Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Pilch, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2342-5776

ResearcherID: brak

Scopus: 50561939400

PBN: 900956

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Algorytmizacja procedury oceny niezawodności z zastosowaniem procesów MarkowaAlgoritmisation of reliability estimation procedure with the use of Markov processes / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLIV Zimowej Szkoła Niezawodności : Szczyrk, 10–16 stycznia 2016. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7814-490-8. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, niezawodność, programy obliczeniowe

  keywords: reliability, safety, computational software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An estimation of koon systems availability using a simulation methodPrognozowanie gotowości układów typu kzn metodą symulacyjną / Grzegorz WIĄZANIA, Maksymilian SMOLNIK, Robert PILCH // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 nr 4, s. 91–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, gotowość układów typu kzn, modele symulacyjne, procesy Markowa

  keywords: availability, koon systems availability, simulation models, Markov processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • APEKS – metoda wspomagająca ocenę jakości działań[APEKS – the method aided evaluation of functioning quality] / Jan SZYBKA, Robert PILCH // W: Niekonwencjonalne metody oceny trwałości i niezawodności : XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2006 / red. materiałów konf. Tadeusz Salamonowicz ; Polska Akademia Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji ITE, 2006. — Na górze s. tyt. i okł.: Materiały Szkoły Niezawodności. — ISBN10: 8372044848. — S. 315–323. — Bibliogr. s. 323

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of factoring and time-space simulation methods for assessment of the reliability of water-pipe networksZastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacji czasowo-przestrzennej do oceny niezawodności sieci wodociągowych / Robert PILCH, Jan SZYBKA, Anna TUSZYŃSKA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2014 vol. 16 no. 2, s. 253–258. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność układów sieciowych, sieć wodociągowa, algorytm faktoryzacji, symulacja czasowo-przestrzenna

  keywords: reliability of network systems, water-pipe network, factoring algorithm, time-space simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of neural networks for optimisation of signalling in road trafficZastosowanie sieci neuronowych do optymalizacji sterowania sygnalizacją świetlną w ruchu drogowym / Robert PILCH, Piotr BERA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 95–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, ruch drogowy, sygnalizacja świetlna

  keywords: neural networks, road traffic, traffic signals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • A method for obtaining the required system reliability level by applying preventive maintenance / Robert PILCH // Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International ; ISSN 0037-5497. — 2015 vol. 91 no. 7, s. 615–624. — Bibliogr. s. 624, Abstr.

 • keywords: simulation, reliability, preventive replacement, reliability limit, k out of n systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0037549715592274

7
 • Determination of preventive maintenance time for milling assemblies used in coal millsWyznaczanie czasu odnowy profilaktycznej zespołów mielących eksploatowanych w młynach węglowych / Robert PILCH // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 no. 1, s. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odnowa profilaktyczna, młyn węglowy, model decyzyjno-losowy

  keywords: preventive maintenance, coal mill, decision-random model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determining of hot water-pipe exploitation time on the basis of limiting statesWyznaczanie czasu eksploatacji ciepłociągu na podstawie identyfikacji stanów granicznych / Robert PILCH, Jan SZYBKA, Zdzisław BRONIEC // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2012 vol. 14 no. 3, s. 203–207. — Bibliogr. s. 206–207, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Extending the possibilities of quantitative determination of SIL – a procedure based on IEC 61508 and the Markov model with common cause failures / Robert PILCH // Quality and Reliability Engineering International ; ISSN 0748-8017. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 337–346. — Bibliogr. s. 345–346. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-30. — tekst: https://goo.gl/M56cv5

 • keywords: probability of failure on demand, Markov model, safety integrity level, common cause failures, IEC 61508

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/qre.2010

10
 • Factorisation algorithm-based method used for the calculation of network system's reliabilityMetodyka wyznaczania niezawodności układów sieciowych w oparciu o algorytm faktoryzacji / Robert PILCH // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2011 vol. 46 nr 4, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Forecasting of heat pipelines exploitation time / Z. BRONIEC, R. PILCH, J. SZYBKA, J. TARNOWSKI // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 236–241. — Bibliogr. s. 241, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Forecasting the failure of a thermal pipeline on the basis of risk assessment and exploitation analysisPrognozowanie uszkodzenia ciepłociągu na podstawie oceny ryzyka eksploatacji / Jan SZYBKA, Zdzisław BRONIEC, Robert PILCH // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2011 nr 4, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • keywords: thermal pipeline, failure, pipeline resistance, exploitation risk, forecasting the failure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Formation of „koon” systems reliability estimated with analytical and simulation calculation methodsZapewnienie wymaganej niezawodności układu typu „kzn” szacowanej analitycznymi i symulacyjnymi metodami obliczeniowymi / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Journal of KONBiN : Journal of Safety and Reliability ; ISSN 1895-8281. — 2017 no. 42, s. 255–272. — Bibliogr. s. 271–272, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, obiekty odnawialne, układy typu kzn, metody szacowania niezawodności

  keywords: reliability, renewable objects, koon systems, reliability estimation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jok-2017-0028

14
 • Impact of testing of elements in safety related systems on the safety integrity level (SIL)Wpływ testowania elementów w układach związanych z bezpieczeństwem na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa / Robert PILCH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2016 nr 3, s. 101–114. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: IEC-61508, prawdopodobieństwo niewykonania funkcji bezpieczeństwa, model Markowa, poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

  keywords: IEC-61508, probability of failure on demand, Markov model, safety integrity level

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Innowacyjne kształcenie w aspekcie wymagań inżynierii eksploatacji[Innovative education for standards required in engineering operation] / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Robert PILCH // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2009 nr 4, s. 52–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koncepcja modelu symulacyjnego do szacowania niezawodności z zastosowaniem dekompozycji strukturalnej układówA concept of simulational model for reliability estimation with the use of structural decomposition of systems / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLVI Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk, [7–13 stycznia 2018]. — Szczyrk : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2018. — ISBN: 978-83-7815-708-4. — S. 73–74. — Bibliogr. s. 73,74. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, niezawodność, struktury niezawodnościowe

  keywords: computer simulation, reliability, reliability structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Koncepcja oceny nadmiarowości funkcjonalnej sieci gazowych w aspekcie niezawodnościowym[Conception of evaluation functional redundancy of gas network in reliability aspect] / Jan SZYBKA, Robert PILCH // W: Problemy niezawodności systemów : XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2007 / [red. Tadeusz Salamonowicz] ; PAN. — Warszawa ; Radom : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ; współpraca wydawnicza Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — Na s. tytułowej dodatkowo: Materiały Szkoły Niezawodności – Polska Akademia Nauk.. — ISBN: 978-83-7204-567-6. — S. 493–499. — Bibliogr. s. 499

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Koncepcja strategii odnów profilaktycznych na przykładzie pojazdów szynowych komunikacji miejskiej[An example of the conception of preventive maintenance strategy for the rail-vehicles used in urban transport] / Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Problemy utrzymania systemów technicznych : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Siergiejczyka ; Politechnika Warszawska. Wydział Transportu. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. — ISBN: 978-83-7814-269-0. — S. 171–182. — Bibliogr. s. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koncepcja wyznaczania współczynnika gotowości skrzyżowań komunikacji samochodowej[Conception of calculating availability coefficient for cross in road net] / Robert PILCH, Jan SZYBKA // W: Metody utrzymania gotowości systemów : XXXVI Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2008 : materiały Szkoły Niezawodności / red. Tadeusz Salamonowicz ; Polska Akademia Nauk. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2008. — ISBN: 978-83-7204-655-0. — S. 248–258. — Bibliogr. s. 258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koncepcja zastosowania algorytmu faktoryzacji do oceny niezawodności ciągów komunikacyjnychApplication of factoring algorithms for estimation of road network reliability / Robert PILCH, Jan SZYBKA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2007 nr 2, s. 129–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Koncepcja zastosowania algorytmu faktoryzacji do oceny niezawodności ciągów komunikacyjnychConception of application factoring algorithms for estimation reliability of road net / Robert PILCH, Jan SZYBKA // W: QSEV 07 : jakość, bezpieczeństwo i ekologia w pojazdach = quality, safety and ecology in vehicles : V międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 czerwca 2007 : materiały konferencyjne / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2007. — ISBN: 978-83-7242-434-1. — S. 157–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kształtowanie układów technicznych w aspekcie zapewnienia ich niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowaniaDeveloping technical systems in order to attain their reliable and safe functioning / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1210–1218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1218, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność, trwałość, bezpieczeństwo eksploatacji układów technicznych, poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa, wskaźniki niezawodności, projektowanie obiektów technicznych

  keywords: reliability, durability, SIL, safety of technical systems operation, safety integrity levels, reliability indexes, technical objects designing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Ocena niezawodności sieci komunikacyjnychEstimation reliability of road net / Robert PILCH, Jan SZYBKA // W: QSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków = Quality, safety and ecology in vehicles : XII national : VI international scientific conference / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — ISBN: 978-83-7242-499-0. — S. 215–222. — Bibliogr. s. 221, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena niezawodności sieci komunikacyjnychEstimation reliability of road net / Robert PILCH, Jan SZYBKA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 1, s. 157–165. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: