Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Pyssa, dr inż.

poprzednio: Rokita

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0596-2167

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909981

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Azbest i odpady azbestowe : budowa, właściwości fizyczne i chemiczne azbestu[Asbestos and asbestos waste : stucture, physical and chemical properties of asbestos] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2014 nr 3, s. 24–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymiThe asbestos – occurrence, using and the way of dealing with asbestic waste material / Justyna PYSSA, Grażyna Maria Rokita // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 1, s. 49–61. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: azbest, zastosowanie, postępowanie z odpadami azbestowymi, choroby wywołane przez azbest, występowanie

  keywords: asbestos, occurrence in aquatic environment, the management of asbestos wastes, illness triggered off by the asbestos, use

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Environmental, technical and technological aspects of hazardous waste management in Poland / Justyna PYSSA // W: EEMS : Energy, Environment and Material Systems : international conference : 13\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} September 2017, Polanica-Zdrój, Poland : book of abstracts / Opole University of Technology. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, 2017. — ISBN: 978-83-65235-89-3. — S. 185–186

 • keywords: hazardous waste, cost of recovery and cost of disposal of hazardous waste, impact on environment, economic and ecological criteria of selection of method of treatment of hazardous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Environmental, technical and technological aspects of hazardous waste management in Poland / Justyna PYSSA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 19 art. no. 02021, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/spkbFq [2017-10-30]. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-23. — International Conference Energy, Environment and Material Systems (EEMS 2017) : 13-15 September 2017, Polanica Zdrój, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171902021

5
 • Extractive waste from hard coal mining in Poland balance, status of management and environmental aspects / Justyna PYSSA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 117

 • keywords: waste recovery, extractive waste, gangue, legal, technical and ecological aspects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi na przykładzie odzysku ołowiu ze zużytych akumulatorówThe industrial waste management on the example of the recycled lead from accumulators / Justyna PYSSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 2, s. 15–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce[Directions of sewage sludge treatment in Poland] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2014 nr 4, s. 18–23. — Bibliogr. s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kruszywa w Polsce – zasoby, produkcja oraz kierunki wykorzystaniaAggregates in Poland – resources, production and utilization trends / Justyna PYSSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 5, s. 38–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Logistics of waste electrical and electronic equipment : regulations, technology and practiceLogistyka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego : przepisy, technologia i praktyka / Justyna PYSSA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9643–9649. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9648–9649, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: koszty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, logistyka zużytego sprzętu chłodniczego, prawodawstwo WEEE, produkcja AGD w Polsce, wskaźniki zbierania

  keywords: costs, used/waste electric and electronic equipment, logistics of used refrigerating equipment, WEEE legislation, collection rates, household goods production in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Logistics of waste electrical and electronic equipment : regulations, technology and practice / Justyna PYSSA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 101

 • keywords: costs, used/waste electric and electronic equipment, WEEE legislation, collection rates, household goods production in Poland, logistic of used refrigerating equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modern technologies of sewage sludge management – logistical system of waste water treatment plantNowoczesne technologie zagospodarowania osadów ściekowych – system logistyczny oczyszczalni ścieków / Justyna PYSSA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9633–9642. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9640–9642, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: osady ściekowe, biotechnologiczne i termiczne metody zagospodarowania osadów ściekowych, koszty zagospodarowania osadów ściekowych

  keywords: sewage sludge, biotechnological and thermal methods of managing sewage sludge, costs of sewage, sludge management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modern technologies of sewage sludge management – logistical system of waste water treatment plant / Justyna PYSSA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 99

 • keywords: sewage sludge, biotechnological and thermal methods of managing sewage sludge, costs of sewage sludge management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena stanu kośćca u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawówThe assessment of bone status in women with rheumatoid arthritis / Rokita G. M., Pluskiewicz W., Halaba Z. P., PYSSA J. // Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja ; ISSN 1509-3492. — 2009 vol. 11 Supl. 2, s. 154–155, P38. — Tekst pol.-ang.. — III Środkowo europejski kongres Osteoporozy i osteoartrozy = IIIrd Central European congress on Osteoporosis and osteoarthritis : XV zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy = XVth congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis : Kraków, 24–26 września 2009 : programme : abstracts. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena stanu kośćca u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawówThe assessment of bone status in women with rheumatoid arthritis / Grażyna Rokita, Wojciech Pluskiewicz, Zenon Halaba, Justyna PYSSA // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2010 t. 67 nr 5, s. 409–413. — Bibliogr. s. 413

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych : uwarunkowania techniczne, ekonomiczne oraz ekologiczne[Recovery and disposal of hazardous waste : technical, economic and environmental conditions] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2014 nr 1, s. 38–43. — Bibliogr. s. 43. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Osady ściekowe jako substraty do produkcji bioenergiiSewage sludge – substrate for bioenergy production / Justyna PYSSA, Bogumił Rzadkosz // W: „Paliwa z odpadów 2014” : IX międzynarodowa konferencja : Szklarska Poręba, 19–21 listopada 2014 = „Fuel from waste 2014” : 9\textsuperscript{th} international conference : Szklarska Poręba – Poland, November 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} 2014 / Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2014]. — ISBN: 978-83-930232-6-4. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Osady ściekowe jako substraty do produkcji bioenergii[Sewage sludge - substrate for bioenergy production] / Justyna PYSSA, Bogumił Rzadkosz // W: Paliwa z odpadów : badania i rozwiązania praktyczne : praca zbiorowa / pod red. Marcina Landrata. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, 2015. — ISBN: 978-83-930232-7-1. — S. 181–195. — Bibliogr. s. 193–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Perspektywy i możliwości zagospodarowania ubocznych produktów spalaniaProspects and possibilities of combustion by-products treatment / Justyna PYSSA, Jerzy Rokita // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 12, s. 132–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Polish experience in the area of management of the waste generated during the exploration for hydrocarbons from unconventional accumulations / Justyna PYSSA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 173

 • keywords: shale gas, hydraulic fracturing, exploitation, non-hazardous and hazardous waste, technological and environmental aspect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Polish experience in the area of management of the waste generated during the exploration for hydrocarbons from unconventional accumulations / Justyna PYSSA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00076, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/VOMwsW [2017-01-14]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000076

22
 • Recovery and disposal of hazardous waste : modern management of hazardous waste in Poland / Justyna PYSSA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 178

 • keywords: hazardous waste, cost of recovery and cost of disposal of hazardous waste, hazardous waste treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji : teoria i praktyka[Recycling end-of-life vehicle : theory and practice] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2016 nr 1–2, s. 16–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rynek elektroodpadów w Europie i na świecie : przepisy i praktyka[Electrowaste market in Europe and the world : regulations and practice] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2015 nr 3–4, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rynek elektroodpadów w Polsce[Electrowaste market in Poland] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2015 nr 1–2, s. 21–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: