Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Rudnicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza sekwencji obrazów śladów tarcia ślizgowego kompozytów PTFEImage sequence analysis of sliding friction traces of PTFE composites / Zbigniew RUDNICKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 10 z. 3, s. 251–264. — Bibliogr. s. 263–264, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/wvAd8Z

 • słowa kluczowe: analiza obrazów, sekwencje obrazów, tarcie ślizgowe, filtacja szumu, próg binaryzacji

  keywords: image analysis, image sequences, sliding friction, noise filtration, binarization threshold

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An analysis of cooling agent evaluation methods for wire drawing processAnaliza metod ocen doboru chłodziw w procesie ciągnienia drutu / Z. BRONIEC, J. DACA, W. FIGIEL, Z. RUDNICKI // W: XVI Francusko–Polskie seminarium mechaniki : V international conference “Friction 2008” : modelling and simulation of the friction phenomena in the physical and technical systems : Warszawa, maj/czerwiec 2008 / ed. Jerzy Bajkowski ; Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej [et al.]. — Warszawa : [PW], 2008. — S. 38–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania własności wybranych cech dyskryminacyjnych obrazów teksturInvestigation of some discrimination features of texture images / Zbigniew RUDNICKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 1, s. 959–969. — Bibliogr. s. 968–969, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto19.pdf

 • słowa kluczowe: analiza obrazów, obrazy teksturowe, cechy obrazów, kontrast, rozmycie, uporządkowanie

  keywords: image analysis, texture image, image features, contrast, blurring, arrangement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer analysis and disturbance compensation of sliding friction surface imagesKomputerowa analiza i kompensacja zakłóceń obrazów powierzchni tarcia ślizgowego / Zbigniew RUDNICKI, Włodzimierz FIGIEL // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2006 vol. 41 z. 2, s. 171–183. — Bibliogr. s. 183, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [Detekcja anizotropii obrazów powierzchni trących]Detection of anisotropy of friction surface images / Zbigniew RUDNICKI, Marek Mruk // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN10: 83-916420-4-6. — S. 271–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody komputerowej analizy obrazów w badaniach tribologicznychComputer image analysis methods in tribology research / Zbigniew RUDNICKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 177 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0370). — Bibliogr. s. 171–177, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-311-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia liniowego materiału konstrukcyjnego[Optimer tools for abrasive measurement of linear wear of structure material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OLEKSIAK Zbigniew, RUDNICKI Zbigniew. — Int.Cl.: G01B 11/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384478 A1 ; Opubl. 2009-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 18, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384478A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia linowego materiału konstrukcyjnego[Optimer tools for abrasive measurement of linear wear of structure material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI. — Int.Cl.: G01B 11/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212054 B1 ; Udziel. 2012-01-19 ; Opubl. 2012-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212054B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Problems of cooling lubricant contamination in the multistage copper wire drawing processProblemy zanieczyszczeń cieczy chłodząco-smarującej w procesie ciągnienia wielostopniowego drutu z miedzi / Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL, Zbigniew RUDNICKI // W: INSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Realizacja programu nauczania PKM i RT na Wydziele Górnictwa i Geoinżynierii AGHProgramme of Machine Design and Engineering Graphics learning in the Faculty of Mining and Geoengineering in AGH-University of Science and Technology / Jerzy TARNOWSKI, Zdzisław BRONIEC, Zbigniew RUDNICKI // W: XXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 3, Łożyskowanie ; Łożyskowanie toczne, ślizgowe, uszczelnienia, tarcie i smarowanie ; Problemy dydaktyczne / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — Do T. 1 dołączony CD-ROM z zawartością treściową T. 1–4. — S. 344–353. — Bibliogr. s. 352–353, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Techniki informatyczne. T. 1, Podstawy i wprowadzenie do CAD[Information technology. Vol. 1, Fundamentals and introduction to CAD] / Zbigniew RUDNICKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 206 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1705). — Bibliogr. s. 206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Techniki informatyczne. T. 2, Obliczenia bez programowania – arkusze kalkulacyjne, Mathcad ; Cyfrowe sieci komputerowe, telekomunikacyjne i nawigacyjne[Information technology. Vol. 2, Calculations without programming – worksheets, Mathcad ; Digital, telecommunication and navigation networks] / Zbigniew RUDNICKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 168 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1706). — Bibliogr. s. 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Techniki informatyczne. T. 1, Podstawy i wprowadzenie do CAD[Information technology. Vol. 1, Base and an introduction to CAD] / Zbigniew RUDNICKI. — Wyd. 2 popr.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 212 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1726). — Bibliogr. s. 212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Techniki informatyczne. T. 2, Obliczenia bez programowania – arkusze kalkulacyjne, Mathcad ; Cyfrowe sieci komputerowe, telekomunikacyjne i nawigacyjne[Information technology. Vol. 2, Calculations without programming - spreadsheets, Mathcad ; Digital computer networks, telecommunications and navigation] / Zbigniew RUDNICKI. — Wyd. 2 popr.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 175 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1727). — Bibliogr. s. 175

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wprowadzenie do informatyki i programowania[Introduction to computer science and programming] / Zbigniew RUDNICKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 307 s.. — Bibliogr. s. 305–307. — ISBN: 978-83-7464-670-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: