Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Rembielak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Increasing safety of work in mining by sealing and firming the rock mass / Tadeusz REMBIELAK // Vístí Donec'kogo Gírničogo Institutu : vseukraïnc'kij naukovo-tehníčnij žurnal gírničogo profílû ; ISSN 1999-981X. — 2008 no. 1, s. 54–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Iniekcyjne uszczelnianie i wzmacnianie górotworu przed czołem ściany w celu zwiększenia jej postępu oraz zmniejszenia zagrożenia zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń z udziałem ludzi[Injectory sealing and firming of rock mass before he head of wall in order to increase its progress and decrease a danger of dangerous events with people occurence] / Tadeusz REMBIELAK, Zygmunt Mielcarek, Dariusz Smuga, Andrzej Sławski // W: Geotechnika 2008 : XIII międzynarodowe sympozjum : Gliwice-Ustroń, 14–17 października 2008 r. : materiały naukowe. Cz. 1, polska = Geotechnics / red. nauk. Mirosław Chudek (przewodn.), [et al.] ; Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-911515-2-2. — S. 383–393. — Bibliogr. s. 393, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu podczas przebudów rozwidleń wyrobisk korytarzowychInjectory rock mass firming during rebuilding of headings junctions / Tadeusz REMBIELAK, Jan Krella, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 363–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — tekst: https://goo.gl/Mn8VAA

 • słowa kluczowe: górnictwo, bezpieczeństwo pracy, drążenie wyrobisk, wyprzedzające wzmacnianie górotworu, uszczelnianie i wzmacnianie

  keywords: mining industry, mining safety, exavations driving, preceding rockmass firming, sealing and firming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu poprzedzające przebudowę rozwidlenia wyrobiska korytarzowego jako sposób zapobiegania obwałom skał i skutkom tych obwałówInjectory rock mass firming preceding rebuilding of dog headings' forks as a way to prevent from rocks falling and from the results of these fallings / Tadeusz REMBIELAK, Jacek Kudela, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 313–321. — Bibliogr s. 321, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w otoczeniu przebudowywanego przekopu jako sposób zapobiegania obwałom skał i skutkom tych obwałówInjectory rock mass firming in surrounding of rebuilt cross-cut as way to prevent from rocks falling and results of these fallings / REMBIELAK Tadeusz, [et al.] // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 12. – 13. október 2006 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 223–231. — Bibliogr. s. 227, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w otoczeniu przebudowywanego rozgałęzienia wyrobisk korytarzowych w KWK PiastInjectory firming of a rock mass in a surrounding of rebuilt fork of excavations in KWK Piast / REMBIELAK Tadeusz, Krella Jan, Kudela Jacek, Wala Franciszek // W: Nerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Mineral resources and mineral policy : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-80-970521-1-9. — S. 228–235. — Bibliogr. s. 235, Abstr., Streszcz.. — Tadeusz Rembielak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Podziemnego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w otoczeniu przebudowywanego rozwidlenia przekopu nr 654 w KWK Piast[Injectory firming of rock mass in the surrounding of rebuilt fork of cross-cut no. 654 in KWK Piast] / Tadeusz REMBIELAK, Jan Krella, Jacek Kudela, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala // W: IX Szkoła Geomechaniki 2009 : międzynarodowa konferencja : Gliwice–Ustroń, 20–23 października 2009 r. : materiały naukowe,. Część 1, polska / red. nauk Mirosław Chudek (przewodn.) ; Irena Skrzyniarz, [et al.]. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2009]. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — ISBN10: 83-911515-9-X. — S. 591–600. — Bibliogr. s. 599–600, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w otoczeniu rozwidlenia przebudowywanego przekopu w KWK „Piast”[Injectory firming of rock mass in the surrounding of rebuilt fork of cross-cut in KWK “Piast”] / Tadeusz REMBIELAK, Jan Krella, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala // W: Geotechnika 2008 : XIII międzynarodowe sympozjum : Gliwice-Ustroń, 14–17 października 2008 r. : materiały naukowe. Cz. 1, polska = Geotechnics / red. nauk. Mirosław Chudek (przewodn.), [et al.] ; Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-911515-2-2. — S. 367–374. — Bibliogr. s. 374, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w stropie przebudowywanego skrzyżowania upadowej z przecinką w KWK „Piast”Injectory firming of a rock mass in a root of rebuilt crossing of dip headning with cross-cut in KWK Piast / Tadeusz REMBIELAK, Jacek Kudela, Marian Kucz, Jan Krella // W: XI Szkoła Geomechaniki 2013 : międzynarodowa konferencja : Gliwice-Ustroń, 15–18 października, 2013 : streszczenia referatów / Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, [2013] + CD. — ISBN10: 83-911515-0-9. — S. 20–21. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst w jęz. pol. na dołączynm CD-ROMie. – S. [1–8] – Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. – Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Iniekcyjne wzmacnianie pokładu przed czołem uruchamianej ściany w celu bezpiecznego jej zazbrojenia i przeprowadzenia rozruchuInjectory firming of seam in front of face of performed wall in order to reinforce it and perform its start-up safely / REMBIELAK Tadeusz, [et al.] // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 12. – 13. október 2006 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 232–241. — Bibliogr. s. 236, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Injectory firming of a rock mass in the area of rebuilding an excavation as a way to prevent rocks from falling and from the results of these fallings / Tadeusz REMBIELAK, Dariusz CHLEBOWSKI // W: International Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21\textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59896-5. — S. 335–341. — Bibliogr. s. 341, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Injectory rock mass firming during rebuilding of headings junctions / Tadeusz REMBIELAK // Vístí Donec'kogo Gírničogo Institutu : vseukraïnc'kij naukovo-tehníčnij žurnal gírničogo profílû ; ISSN 1999-981X. — 2007 no. 2, s. 52–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Injektážne tesnenie a spevnenie horninového masívu pred stenovaním za účelom udržania permeability vývrtov pre demetanizáciu v KWK Halemba-WirekInjectory sealing and firming of rock mass before the wall's face for maintaining permeability of holes created for de-methanisation in KWK Halemba-Wirek / REMBIELAK Tadeusz, Drogoś Jan, Mielcarek Zygmunt, Smuga Dariusz // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 235–244. — Bibliogr. s. 239, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Naprawa obudowy zbiornika retencyjnego przy głównym szybie wydobywczym kopalni „Olkusz” w ZGH „Bolesław”Repair of retention tank lining at main drawing shaft of “Olkusz” mine in ZGH ”Bolesław” / REMBIELAK Tadeusz, Dereszowski Jacek, Trepka Andrzej // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 12. – 13. október 2006 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 217–222. — Bibliogr. s. 220, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Poprawa bezpieczeństwa podczas przebudów wyrobisk korytarzowych ze skorodowaną obudową na drodze iniekcyjnego wzmacniania górotworuSafety improvement during rebuilding of excavations with a corroded lining by injectory firming of a rock mass / Tadeusz REMBIELAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 209–216. — Bibliogr. s. 215–216, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Prevencia požiaru v sloji 510 počas viac vrstvovej t'ažby na príklade bane Kazimierz-JuliuszFire prophylaxism in the seam 510 during multilazer extraction by example of the Kazimierz-Juliusz mine / REMBIELAK Tadeusz, Matuszczyk Jacek, Trzciński Leszek // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 226–233. — Bibliogr. s. 233, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Profilaktyka pożarowa w pokładzie 510 przy eksploatacji wielowarstwowej na przykładzie kopalni „Kazimierz-Juliusz” : wykorzystanie chodnika demontażowego ściany 259 w celu uzyskania obiegowego prądu powietrzaFire prophylaxis in the seam 510 during multi-layer extraction by example of the “Kazimierz Juliusz” mine : use of disassembly roadway of longwall 259 in order to obtain a circulating air current / Tadeusz REMBIELAK, Jacek Matuszczyk, Leszek Trzciński // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 2/1, s. 211–222. — Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa : II konferencja naukowo-szkoleniowa : Jaworze, 6–8 maja 2009 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, Schaum Chemie Mikołów Spółka z o. o. — Katowice : GIG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposoby ograniczenia rozwoju i powstania ognisk pożarów endogenicznych w pokładzie 510 w KWK „Kazimierz-Juliusz”[Ways of limiting development and arising of endogenic fires' focuses in the seam 510 in “Kazimierz-Juliusz”] / Tadeusz REMBIELAK, Jacek Matuszczyk, Leszek Trzciński // W: Geotechnika 2008 : XIII międzynarodowe sympozjum : Gliwice-Ustroń, 14–17 października 2008 r. : materiały naukowe. Cz. 1, polska = Geotechnics / red. nauk. Mirosław Chudek (przewodn.), [et al.] ; Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-911515-2-2. — S. 375–381. — Bibliogr. s. 381, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Uszczelnianie i wzmacnianie górotworu dla zmniejszenia zagrożenia wodnego i pożarowego po zakończeniu eksploatacji pokładu 205/1-2 ścianą 146 w KWK PiastSealing and firming of a rock mass in order to decrease water and fire hazards after completing exploitation of statum 205/1-2 wall 146 in KWK Piast / REMBIELAK Tadeusz, Dulęba Bogdan, Krella Jan, Kudela Jacek, Wałach Piotr // W: Nerastné suroviny a životné prostredie : zborník prednášok z miedzinárodnej konferencie = Mineral resources and environment : conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 7–8. octóber 2010 / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská Banícka Spološnosť, [et al.]. — [Slovakia] : SBS, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970521-0-2. — S. 188–197. — Bibliogr. s. 191, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wzmacnianie i uszczelnianie górotworu dla zabezpieczenia przeciwpożarowego po zakończeniu eksploatacji ściany 725 w pokł. 209 w KWK „Piast”Firming and sealing of a rock mass in order to protect against fire hazards after completing exploitation of the wall 725 in the seam 209 in KWK “Piast” / REMBIELAK Tadeusz, Dulęba Bogdan, Grzechnik Kazimierz, Krella Jan, Kudela Jacek // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Eupópskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.–10. október 2008 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, [et al.]. — [Slovak Republic] : SBS, [2008]. — ISBN: 978-80-969144-7-0. — S. 228–236. — Bibliogr. s. 231–232, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wzmacnianie niezrekonsolidowanego gruzowiska zawałowego przed czołem ściany w KWK Bobrek-Centrum[Firming of a loose fall rubble before a wall face in KWK Bobrek-Centrum] / Tadeusz REMBIELAK, Leonard Klabis, Andrzej Malesza, Zygmunt Mielcarek // W: IX Szkoła Geomechaniki 2009 : międzynarodowa konferencja : Gliwice–Ustroń, 20–23 października 2009 r. : materiały naukowe,. Część 1, polska / red. nauk Mirosław Chudek (przewodn.) ; Irena Skrzyniarz, [et al.]. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2009]. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — ISBN10: 83-911515-9-X. — S. 579–589. — Bibliogr. s. 589, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zabezpieczenie dowierzchni III-1375 i chodnika badawczego II-1367 w rejonie zakończenia biegu ściany 373 przed możliwością powstania pożaru endogenicznego w KWK PiastProtection of raise III-1375 and heading II-1367 in the area of wall 373 end against a possibility of spontaneous fire rising in KWK Piast / Tadeusz REMBIELAK, Bogdan Dulęba, Jan Krella, Jacek Kudela // W: X Szkoła Geomechaniki 2011 : jubileuszowa międzynarodowa konferencja : Gliwice–Ustroń, 18–21 października 2011 r.. Cz. 1, Polska : materiały naukowe / red. nauk. Mirosław Chudek (przewodn.), Irena Skrzyniarz, [et al.]. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2011]. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — ISBN10: 83-911515-0-7. — S. 339–348. — Bibliogr. s. 348, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zabezpieczenie ściany 374 w pokładzie 209 w rejonie chodnika badawczego I-1378 i dowierzchni VI-1345 przed możliwością powstania pożaru endogenicznego w KWK „Piast”Securing the wall 374 in the 209 stratum in the area of exploratory gangway I-1378 and subwall VI-1345 against a possibility of spontaneous fire arising in KWK Piast / Tadeusz REMBIELAK, Bogdan Dulęba, Jan Krella, Jacek Kudela, Piotr Wałach // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 1/1, s. 327–338. — Bibliogr. s. 338, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa : IV konferencja naukowo-techniczna : Jaworze, 9–11 marca 2011 r. /Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zvýšenie bezpečnosti počas rekonštrukcie dna Šachty III. Na úrovni 650 m v KWK Piast so skorodovaným armovaním, používajúc predstihovú injektážIncreasing safety during rebuilding shaft bottom of the shaft III. at level 650 m in KWK Piast with corroded lining by using advancing injections / REMBIELAK Tadeusz, Krella Jan, Kudela Jacek, Rosikowski Janusz, Wala Franciszek // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 245–252. — Bibliogr. s. 248, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przebudowy podszybia szybu III na poz. 500 m w KWK „Piast” ze skorodowaną obudową z wykorzystaniem iniekcji wyprzedzającejIncreasing safety during rebuilding shaft bottom of the shaft III at level 500 m in KWK “Piast” with a corroded lining by using advancing injection / REMBIELAK Tadeusz, Furtak Leszek, Krella Jan, Kudela Jacek, Rosikowski Janusz, Wala Franciszek // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Eupópskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.–10. október 2008 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, [et al.]. — [Slovak Republic] : SBS, [2008]. — ISBN: 978-80-969144-7-0. — S. 219–227. — Bibliogr. s. 222, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: