. — S. p25A

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rozwój tekstury podczas wyżarzania stali ferrytyczno-austenitycznej $X1CrNi24-6$Texture development upon annealing of ferritic-austenitic steel $X1CrNi24-6$ / Małgorzata WITKOWSKA, Wiktoria RATUSZEK, Janusz RYŚ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 773–778. — Bibliogr. s. 778, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Structural aspects of ferrite and austenite co-deformation in duplex stainless steel / Janusz RYŚ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vols. 203–204, s. 28–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr.. — XXII CAC 2012 : Conference of Applied Crystallography : 02–06 September 2012, Targanice, Poland : selected, peer reviewed papers / eds. Danuta Stróż, Grzegorz Dercz. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2013. — ISBN 978-3-03785-754-0

 • keywords: duplex stainless steel, band-like morphology, deformation behavior, ferrite and austenite microstructure, cold-rolling texture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4228/www.scientific.net/SSP.203-204.28

23
 • Tekstury deformacji ferrytu i austenitu w blachach ze stali typu super-duplex[Ferrite and austenite deformation textures in super-duplex steel sheets] / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA // W: 52 Konwersatorium Krystalograficzne : walne zebranie i panel dyskusyjny PTK : Wrocław, 24–26 czerwca 2010 r. : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 294–295. — Bibliogr. s. 295

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • The effect of deformation and annealing on sigma phase precipitation in duplex steelsWpływ odkształcenia i wyżarzania na wydzielanie fazy sigma w stalach duplex / M. WITKOWSKA, W. RATUSZEK, J. RYŚ, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, K. CHRUŚCIEL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 289–294. — Bibliogr. s. 294. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/47_.pdf

 • keywords: sigma phase, precipitation processes, two-phase structure, ferritic-austenitic steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: