Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Rakoczy, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2205-681X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3992394

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Analiza mikrostrukturalna i charakterystyka pęknięć po spawaniu łukowym nadstopu nikluMicrostructural analysis and cracking characterization of arc welded nickel based superalloy / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 4, s. 156–161. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: nadstopy, pęknięcia likwacyjne, nierównowagowe nadtapianie, spawalność, przełom kruchy

  keywords: superalloys, weldability, brittle fracture, liquation cracking, constitutional liquation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.4.5

2
 • Contribution of microstructural constituents on hot cracking of $MAR-M247$ nickel based superalloy / Ł. RAKOCZY, M. Grudzień, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2018 vol. 63 iss. 1, s. 181–189. — Bibliogr. s. 189

 • keywords: superalloys, liquation cracking, MAR-M247, gamma prime

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/118926

3
 • Cracking of precipitation hardened alloys induced by Nd-YAG laser beam / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Tomasz GÓRAL // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 158–163. — Bibliogr. s. 163, Abstr.

 • keywords: cracking, Nd-YAG, laser beam, high strength materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of GTAW process on microstructure of nickel based superalloy Rene 108 / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Grain refinement of cast Ni-based superalloy induced by cobalt nanoparticles / Łukasz RAKOCZY, Rafał Cygan, Małgorzata Grudzień, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 49–50

 • keywords: refinement, modification, superalloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hot cracking of nickel-based superalloy turbine bladePękanie gorące łopatki turbiny z nadstopu na osnowie niklu / Łukasz RAKOCZY, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 181–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/xvpjN5

 • słowa kluczowe: stopy niklu, nadstopy, łopatki turbiny, likwacja, pękanie gorące

  keywords: nickel alloys, hot cracking, superalloys, turbine blades, liquation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.4.181

8
 • Influence of hot dip galvanizing on the microstructure and hardness of heat-treated construction steel : [abstract] / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Łukasz RAKOCZY, Zbigniew ŻUREK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 330

 • keywords: coating, zinc, galvanizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of shell mould composition on microstructure of cast nickel alloy : [abstract] / Łukasz RAKOCZY, Małgorzata Grudzień, Rafał Cygan, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 561

 • keywords: investment casting, shell mould, lost wax-casting, equiaxed

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Investigation of yttria-stabilized zirconia coating / Ł. RAKOCZY, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, L. TUZ, K. PAŃCIKIEWICZ // W: CYSC 2017 : 12\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 18-21, 2017 Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed. Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : Faculty of Technology, University of Novi Sad, [2017]. — ISBN: 978-86-6253-082-0. — S. 115 OA-98. — Toż w: {http://www.tf.uns.ac.rs/cysc/Content/pdf/Book_of_Abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Microstructural changes of cast nickel alloys induced by laser beam : [abstract] / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 311

 • keywords: cracking, superalloys, laser beam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Mikrostruktura i własności złączy naprawczych wykonanych na stopie Hastelloy X przed i po eksploatacji w turbinie gazowejMicrostructure and properties of repair welds with the use of Hastelloy X alloy in the delivery condition and after long term service / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2016 vol. 88 nr 4, s. 54–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: turbina gazowa, Hastelloy X, nadstopy

  keywords: gas turbine, superalloys, Hastelloy X

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Morphological evolution and X-ray investigation of $\gamma'$ precipitates in Ni based superalloy during rapid quenching / Ł. RAKOCZY, G. CEMPURA, A. KRUK, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: XVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nanometryczne wydzielenia fazy międzymetalicznej w nadstopie niklu : [abstrakt][Nanometric intermetallic phase precipitates in the nickel superalloy : abstract] / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // W: NanoMat 2017 : doktoranckie sympozjum nanotechnologii : Łódź, 19–20 czerwca 2017 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2017]. — ISBN: 978-83-7283-841-4. — S. 59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Ocena mikrostruktury doczołowych złączy spawanych wiązką lasera stali wysokowytrzymałejEvaluation of laser beam butt welded joints of high-strength steel / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Krzysztof Sulikowski, Łukasz RAKOCZY // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2017 vol. 89 nr 10, s. 90–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, stal wysokowytrzymała, spawanie wiązką lasera

  keywords: microstructure, high-strength steel, laser beam welding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26628/ps.v89i10.823

18
 • Ocena mikrostruktury stopów niklu 600 i 617 po spawaniu łukowym[Evaluation of the microstructure of 600 and 617 nickel alloys subjected to arc welding] / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Łukasz RAKOCZY, Zbigniew ŻUREK // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2016 R. 60 nr 6, s. 45–47. — Bibliogr. s. 47

 • słowa kluczowe: spawanie łukowe, stop niklu 600, stop niklu 617

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena skłonności do pęknięć zimnych złączy spawanych stali w próbie implantacyjnejEvaluation of susceptibility to cold cracking of welded joints in the implant test / Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Łukasz RAKOCZY // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2016 vol. 88 nr 4, s. 63–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, próba implantacyjna, przełomy

  keywords: microstructure, fracture, implant test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena wpływu cynkowania ogniowego na twardość i mikrostrukturę stali wysokowytrzymałej[Evaluation of the impact of hot dip galvanizing on the hardness and microstructure of high-strength steels] / Lechosław TUZ, Łukasz RAKOCZY, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena wpływu cynkowania ogniowego na twardość i mikrostrukturę stali wysokowytrzymałejEvaluation of the impact of hot-dip galvanizing on the hardness and microstructure of high-strength steels / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Łukasz RAKOCZY // W: Aktualne zagadnienia technologii materiałów [Dokument elektroniczny] / red. Zbigniew Czyż, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017. — e-ISBN: 978-83-65598-97-4. — S. 20–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/EA34hp [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 31

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, cynkowanie, stale wysokowytrzymałe

  keywords: microstructure, hardness, high strength steel, galvanizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Pękanie likwacyjne powstałe w wyniku oddziaływania wiązki lasera Nd-YAG w wybranych nadstopach na osnowie niklu[Liquation cracking of selected nickel based superalloys induced by Nd-YAG laser beam] / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Tomasz GÓRAL // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2017 nr 1, s. 42–46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Qualitative and quantitative characterization of microstructural constituents in $Ni$-based superalloy : [abstract] / Łukasz RAKOCZY, Małgorzata Grudzień, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 560

 • keywords: carbides, stereology, superalloy, gamma prime, volume fraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rola mikrostruktury w ocenie wrażliwości do pęknięć likwacyjnych polikrystalicznego nadstopu nikluThe role of the microstuctural constituents in evaluation the susceptibility to cracking of polycrystalline $Ni$-based superalloy / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2018 t. 85 nr 4, s. 125–132. — Bibliogr. s. 131–132, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: TaC, pęknięcia likwacyjne, nierównowagowe nadtapianie, nadstop niklu, HfC

  keywords: TaC, superalloy, liquation cracking, constitutional liquation, HfC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2018.4.6