Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Różycki, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7519-0203

ResearcherID: brak

Scopus: 57189712644

PBN: 900480

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Animation as a process of rational management leisure time of recreation in the humanAnimacja jako proces racjonalnego zarządzania czasem wolnym w rekreacji człowieka / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł Kubieniec // W: Wellness and society / scient. eds. Roman Starz, Henryk Duda, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2015. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2015). — Na obwolucie dod.: Wellness and self-image = Dobrostan i obraz siebie. — ISBN: 978-83-61495-75-8. — S. 51–63. — Bibliogr. s. 61, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: animacja czasu wolnego, racjonalne zarządzanie, zdrowie

  keywords: health, animation free time, rational management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of indicators of leisure of young athletes in the aspect pro-healthOcena wskaźników czasu wolnego młodych sportowców w aspekcie prozdrowotnym / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek // W: Wellness, mind and beauty / scient. ed. Grażyna Nowak-Starz, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 3/2013). — ISBN: 978-83-61495-90-1. — S. 45–58. — Bibliogr. s. 57, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy Physical of Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Benefit tourism – a new concept of the phenomenon and terminology issuesTurystyka zarobkowa – nowa koncepcja zjawiska i problematyka terminologiczna / Paweł RÓŻYCKI, Katarzyna Kąkol // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2012 nr 1–2, s. 37–50. — Bibliogr. s. 49–50, Abstr., Streszcz.. — Paweł Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Cracow

 • słowa kluczowe: turystyka zarobkowa, turystyka socjalna, benefit tourism, migracja, emigracja, imigracja

  keywords: migration, social tourism, emigration, immigration, benefit tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Calisthenics as a rational form of recreational activity in the aspects of healthKalistenika racjonalna forma aktywności rekreacyjnej w aspektach prozdrowotnych / Henryk Duda, Paweł RÓŻYCKI, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Wellness and health condition / scient. ed. Wiesław Kurlej, Grażyna Nowak-Starz. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-87-1. — S. 21–31. — Bibliogr. s. 30, Abstr., Streszcz.. — H. Duda – afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: czas wolny, kalistenika, aktywność reakcyjna, trening zdrowotny

  keywords: free time, calisthenics, recreational activities, health training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Directions of the development of tourism mining on the example of mines in Poland / Paweł RÓŻYCKI, Diana DRYGLAS // W: GEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — ISBN: 978-80-553-2228-5. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Directions of the development of tourism mining on the example of mines in Poland / Paweł RÓŻYCKI, Diana DRYGLAS // Acta Geoturistica [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1338-2292. — 2016 vol. 7 no. 2, s. 14–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geotur.tuke.sk/pdf/2016/n02/03_Rozycki_v7_n2.pdf [2017-01-24]. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • keywords: mines, mining tourism, industrial tourism, types of tourism, economic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effect of changes in time zones on the human body – jet lag syndromeWpływ zmiany stref czasowych na organizm człowieka – jet lag syndrome / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Katarzyna Kąkol // W: Wellness and health / scient. ed. Wiesław Kurlej. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2014). — ISBN: 978-83-61495-98-7. — S. 21–33. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: jet lag syndrome, strefa czasowa, reakcja fizjologiczna

  keywords: time zone, jet lag syndrome, physiological reaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • European spa resorts in the perception of non-commercial and commercial patients and tourists: the case study of Poland / Diana DRYGLAS, Paweł RÓŻYCKI // W: GEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — ISBN: 978-80-553-2228-5. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Health behaviors in slected social groupsZachowania zdrowotne w wybranych grupach społecznych / Henryk DUDA, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł Kubieniec // W: Wellness and society / scient. eds. Roman Starz, Henryk Duda, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2015. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2015). — Na obwolucie dod.: Wellness and self-image = Dobrostan i obraz siebie. — ISBN: 978-83-61495-75-8. — S. 65–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.. — H. Duda – afiliacja: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 • słowa kluczowe: czas wolny, zdrowie, prozdrowotny styl życia

  keywords: health, leisure, healthy lifestyle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of different forms of tourism on health – a theoretical studyWpływ różnych form turystyki na zdrowie – studium teoretyczne / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Tadeusz Ambroży // W: Wellness and environment / scient. eds. Henryk Duda, Ewa Dybińska. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2013). — ISBN: 978-83-61495-54-3. — S. 41–58. — Bibliogr. s. 57, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy Physical of Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence recreational training – spinning at improving physical fitness of womenWpływ treningu rekreacyjnego – spinning na poprawę wydolności fizycznej kobiet / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Katarzyna Kąkol, Paweł Kubieniec // W: Wellness and family / scient. ed. Bożena Zboina, Marta Tynecka-Turowska. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 3/2014). — ISBN: 978-83-61495-39-0. — S. 9–19. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: spinning, treningi rekreacyjne, sprawności fizyczne

  keywords: spinning, recreational training, physical performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Lifestyle and health behavior of children aged 12–13 years from rural areasStyl życia i zachowania zdrowotne dzieci w wieku 12–13 lat z terenów wiejskich / Henryk DUDA, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Health and its determinants / scientific editor Wiesław Kurlej, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-67-3. — S. 39–51. — Bibliogr. s. 49–51, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: styl życia, zachowania zdrowotne, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie

  keywords: lifestyle, physical activity, health behaviors, healthy eating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Management by leisure time off the elderly, with special emphasis on tourism and recreationZagospodarowanie czasem wolnym osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Magdalena Jastrzębska, Paweł Kubieniec // W: Wellness and education / scient. eds. Henryk Duda, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-99-4. — S. 25–35. — Bibliogr. s. 34, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: turystyka, rekreacja, czas wolny, osoby starsze

  keywords: tourism, recreation, leisure, elderly people

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Management of tourist values on the example of the Mstów communeGospodarowanie walorami turystycznymi na przykładzie gminy Mstów / Oskar Wolski, Paweł RÓŻYCKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2012 nr 3–4, s. 55–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr., Streszcz.. — P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Cracow. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOTURYSTYKA/2012.30-31/geotour.2012.30-31.55.pdf

 • słowa kluczowe: walory turystyczne, gospodarka walorami turystycznymi, gmina Mstów, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, szlaki turystyczne, sektor turystyki

  keywords: management of tourist qualities, tourist attractions, the Mstów commune, the Kraków-Częstochowa Upland, tourist routes, tourism sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geotour.2012.30-31.55

16
 • Methodological aspects of research on tourist activity – new conceptsMetodologiczne aspekty badań aktywności turystycznej – nowe koncepcje / Paweł RÓŻYCKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2012 nr 3–4, s. 35–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr., Streszcz.. — P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Cracow. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOTURYSTYKA/2012.30-31/geotour.2012.30-31.35.pdf

 • słowa kluczowe: turystyka, aktywność turystyczna, turystyka świadoma, turystyka nieświadoma

  keywords: tourism, tourist activity, conscious tourism, unconscious tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geotour.2012.30-31.35

17
 • Mining tourism, sacral and other forms of tourism practiced in antique mines - analysis of the results / Paweł ROŻYCKI, Diana DRYGLAS // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2017 vol. 22 no. 1, s. 58–66. — Bibliogr. s. 64–66

 • keywords: tourism, mining tourism, industrial tourism, sacred tourism, forms of tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modern risks of living and health of children and young peopleWspółczesne zagrożenia życia oraz zdrowia dzieci i młodzieży / Henryk Duda, Paweł Kubieniec, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Magdalena Jastrzębska // W: Prevention and health education / scientific editor Henryk Duda, Małgorzata Biskup, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-55-0. — S. 11–28. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr., Streszcz.. — H. Duda - afiliacja: Academy of Physical Education in Cracow

 • słowa kluczowe: młodzież, zagrożenie życia, ryzyko zdrowotne, leki, sport

  keywords: drugs, young people, sport, life-threatening, health risks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Motives of tourist activity and recreation students of Tourism and Recreation AWF in Krakow and AGH in Krakow - a comparative studyMotywy aktywności turystycznej i rekreacyjnej studentów kierunku Turystyka i Rekreacja AWF w Krakowie i AGH w Krakowie - studium porównawcze / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Lucyna Stanek, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Health and its determinants / scientific editor Wiesław Kurlej, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-67-3. — S. 65–76. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: aktywność rekreacyjna, motywy aktywności turystycznej, rozwój turystyki

  keywords: motives tourist activity, recreational activity, the development of tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Physical activity during leisure time womenAktywność ruchowa kobiet w czasie wolnym / Henryk DUDA, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł RÓŻYCKI, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Wellness and age / scient. eds. Ryszard Asienkiewicz, Małgorzata Biskup. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-91-8. — S. 45–55. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rekreacja, aktywność ruchowa, czas wolny, trening zdrowotny

  keywords: recreation, physical activity, leisure, health training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Physical activity in the environment of students Aspirants School of National Fire Service in KrakowAktywność fizyczna w środowisku uczniów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie / Henryk Duda, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Prevention and health education / scientific editor Henryk Duda, Małgorzata Biskup, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-55-0. — S. 29–38. — Bibliogr. s. 37, Abstr., Streszcz.. — H. Duda - afiliacja: Academy of Physical Education in Cracow

 • słowa kluczowe: straż pożarna, czas wolny, aktywność fizyczna

  keywords: physical activity, leisure time, fire brigade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Physical activity of women in different agesAktywność ruchowa kobiet w różnym wieku / Henryk Duda, Alicja Stachura, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Łucja Płatek, Paweł Kubieniec // W: Wellness and health / scient. eds. Wiesław Kurlej, Grażyna Nowak-Starz. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2015. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 1/2015). — Na obwolucie dod.: Wellness and self-image = Dobrostan i obraz siebie. — ISBN: 978-83-61495-63-5. — S. 115–132. — Bibliogr. s. 129–131, Abstr., Streszcz.. — H. Duda – afiliacja: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 • słowa kluczowe: aktywność ruchowa, czas wolny, kobiety

  keywords: physical activity, women, free time

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Profile of tourists visiting European spa resorts: a case study of Poland / Diana DRYGLAS, Paweł RÓŻYCKI // Journal of Policy Research in Tourism, Leisure & Events ; ISSN 1940-7963. — 2017 vol. 9 iss. 3, s. 298–317. — Bibliogr. s. 315–317, Abstr., Rés.

 • keywords: Poland, spa resort, commercial, non-comercial, profile

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/19407963.2017.1297311

24
 • Recreational physical activity in the aquatic environment in the swimming teachingRekreacyjne formy aktywności fizycznej w środowisku wodnym w programie nauczania pływania / Henryk DUDA, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Health and its determinants / scientific editor Wiesław Kurlej, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-67-3. — S. 27–38. — Bibliogr. s. 36–37, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: pływanie, rekreacyjna aktywność, lekcja wychowania fizycznego

  keywords: swimming, physical recreation, physical education lesson

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sports field ”Orlik” a place of leisure time activities in the aspects of healthy children and of young peopleBoisko sportowe „Orlik” miejscem zagospodarowania czasu wolnego w aspektach prozdrowotnych dzieci i młodzieży / Henryk Duda, Magdalena Jastrzębska, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Paweł RÓŻYCKI, Paweł Kubieniec // W: Wellness and age / scient. eds. Ryszard Asienkiewicz, Małgorzata Biskup. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-91-8. — S. 23–33. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr., Streszcz.. — H. Duda – afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: dzieci, czas wolny, zdrowie, aktywność rekreacyjna, boisko sportowe - Orlik, młodzież

  keywords: children, health, recreational activities, leisure time, sports playing field - Orlik, adolescents

  cyfrowy identyfikator dokumentu: