Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Ratajczak, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • A geochemical provenance study of lower carboniferous black shales from Western Pomerania (Poland) / Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK // W: EUROCLAY 2011 : clay science at the crossroad of civilizations : European clay conference : 26 June – 01 July 2011, Antalya – Turkey : book of abstracts, oral and poster sessions / eds. Zehra Karakaş, Selahattin Kadir, Asuman Günal Türkmeno\ {g}lu ; Turkish National Committee on Clay Science, European Clay Groups Association. — Ankara : [s. n.], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania jakości węgla brunatnego w świetle wymagań Unii Europejskiej na przykładzie KWB BełchatówThe lignite quality research in the light of the European Union requirements for example KWB Bełchatów / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar M. Jończyk // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 111–121. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, złoże ,,Bełchatów'', badania jakości węgla, pierwiastki toksyczne w węglu

  keywords: lignite, ,,Bełchatów'' deposit, lignite quality research, toxic elements in coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania jakości węgla według wymagań Unii Europejskiej na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”The coal quality testing as required by the European Union for example the ”Bełchatów” lignite deposit / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar Jończyk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 151. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2013 nr 31, s. 152–160. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Summ.. — E. Hycnar, T. Ratajczak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, złoże ,,Bełchatów'', badania jakości węgla, pierwiastki toksyczne w węglu

  keywords: lignite, coal quality testing, the "Bełchatów" deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania mineralogiczne w problematyce kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowychThe mineralogical research in associate raw materials and waste mineral materials / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar Jończyk // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 197–203. — Bibliogr. s. 202–203, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_22.pdf

 • słowa kluczowe: badania mineralogiczne, kopaliny towarzyszące, mineralne surowce odpadowe, złoża antropogeniczne

  keywords: associated raw materials, waste mineral materials, anthropogenic deposit, mineralogical investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bentonite bed in the Dinantian limestones of the southern Poland / BAHRANOWSKI K., GAWEŁ A., GÓRNIAK K., RATAJCZAK T., SZYDŁAK T. // W: MECC'12 : 6\textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : September 4–9, 2012, Průhonice : book of abstracts / eds. Martin Št'astný and Anna Žigová ; Czech National Clay Group. — [Czech Republic : s. n.], [2012]. — (Informátor ; no. 49). — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Hg, Pb, Cd w węglu brunatnym ze złoża „Bełchatów” (obszard górniczy „Szczerców”) : badania wstępneHg, Pb, Cd in the lignite from ”Bełchatów” deposit (“Szczerców” minining area) : preliminary research / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1780. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 285, s. 95–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Identyfikacja cech morfologicznych minerałów ciężkich metodami komputerowej analizy obrazu na przykładzie dolnokarbońskich skał wulkanoklastycznych Pomorza ZachodniegoIdentification of morphological features of heavy minerals by computer image analysis at the example of Lower Carboniferous volcanoclastic rocks from Western Pomerania / Tadeusz RATAJCZAK, Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57 nr 4, s. 313–314. — Bibliogr. s. 314. — IV Ogólnopolska konferencja naukowa {\it Badania petrograficzne i mineralogiczne w geologii} : Warszawa, 18–19.05.2009 / pod red. Katarzyny Jarmołowicz-Szulc

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Identyfikacja składu mineralno-chemicznego ochry z grobów podkurhanowych we wsi Haji Nyżni koło DrohobyczaIdentification of the mineral-chemical composition of ochre from burials under barrows in the village of Haji Nyżni near Drohobycz / Tadeusz RATAJCZAK, Dariusz SALA // W: Prahistoryczne kurhany (III tys. przed Chr.) we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru = Starodavnì kurgani (III tis. do P. H.) u selì Gaï Nižni bilâ Drogobiča na pravoberežžì verhn'ogo Dnìstra / Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz ; z aneksami Marii Łanczot [et al.] ; Polska Akademia Umiejętności. Komisja Prehistorii Karpat, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewycza. — Kraków : "Secesja", 2011. — ISBN: 978-83-7676-083-4. — S. 177–191. — Bibliogr. s. 178., Abstr.. — Tekst pol.-ukr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Karbońskie wapienie z Czatkowic – ich charakter surowcowy a możliwości wykorzystaniaThe Carboniferous limestones from Czatkowice – their technological potential and possibilities of utilization / Czesław Kotowski, Tadeusz RATAJCZAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 339–348. — Bibliogr. s. 347–348, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_25.pdf

 • słowa kluczowe: wapienie karbońskie, Czatkowice, litologia i petrografia

  keywords: carboniferous limestones, limestone powder, Czatkowice, quarrying history, lithology and petrography, technological utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kompleksowe badania geofizyczne i geologiczne w celu rozpoznania nagromadzenia osadów ochrowych w rejonie miejscowości Zabratówka koło RzeszowaComprehensive geophysical and geological research for recognition of ochreous sediments in Zabratówka, village near Rzeszów / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Dariusz SALA, Tadeusz RATAJCZAK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 4, s. 537–553. — Bibliogr. s. 551–552, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-04/Geologia_2011_4_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kompleksowe wykorzystanie kopalin towarzyszących a problemy rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”Complex utilization of associated mineral raw materials and the problem of revitalizing post-mining areas – a case story of the lignite „Bełchatów” deposit / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar Jończyk, Anna Skórzak // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 2, s. 519–532. — Bibliogr. s. 531–532, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : V międzynarodowy kongres : Bełchatów 11–13 czerwca 2007 : materiały konferencyjne. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-02/GG_2007_2_45.pdf

 • słowa kluczowe: kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne, rewitalizacja obszarów pogórniczych

  keywords: anthropogenic deposits, associated mineral raw materials, revitalizing post-mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kompleksowe wykorzystanie kopalin towarzyszących a problemy rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”Complex utilization of associated mineral raw materials and the problem of revitalizing post-mining areas – a case story of the lignite “Bełchatów” deposit / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar Jończyk, Anna Skórzak // W: 50 lat pracy geologów na złożu Bełchatów : 1960–2010 / Leopold Czarnecki, [et al.]. — Bełchatów : PGE [Polska Grupa Energetyczna] Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Dział Geologicznty, 2010. — Na obwol.: „Złoty jubileusz służby geologicznej w rejonie Bełchatowa” [oraz] „Monografia złoża Bełchatów”. — Na s. tyt. dod.: Bełchatów, 19 listopada 2010. — S. 294–304. — Bibliogr. s. 303–304, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kopaliny towarzyszące a rewitalizacja terenów pogórniczych na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”Associated mineral row materials and the problem of the revitalizing post-mining areas : a case story of the lignite „Bełchatów” deposit / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar M. Jończyk, Anna Skórzak // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 7, s. 61–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kopaliny towarzyszące i mineralne surowce odpadowe ze złóż kopalin węglanowych jako potencjalna baza surowców do produkcji sorbentów $SO_{2}$The accompanying minerals and mineral wastes from the carbonate deposits as a potential raw materials base for the production of $SO_{2}$ sorbents / Elżbieta HYCNAR, Ewa WISŁA-WALSH, Tadeusz RATAJCZAK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 83, s. 37–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.. — XXII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 7–9 listopada 2012. — Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • „Kopaliny towarzyszące” w złożu węgla brunatnego Złoczew (stan wiedzy)The associate raw materials in Złoczew deposit (state of knowledge) / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar M. Jończyk // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 257–267. — Bibliogr. s. 267, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • słowa kluczowe: zasoby, złoże węgla brunatnego Złoczew, litologia, skład mineralny i chemiczny, własności surowcowe, kopaliny towarzyszące

  keywords: Złoczew lignite deposit, the associate raw materials, lithology, mineral and chemical compositions, resources and properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kreda jeziorna z Bełchatowa jako sorbenty $SO_{2}$ w paleniskach fluidalnychThe lacustrine chalk from Bełchatów as the sorbent of $SO_{2}$ in the fluidized bed combustions / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar Jończyk // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 153–167. — Bibliogr. s. 165–167, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: trzeciorzędowa kreda jeziorna, sorbent SO2, paleniska fluidalne, właściwości sorpcyjne

  keywords: tertiary lacustrine chalk, SO2 sorbent, fluidized bed combustions, sorption capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kreda jeziorna z Bełchatowa – ocena stanu badańLake chalk from Bełchatów – current stage of research / Tadeusz RATAJCZAK, Anna CHMURZYŃSKA, Waldemar M. Jończyk // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2010 R. 51 nr 2, s. 32–37. — Bibliogr. s. 36–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Lokalne kopaliny mineralne a możliwości ich wykorzystania w ochronie środowiska (na przykładzie mazurskich rud darniowych)Local mineral commodities and their potential in environmental protection: an example of the Mazury bog iron ores / Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2011 nr 27 Kształtowanie i ochrona środowiska, s. 161–169. — Bibliogr. s. 168–169, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Microbiology of acid waters ans ferruginous precipitates formation in the Polish part of the Muskau Arch – preliminary reportMikrobiologia kwaśnych wód a tworzenie się żelazistych osadów w polskiej części Łuku Mużakowa – wstępne wyniki / Piotr BOŻĘCKI, Grzegorz RZEPA, Tadeusz RATAJCZAK // Civil and Environmental Engineering Reports = Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska ; ISSN 2080-5187. — 2010 no. 4, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Summ., Streszcz.. — ISBN 978-83-7481-347-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Middle Jurassic black shale (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt / Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Leszek Marynowski, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 42. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Miejsce złóż antropogenicznych w racjonalnej gospodarce surowcami mineralnymiThe role of anthropogenic deposits in an efficient management of mineral resources / Ryszard Sałaciński, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar M. Jończyk // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2010 R. 51 nr 2, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mineralizacja syderytowo-siarczkowa w aspekcie wykorzystania skał przywęglowych w KWK „Bogdanka”An impact of the siderite-sulphide mineralization of utilization of roof and bottom rocks from the “Bogdanka” Coal Mine / Tadeusz RATAJCZAK, Lucjan Gazda, Tadeusz Janik, Wojciech Franus, Jakub BAZARNIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 203–213. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mineralne surowce odpadowe z górnictwa i przeróbki kopalin[Waste mineral raw materials from mining and processing] / Krzysztof Galos, Elżbieta HYCNAR, Ewa Lewicka, Tadeusz RATAJCZAK, Jarosław Szlugaj, PIOTR WYSZOMIRSKI // W: Mineralne surowce odpadowe / red. tomu Krzysztof Galos ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2009. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — ISBN: 978-83-60195-28-4. — S. 41–138. — Bibliogr. s. 130–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Minerały ciężkie z dolnokarbońskich wulkanoklastyków Pomorza Zachodniego (strefa Koszalin–Chojnice)Heavy minerals from Lower Carboniferous volcaniclastics of Western Pomerania (Koszalin–Chojnice zone) / Katarzyna Godyń, Tadeusz RATAJCZAK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2009. — 75, XXXII s., [4] k. złoż.. — (Prace Geologiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych ; ISSN 0079-3361 ; 154). — Bibliogr. s. 71–73, Abstr.. — ISBN: 978-83-60195-91-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: